Mumc+ foto online folders

Patiëntinformatie

Uw eerste bezoek aan de polikliniek Oogheelkunde

Wat u moet weten

Uw huisarts of specialist heeft u doorverwezen naar de polikliniek Oogheelkunde van het Maastricht UMC+ (MUMC+). In dit blad informeren wij u over uw eerste polikliniekbezoek bij de poli Oogheelkunde.

De polikliniek Oogheelkunde vindt u op niveau 1. Volg 3- 1 blauw

Bureau Patiëntenregistratie

U meldt zich voorafgaande aan uw afspraak bij Bureau Patiëntenregistratie als:

  • u voor het eerst naar het Maastricht UMC+ komt;
  • u nog geen patiëntenplaatje heeft;
  • er wijzigingen zijn zoals adres, telefoonnummer, huisarts of zorgverzekering.

U vindt Bureau Patiëntenregistratie op het Poliplein niveau 1. Volg route 7 – 1 blauw

Aanmelden bij de polikliniek Oogheelkunde

​​​U meldt zich aan bij een van aanmeldzuilen bij de ingang van de polikliniek Oogheelkunde.
Door de barcode op uw afsprakenbrief of het patiëntenplaatje te scannen, weten wij dat u er bent.
Op het printoverzicht ziet u waar u voor het consult en (eventueel voorafgaande voorbereiding) naartoe moet. Lukt het niet? De vrijwilliger helpt u graag.

U hoeft zich daarna niet meer aan te melden bij de balie.

Aanmelden bij aanmeldzuil
Aanmelden bij aanmeldzuil

Wat neemt u mee

  • Patiëntenplaatje.
  • Verzekeringsgegevens.
  • Identiteitsbewijs.
  • De verwijsbrief, als uw verwijzer deze niet heeft opgestuurd naar het ziekenhuis.
  • Een actueel medicatieoverzicht. Dit kunt u opvragen bij uw apotheek.
  • Uw bril of contactlenzen.
  • Als u komt voor een rijbewijskeuring: keuringsformulier van het CBR.

Praktische informatie

Druppelen van uw ogen
Het is mogelijk dat uw ogen gedruppeld worden. De inwerkperiode van deze druppels is ongeveer een half uur. U zult na het druppelen enkele uren waziger zien. Wij raden u af om in deze tijd zelf een motorvoertuig te besturen.
Als uw pupillen wijd gedruppeld worden, kunt u het daglicht als fel ervaren. Wij adviseren u daarom een zonnebril mee te nemen.

Oogmetingen
Vaak wil de arts dat er bij u, voorafgaand aan het consult, bepaalde oogmetingen gedaan worden. Deze onderzoeken worden gedaan op niveau 1, de verdieping waar u zich direct bij binnenkomst bevindt. Als u bent aangemeld bij de aanmeldzuilen, kunt u direct plaatsnemen in de wachtkamer. De onderzoeken worden gedaan door gekwalificeerde medewerkers. De uitslag krijgt u tijdens uw consult.

Op het bij de aanmeldzuil geprinte overzicht staat aangegeven op welke verdieping uw arts zich bevindt en in welke wachtkamer u moet plaatsvinden.

Nieuwe afspraak maken

Moet u binnen 2 maanden terug komen voor controlebezoek, maak dan een afspraak aan de balie. Als de nieuwe afspraak later is dan 2 maanden, dan krijgt u deze thuisgestuurd en hoeft u niet naar de balie om de afspraak te maken.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

Polikliniek Oogheelkunde
043 - 387 68 00 (op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur)

Spoedeisende Hulp (SEH)
043 - 387 67 00 (na 17.00 uur en in het weekend) 
Vraag naar de dienstdoende oogarts.

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021