Mumc+ foto online folders

Patiëntinformatie

Dagbehandeling Oogheelkunde

U heeft samen met uw behandelend oogarts besloten dat er een operatie onder plaatselijke verdoving zal plaatsvinden aan een of beide ogen. Deze operatie vindt plaats in de Oogtoren van de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde Maastricht UMC+. Na de operatie mag u dezelfde dag weer naar huis.

Op de dag van de ingreep wordt u ontvangen op het Dagcentrum Oogheelkunde (zie foto) welke gevestigd is in de Oogtoren (volg vanuit de ingang van het ziekenhuis route 3). U kunt zich direct melden bij het Dagcentrum op niveau 3 (grijze verdieping). U hoeft zich dus niet aan te melden bij de aanmeldzuilen of de balie.

Dagbehandeling Oogheelkunde

Uw voorbereiding

Voor een zo goed mogelijk verloop van de operatie is het belangrijk dat u zelf een aantal voorbereidingen treft:

  • Neem op de dag van de operatie een actuele lijst mee van alle medicatie die u gebruikt. Eventueel kunt u uw apotheker hierom vragen.
  • Zorg dat er de eerste nacht na de ingreep iemand dicht bij u in de buurt is, zodat u snel hulp krijgt bij eventuele complicaties zoals pijn, misselijkheid of een nabloeding.
  • Neem op de ochtend van de dag van uw operatie een bad of douche.
  • Trek schone, pas gewassen kleding aan die gemakkelijk zit. U houdt deze kleren aan tijdens de operatie. Houd er met de keuze van uw kleding rekening mee dat het in de operatiekamer fris is.
  • Laat sieraden en andere waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis.
  • Zorg dat alle sporen van (oog)make-up goed verwijderd zijn.
  • `s Morgens en `s middags mag u gewoon ontbijten en lunchen. Op ons Dagcentrum wordt geen eten verstrekt. U kunt eventueel wel zelf iets meenemen, bijvoorbeeld als u diabetespatiënt bent en het belangrijk is dat u uw normale dieet volgt.
  • Na de operatie mag u niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Vraag dus iemand om met u mee te gaan of u na de ingreep op te komen halen.
  • Mocht u problemen hebben met incontinentie dan raden wij u aan om een incontinentieluier te dragen en/of schone kleding mee te nemen.

Bij het Dagcentrum Oogheelkunde

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij het Dagcentrum Oogheelkunde. Houd er rekening mee dat de verblijfsduur minimaal twee uur bedraagt. Omdat wij op voorhand nooit met zekerheid kunnen voorspellen hoe een operatiedag verloopt, moet u de geplande OK-tijd beschouwen als richttijd. Het is mogelijk dat u vóór de operatie langer op het Dagcentrum verblijft dan vooraf verwacht.

Anesthesie

Zodra u aan de beurt bent, wordt u in de operatiestoel naar de anesthesieruimte gebracht. Uw oogarts heeft met u besproken op welke manier de verdoving (anesthesie) van uw oog zal plaatsvinden: door middel van een injectie in het weefsel rondom uw oog of door druppels op het oog. De anesthesist zal u de plaatselijke verdoving toedienen. Tijdens de operatie blijft u volledig bij bewustzijn en kunt u dus ook horen wat er om u heen gebeurt.

De operatie

Zodra u aan de beurt bent, wordt u naar de operatiekamer gebracht. Op de operatiekamer zijn de oogchirurg, een oogarts in opleiding en minstens één van onze  OK doktersassistenten aanwezig. Zij vertellen u alles wat u moet weten om u prettig te voelen tijdens de operatie. U voelt tijdens de operatie geen pijn. Mocht dit toch het geval zijn, laat dit dan weten, zodat wij dit kunnen verhelpen.

Na de operatie

Na de operatie wordt er eventueel een oogverband aangebracht en wordt u teruggebracht naar het Dagcentrum.

Weer thuis

Als er thuis iets onverwachts optreedt zoals een nabloeding, of als er iets is met het oogverband dat u niet zelf kunt oplossen, dan kunt u altijd contact opnemen met het ziekenhuis. Tijdens kantooruren belt u onze polikliniek. Buiten kantooruren en in het weekend kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Spoedeisende Hulp.

Nacontrole

De dag na de operatie kunt u zelf het eventuele oogverband verwijderen en wordt er gestart met de oogdruppels of oogzalf. In de loop van de dag zullen wij u bellen om te vragen hoe het met u gaat. Dit om te kunnen beoordelen of het herstel op de gebruikelijke wijze verloopt. U kunt tijdens dit gesprek ook vragen stellen. Dit gebeurt ook in het weekend; als u vrijdags geopereerd wordt, dan wordt u op zaterdag gebeld. Wij kunnen niet op voorhand voorspellen hoe laat dit zal zijn. Mogelijk is dit pas tegen het eind van de middag. Indien u voor dit belmoment klachten heeft aan het geopereerde oog die niet kunnen wachten, kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp (SEH).

Contact

Indien u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Oogheelkunde van het Maastricht UMC+.

Polikliniek Oogheelkunde: 043-387 68 00
op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur

Spoedeisende Hulp (SEH): 043-387 67 00
na 17.00 uur en in het weekend; vraag naar de dienstdoende oogarts.

Laatst bijgewerkt op 16 februari 2022