Mumc+ foto online folders

Patiëntinformatie

Polikliniek Neurologie & Neurochirurgie

Uw eerste bezoek

Uw eerste bezoek

U bent door uw huisarts of specialist verwezen naar de polikliniek Neurologie-Neurochirurgie van het Maastricht UMC+ (MUMC+). Op dit blad krijgt u informatie over de werkwijze van de polikliniek, en wat u van ons kunt verwachten.

poli Neurologie Neurochirurgie
Polikliniek Neurologie-Neurochirurgie

Werkwijze

Uw verwijsbrief is door een specialist beoordeeld. De specialist bepaalt bij wie en wanneer u een afspraak krijgt.
Een van de taken van het MUMC+ is het opleiden van artsen en specialisten. Het is dus mogelijk dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding tot neuroloog) u onderzoekt. Voor het eerste bezoek aan de polikliniek reserveren wij ongeveer anderhalf uur. U hoeft hiervoor niet nuchter te zijn of andere specifieke maatregelen te treffen.
De arts stelt u een aantal vragen en onderzoekt u.
Naar aanleiding van de bevindingen bij uw bezoek bepalen de arts-assistent en de eindverantwoordelijke specialist of verder onderzoek noodzakelijk is. U krijgt hierover duidelijke instructies van de baliemedewerker. Afhankelijk van de diagnose en het behandelplan blijft u onder controle bij arts-assistent of specialist. Mogelijk wordt u uit poliklinische controle ontslagen en gaat u terug naar uw huisarts of verwijzend specialist. Deze arts krijgt een schriftelijke rapportage van uw bezoek aan de polikliniek.
Blijft u voor verdere behandeling bij de polikliniek, dan streven wij ernaar dat u telkens bij dezelfde arts komt. Maar omdat het ziekenhuis een opleidende taak heeft, kan het zijn dat een andere arts u ziet.

Uw bezoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip aan de balie van de Polikliniek Neurologie-Neurochirurgie niveau 1 (route 6).
Houd uw patiëntenkaartje bij de hand. Heeft u nog geen kaartje, laat dit dan vooraf maken bij Bureau Patiëntenregistratie.
Meld belangrijke zaken uit uw voorgeschiedenis en eventuele overgevoeligheidsreacties aan uw
arts. Neem een lijst mee van de medicijnen die u gebruikt. Deze kunt u aanvragen bij uw apotheek.
Het streven is om de wachttijd beperkt te houden. Er kunnen echter altijd onvoorziene omstandigheden zijn waardoor een spreekuur uitloopt.
Na het consult bij de arts gaat u terug naar de balie. De baliemedewerker handelt de administratieve zaken af en informeert u over eventuele vervolgonderzoeken en
vervolgafspraken.

Belangrijk

  • Als u niet naar uw afspraak kunt komen, vragen wij u dit minimaal 24 uur van te voren te melden bij ons. Dan kunnen wij een andere patiënt oproepen
  • Wanneer u niet tevreden bent over de gang van zaken op onze polikliniek, willen wij dat graag van u horen en met u bespreken.
  • Door het invullen van een patiënten enquête draagt u bij aan het tevredenheidsonderzoek dat enkele malen per jaar plaats vindt binnen onze polikliniek.
  • Soms vragen wij u om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. U krijgt hierover eerst uitgebreide informatie en u mag altijd weigeren.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

Polikliniek Neurologie-Neurochirurgie       
043 - 387 65 00     (tijdens kantoor uren)

Website

Laatst bijgewerkt op 4 november 2020