Mumc+ foto online folders

Patiëntinformatie

Ooglidoperatie

Informatie over de ingreep en vergoeding

In overleg met uw oogarts heeft u besloten een ooglidoperatie te laten uitvoeren. In dit blad krijgt u meer informatie over deze ingreep.

Uw voorbereiding

 • U dient bloedverdunners alleen te staken als dit met uw oogarts is afgesproken
 • U dient al uw andere medicijnen gewoon te blijven gebruiken
 • Zorg dat alle sporen van (oog)make-up goed verwijderd zijn
 • Laat sieraden en andere waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis
 • U krijgt vóór de operatie in het ziekenhuis een kalmerend tablet (Lorazepam/Temesta)

De operatie

De operatie vindt plaats onder plaatselijke verdoving. U krijgt injecties onder de huid van het ooglid (dus niet in of achter het oog). Deze prikjes kunnen even pijnlijk zijn, maar daarna voelt u geen pijn meer. Soms is het nodig tijdens de operatie nog wat extra te verdoven.

De operatie wordt uitgevoerd door een oogarts, die gespecialiseerd is in oculoplastische chirurgie. De oogarts wordt geassisteerd door een oogarts in opleiding, die (onder supervisie van de oogarts) een gedeelte van de ingreep kan uitvoeren. Soms is er ook een coassistent of een oogarts die bij ons te gast is als toeschouwer bij de operatie aanwezig.

Ooglidoperatie
Ooglidoperatie

Na de operatie

Meestal kunt u ongeveer een half uur na de ingreep naar huis. U krijgt geen verband op het oog. Na de ingreep kunt u nog wat wazig zien door bloed of zalf op het oog. U kunt niet zelf met de auto naar huis rijden (ook vanwege het effect van het kalmeringstablet).
Als er nog wat bloed uit het wondje lekt kunt u er met een schoon gaasje of schone zakdoek een paar minuten op drukken. Het bloeden stopt dan meestal vanzelf.

Weer thuis

Zwelling en bloeduitstorting kunnen worden beperkt door de oogleden gedurende 3 dagen na de operatie 4x daags te koelen met een koelmasker. U dient het koelmasker in de koelkast (niet in het diepvriesvak!) te bewaren. Het koelmasker dient u zelf vóór de operatie aan te schaffen. Apotheken en drogisterijen (Etos, Bodyshop, De Tuinen) verkopen deze koelmaskers. Ook kunt u met een extra hoofdkussen slapen.

De eerste 3 dagen mag het geopereerde gebied niet nat worden i.v.m. een goede wondgenezing. De eerste week mag u niet wrijven over het geopereerde gebied. De eerste week na de operatie mag u niet sporten en dient u zware inspanningen en persen te vermijden.

Mogelijke complicaties

Zwelling en bloeduitstorting na een ooglidoperatie zijn normaal en verdwijnen na de operatie geleidelijk. Na een bovenooglidoperatie zakken vocht en bloeduitstorting uit naar het onderooglid of de wang.

Het kan enkele weken duren voordat de laatste resten zwelling en bloeduitstorting verdwenen zijn. Na de ingreep kunt u op de huid van het geopereerde ooglid een paar weken minder gevoel hebben t.g.v. tijdelijk verminderde werking van de gevoelszenuwen in de huid.
Heel zelden treedt na een ooglidoperatie een nabloeding op die ernstige zwelling van de weefsels rond het oog veroorzaakt. Daarbij kan ook een uitpuilend oog en vermindering van het gezichtsvermogen optreden. U moet dan contact opnemen met de oogarts.

Tijdens kantooruren belt u onze polikliniek.
Buiten kantooruren en in het weekend belt u de Spoedeisende Hulp. 

Nacontrole

Als er na de operatie hechtingen verwijderd moeten worden, krijgt u hiervoor een afspraak op onze polikliniek. Dit zal ongeveer een week na de operatie zijn. Soms kunnen hechtingen ook door een oogarts in uw omgeving of uw huisarts verwijderd worden. Vaak is het wenselijk 2-3 maanden na de operatie nog eens op het spreekuur te komen om het eindresultaat te beoordelen.

Vergoedt uw verzekering uw ooglidoperatie?

Bij een aantal ooglidoperaties (blefaroptosis/ptosis-correctie, dermatochalasis/blefarochalasis- correctie en combinaties hiervan) kan uw zorgverzekeraar besluiten de voorgenomen operatie niet te vergoeden. De ziektekostenverzekeraar besluit bij deze ingrepen zelfstandig of zij de kosten van de operatie vergoedt. Uw oogarts heeft hierop geen invloed. Alle ándere ooglidoperaties vallen – mits u bij een Nederlandse zorgverzekeraar verzekerd bent – wél standaard onder de zorgverzekering. Het proces rondom het al dan niet vergoeden van de operatie gaat als volgt in zijn werk:

1. Tijdens het consult met de oogarts wordt besproken óf en welke ooglidoperatie mogelijk en wenselijk is.

2. Betreft het een operatie waarbij de zorgverzekeraar kan besluiten af te zien van vergoeding dan gaat u aansluitend op het consult naar het planningsbureau (niveau 3). De medewerker van het planningsbureau dient een digitaal machtigingsverzoek in bij uw zorgverzekeraar.

 

3. Uw zorgverzekeraar neemt contact met u op over het machtigingsverzoek. De zorgverzekeraar kan u:

 • een verzoek sturen om hun medisch adviseur te bezoeken,
 • een verzoek sturen om door u gemaakte foto’s van uw aangezicht naar de medisch adviseur van de zorgverzekeraar op te sturen,
 • melden dat zij de behandeling niet vergoeden,
 • melden dat zij de behandeling tot een bepaald bedrag vergoeden,
 • melden dat zij de behandeling volledig vergoeden, maar alleen bij een door de zorgverzekering gecontracteerde zorgaanbieder,
 • melden dat zij de behandeling volledig vergoeden.

Het besluit over het wel of niet vergoeden van uw behandeling, krijgt u schriftelijk door de verzekeraar  toegestuurd. Het is belangrijk het originele exemplaar van de brief goed te bewaren.

4. Wanneer u duidelijkheid heeft gekregen of uw zorgverzekering de ingreep zal vergoeden en u de operatie door de oogarts van de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde wilt laten uitvoeren, maakt u een afspraak via de polikliniek oogheelkunde (043-3876800) voor een pré-operatief consult bij uw behandelend oogarts.

5. Aansluitend op het pré-operatief consult gaat u naar het planningsbureau. Indien uw zorgverzekeraar heeft aangegeven de voorgenomen operatie te vergoeden wordt in overleg met u de operatiedam vastgesteld. Wanneer uw verzekeraar de behandeling niet of slechts gedeeltelijk vergoed, dan krijgt u van ons binnen enkele dagen een voorschotnota. Wanneer u de voorschotnota betaald heeft en u ons een kopie van het bankafschrift met daarop de betaling heeft toegezonden, wordt u ingepland voor de ooglidoperatie. Met nadruk willen wij stellen dat het besluit t.a.v. de vergoeding niet door de oogarts maar door de zorgverzekeraar wordt genomen. Voor vragen of onduidelijkheden t.a.v. de vergoeding van een blefaroptosis/ptosis-correctie, dermatochalasis/blefarochalasis-correctie en combinaties hiervan vragen wij u dan ook met uw zorgverzekeraar in contact te treden.

Contact

Indien u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Oogheelkunde van het Maastricht UMC+.

Polikliniek Oogheelkunde
043-387 68 00 (op werkdagen van 8.15 uur tot 17.00 uur)

Spoedeisende Hulp (SEH)
043- 387 67 00 (na 17.00 uur en in het weekend) Vraag naar de dienstdoende oogarts.

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021