Mumc+ foto online folders

Folder

Aneurysma: behandeling via de schedel: clippen

Uw familielid heeft een aneurysma (bloeding) tussen de twee hersenvliezen. Samen met de arts is besproken dat hij/zij een clipping operatie zal ondergaan. Tijdens deze operatie wordt door middel van een luikje in het schedeldak het aneurysma rechtstreeks benaderd. De operatie wordt gedaan om het aneurysma dicht te maken.

Op dit informatieblad vindt u onder andere informatie over de operatie, de mogelijke complicaties, nazorg en revalidatie.

De operatie

Deze operatie wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd gedurende de opname, waarbij de timing afhankelijk is van de conditie van de patiënt en van het al dan niet aanwezig zijn van vaatspasmen (samentrekking van de vaatwand, waardoor de doorbloeding vermindert). De duur van de ingreep is niet van te voren vast te stellen, dit is namelijk afhankelijk van de plaats waar het aneurysma zich bevindt.

Clippen wordt gedaan door de neurochirurg. Hij maakt een luikje in de schedel. Met behulp van een microscoop zoekt de chirurg het bloedvat en zet er een klem (clip) op. Zo komt er geen bloed meer in de uitstulping.

Wanneer het tijdens de operatie niet mogelijk blijkt te zijn om het aneurysma af te klemmen (bijvoorbeeld omdat anders belangrijke hersenslagaders zouden moeten worden afgesloten), kan worden geprobeerd het aneurysma in te pakken (dit heet "wrapping" in het Engels). Dat houdt in dat er materiaal om het aneurysma wordt gewikkeld (bijvoorbeeld stukjes katoen), waardoor er verlittekening rondom het aneurysma optreedt, en de wand van het aneurysma dikker en sterker wordt. Daardoor neemt de kans op een hernieuwde bloeding af.

plaatsen van een clip
1: plaatsen van een clip. Bron: Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (2013)

Mogelijke complicaties

Naast de algemene complicaties zoals infecties en bloeduitstortingen zijn er specifieke complicaties die samenhangen met de bloeding en de behandeling van het hersenaneurysma:
Zo kan een hernieuwde hersenbloeding ontstaan, nog voordat men heeft kunnen beginnen met de operatie of tijdens de operatie. Dus wanneer men bezig is om het aneurysma af te sluiten.
Ook kan een herseninfarct optreden door bijvoorbeeld een vaatspasme of door (onbedoelde) afsluiting van een bloedvat op het moment dat het klemmetje wordt gezet.
Daarnaast kan zwelling van de hersenen ontstaan door het opereren in het gebied van de hersenen.
Deze complicaties kunnen leiden tot (een verergering van) neurologische uitval.

Na de operatie

Als uw familielid weer terug is op de afdeling moet hij/zij bedrust houden. De arts of de verpleegkundige inspecteert regelmatig de hoofdwond. Tevens meet men om de 2 uur de bloeddruk, de hartfrequentie en de temperatuur. Naast deze metingen wordt ook het bewustzijnsniveau van de patiënt gecontroleerd. Er worden dan verschillende vragen gesteld om zijn/haar bewustzijn vast te stellen, zoals “Weet u waar u bent?”, “Welke maand is het nu?”, “Welk jaar is het nu?”, “Wie is de koning van Nederland?”, etc. Tevens wordt ook de pupil reactie gecontroleerd.

Revalidatie

De arts bepaalt in samenspraak met de verpleging het revalideren van de patiënt, afhankelijk van diens mogelijkheden. Zo nodig komt een fysiotherapeut op bezoek. Als uw familielid niet meer op de Neurocare Unit hoeft te verblijven, wordt hij overgeplaatst naar verpleegafdeling C5 of D5, of naar het ziekenhuis waar de patiënt oorspronkelijk vandaan komt.
Vanuit Maastricht UMC+ gaan patiënten enige tijd na de operatie naar een revalidatiekliniek om verder te revalideren. Ook zijn er enkele vervolgafspraken op de polikliniek Neurologie.

Contact

Gedurende het verblijf op de medium care is de Neurocare Unit 24 uur per dag telefonisch bereikbaar via telefoonnummer: 043 - 387 65 35.
Vriendelijk verzoek om niet te bellen tussen 07.00 uur en 09.00 uur. De patiënten worden dan verzorgd en het is vervelend voor hen om dit te onderbreken.
 

Heeft u nog vragen? U kunt hiervoor altijd terecht bij een van de verpleegkundigen of artsen.

Websites

www.mumc.nl

www.nvvn.org
   Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie

www.aneurysma.nl/behandeling.php

www.hartenvaatgroep.nl
   van en voor mensen met en hart- of vaatziekte

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-771