Mumc+ foto online folders

Folder

Het radiculair syndroom

En het caudasyndroom

Het radiculair syndroom

U bent onder behandeling op de polikliniek Neurologie & Neurochirurgie. Uw behandelend arts heeft vastgesteld dat er bij u sprake is van een aandoening van één van de zenuwwortels in uw rug; het zogenoemde radiculair syndroom. Omdat deze zenuwwortels van de rug naar het been gaan, voelt u de pijn in een been. Vaak wordt een aandoening van een zenuwwortel in de rug veroorzaakt door een uitpuiling van een van de tussenwervelschijven: een hernia. Op dit blad informeren wij u over de behandeling van dit syndroom. U vindt de polikliniek Neurologie & Neurochirurgie op niveau 1 van het Maastricht UMC+.

Volg 6-1 blauw.

Behandeling

Bij de meeste patiënten gaan de klachten na vier tot twaalf weken vanzelf over.
Als dit bij u niet het geval is dan behandelen wij u met pijnstilling als u hier behoefte aan heeft. Soms schrijft de arts een ondersteunende therapie voor zoals fysiotherapie of oefentherapie.
Blijven de klachten aanhouden dan wordt er soms voor een operatie gekozen. Eerst moet een MRI-scan van uw rug gemaakt worden om aan te tonen dat er door een hernia op de aangetaste zenuwwortel wordt gedrukt.
Of in uw geval een operatie noodzakelijk en mogelijk is kunt u met uw arts bespreken. Meestal is een operatie niet nodig.

Het Caudasyndroom

Bij de meeste mensen is een radiculair syndroom een zeer pijnlijke maar niet gevaarlijke aandoening.
Heel soms treedt er echter een complicatie op, het zogenoemde caudasyndroom. Bij een caudasyndroom is de uitpuilende tussenwervelschijf (hernia) op een groot gedeelte van de zenuwwortels in de rug tegelijkertijd gaan drukken. Dan kunnen ook de zenuwen die naar de blaas gaan samengedrukt worden. De zenuwen naar de blaas zijn erg gevoelig voor druk en kunnen blijvende schade oplopen als de druk blijft bestaan.
Als deze complicatie optreedt, moet een operatie met spoed plaatsvinden.

het radiculair syndroom

Klachten bij een caudasyndroom

U moet aan een caudasyndroom denken als u een of meer van de volgende verschijnselen heeft:

  • Niet kunnen plassen of ongewild urineverlies.
  • Niet goed kunnen uitplassen.
  • Een veranderd gevoel bij het plassen.
  • Een doof gevoel in de schaamstreek en/of billen.
  • Ongewild ontlasting verliezen.
  • Gevoelsstoornissen en krachtsverlies in beide benen

Een deel van deze klachten kan ook optreden door andere oorzaken dan het caudasyndroom. Bijvoorbeeld door het gebruik van bepaalde sterke pijnstillers of door hevige pijn.
Het kan zijn dat u één of meerdere van deze klachten al had voor u het radiculair syndroom kreeg door een andere aandoening. Bijvoorbeeld urineverlies na een bevalling of na een operatie aan de prostaat. Als deze klachten niet toegenomen zijn door de hernia hoeft u zich hier geen zorgen over te maken. Als u twijfelt, kunt u overleggen met uw behandelend arts.

Wat moet u doen bij een mogelijk caudasyndroom?

Als u één of meer van deze klachten krijgt moet u direct contact opnemen met de huisarts. Ook in de weekend-, avond- of nachturen. Hij kan dan aan de hand van de klachten beoordelen of er sprake is van een caudasyndroom. Als de (dienstdoende) huisarts denkt dat er inderdaad sprake is van een caudasyndroom verwijst hij u naar de neuroloog in het ziekenhuis.

Contact

Hebt u na het lezen nog vragen, neem dan contact met ons op.
Polikliniek Neurologie-Neurochirurgie
   043-387 65 00

Websites

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021