Mumc+ foto online folders

Folder

Dagcurve oogdrukmeting

Op 4 tijdstippen op één dag

In overleg met uw oogarts is besloten om een dagcurve van uw oogdruk bij te houden. In dit blad krijgt u meer informatie hierover.

Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek Oogheelkunde. De polikliniek Oogheelkunde bevindt zich in de Oogtoren. Volg route 3-blauw.

Waarom een dagcurve van uw oogdruk?

Bij iedereen kan de oogdruk variëren gedurende de dag. Over het algemeen is de oogdruk in de ochtend hoger dan in de loop van de dag. In geval van glaucoom kunnen de variaties in de oogdruk behoorlijk zijn en dit kan schadelijk zijn voor het oog. Deze variaties kunnen niet waargenomen worden als de oogdruk op verschillende dagen, op verschillende tijdstippen wordt gemeten.

Om vast te kunnen stellen of er bij u sprake is van een te grote variatie in de oogdruk willen we graag op één dag meerdere keren uw oogdruk meten en registreren. Dit noemen we een dagcurve van de oogdruk.

De meest voorkomende indicatie voor een dagcurve is een achteruitgang op het gezichtsveld bij een lage of normale oogdruk bij patiënten met glaucoom. De achteruitgang zou dan verklaard kunnen worden door variaties in de oogdruk over de dag.

Oogdrukmeting
Oogdrukmeting

Uw voorbereiding

Het is belangrijk dat u op de dag van het onderzoek beide ogen ’s morgens druppelt met uw eigen oogdruppels. Deze druppels moet u ook meenemen naar het ziekenhuis.

Het onderzoek

Op de dag van uw afspraak meldt u zich op polikliniek Oogheelkunde. De arts voert de metingen uit.
De oogdruk wordt gemeten op de volgende vier tijdstippen:

  • 08.30 uur
  • 11.00 uur
  • 14.00 uur
  • 16.00 uur

Voorafgaand aan iedere meting worden uw beide ogen eerst gedruppeld. Deze oogdruppel heeft een gele kleur en verdooft het oog een beetje. De druppel kan een kort prikkelend gevoel geven. Hierna wordt de oogdruk bij u gemeten .
U bent tussen de metingen door vrij om te doen wat u wilt, maar zorg er wel voor dat u op de genoemde tijdstippen steeds weer aanwezig bent op de polikliniek Oogheelkunde.

Na het onderzoek

Het onderzoek beïnvloedt uw gezichtsvermogen niet. U krijgt de uitslag van de metingen bij de eerst volgende (poliklinische) controle bij uw oogarts. Deze zal tevens een beleid voorstellen.

Contact

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Oogheelkunde van het Maastricht UMC+.

Polikliniek Oogheelkunde
043 - 387 68 00 (op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur)

Spoedeisende Hulp (SEH)
043 - 387 67 00 (na 17.00 uur en in het weekend) 
Vraag naar de dienstdoende oogarts.

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-756