Mumc+ foto online folders

Folder

Schouder: Na een schouderoperatie/kijkoperatie

Informatie voor thuis

U bent opgenomen geweest op verpleegafdeling A2 van het Maastricht UMC+ (MUMC+) na een schouderoperatie.

Op dit blad krijgt u instructies over de nazorg thuis en wat u moet doen bij lichamelijke klachten. Het kan ook zijn dat de arts andere afspraken met u maakt die afwijken van deze aanwijzingen.

*Arts

De wond

Normaal gesproken sluit een operatiewond binnen 24 uur. Het is dan ook niet meer noodzakelijk om de wond af te dekken met een pleister.
Als de wond toch nog vocht produceert, is het raadzaam om de wond te verbinden met een pleister. Bescherm de wond tegen de zon!

Blijft er vocht uit de wond komen, neem dan contact op met de Polikliniek Orthopedie of met uw behandelend arts. Andere verbanden die u hebt, worden bij controle op de polikliniek verwisseld of verwijderd of u verwijderd ze zelf.

Hechtingen

Als uw wond gehecht is, worden de hechtingen poliklinisch verwijderd. Mogelijk zitten er nog bruine steunpleistertjes (steri-strips) op de wond. Deze laten in de loop van de week los, zo niet dan worden ze op de polikliniek verwijderd. U krijgt van de afdeling een afspraak mee voor controle op de Polikliniek Orthopedie voor ongeveer tien dagen na de operatie.

U vindt de polikliniek Orthopedie op niveau 1. Volg 7 – 1 blauw.

Douchen en baden

U mag na twee dagen douchen tenzij de arts iets anders met u heeft afgesproken. Zorg wel dat u de wond na het douchen weer goed droog dept met een schone handdoek. Het wordt afgeraden om een bad te nemen omdat de wond dan kan verweken.

Werken, sporten, autorijden

Het kan zijn dat u zich de eerste dagen thuis nog niet zo lekker en fit voelt. Dit komt omdat u narcose of verdoving heeft gehad. De eerste 24 uur na de operatie/behandeling mag u dan ook niet zelf autorijden. Hervatten van activiteiten zoals werken of sporten moet u overleggen met uw arts. U kunt lichte activiteiten uitbreiden zonder te forceren.

Problemen

Wanneer u thuis problemen ondervindt, neem dan contact op met de Polikliniek Orthopedie, de Spoedeisende Hulp (SEH) of uw huisarts. De huisarts kan u, als dit nodig is, doorverwijzen naar het ziekenhuis.

Problemen die thuis kunnen voorkomen zijn:

  • Aanhoudende pijnklachten die niet verdwijnen na het innemen van pijnstillende medicatie.
  • Aanhoudende temperatuur verhoging boven 38 graden.
  • Nabloeding.
  • Roodheid en zwelling van het wondgebied.
  • Verlies van vies geurend wondvocht.

Speciale richtlijnen

  • Bewegen van de schouder op voorschrift van de orthopeed.
  • Draag een mitella of sling minstens tot het eerste polikliniek bezoek.
  • Mogelijk krijgt u een verwijsbrief mee voor fysiotherapie.
  • Neem voldoende pijnstilling.

Pijnmedicatie

...........................................maal daags...................tablet(ten)
...........................................maal daags...................tablet(ten)
...........................................maal daags...................tablet(ten) 

 

Regelmatige inname van pijnstilling bevordert het herstel!

Contact

Als u nog vragen heeft, dan kunt u deze stellen aan de orthopeed tijdens de polikliniek controle.

Polikliniek Orthopedie
043-387 69 00 (tijdens kantooruren)

Spoedeisende Hulp (SEH)
043-387 67 00 (buiten kantooruren en in het weekend)

Laatst bijgewerkt op 16 oktober 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-791