Mumc+ foto online folders

Patiëntinformatie

Polikliniek Neurologie & Neurochirurgie

Uw eerste bezoek

Uw eerste bezoek

U bent door uw huisarts of specialist verwezen naar de polikliniek Neurologie-Neurochirurgie van het Maastricht UMC+ (MUMC+). Op dit blad krijgt u informatie over de werkwijze van de polikliniek, en wat u van ons kunt verwachten.

poli
Polikliniek Neurologie-Neurochirurgie

Werkwijze

Uw verwijsbrief is door een specialist beoordeeld. De specialist bepaalt bij wie en wanneer u een afspraak krijgt.
Een van de taken van het MUMC+ is het opleiden van artsen en specialisten. Het is dus mogelijk dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding tot neuroloog) u onderzoekt. Voor het eerste bezoek aan de polikliniek reserveren wij ongeveer één uur. U hoeft hiervoor niet nuchter te zijn of andere specifieke maatregelen te treffen.

De arts stelt u een aantal vragen en onderzoekt u.
Naar aanleiding van de bevindingen bij uw bezoek bepalen de arts-assistent en de eindverantwoordelijke specialist of verder onderzoek noodzakelijk is. Afhankelijk van de diagnose en het behandelplan blijft u onder controle bij arts-assistent of specialist. Mogelijk wordt u uit poliklinische controle ontslagen en gaat u terug naar uw huisarts of verwijzend specialist. Deze arts krijgt een schriftelijke rapportage van uw bezoek aan de polikliniek.
Blijft u voor verdere behandeling bij de polikliniek, dan streven wij ernaar dat u telkens bij dezelfde arts komt. Maar omdat het ziekenhuis een opleidende taak heeft, kan het zijn dat een andere arts u ziet.

Uw bezoek

 • U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de aanmeldzuil op het poliplein, niveau 1, blauw (route 6).
 • Houd uw patiëntenkaartje bij de hand. Heeft u nog geen kaartje, laat dit dan vooraf maken bij Bureau Patiëntenregistratie.
 • Meld belangrijke zaken uit uw voorgeschiedenis en eventuele overgevoeligheidsreacties aan uw arts.
 • Neem een lijst mee van de medicijnen die u gebruikt. Deze kunt u aanvragen bij uw apotheek.
 • Het streven is om de wachttijd beperkt te houden. Er kunnen echter altijd onvoorziene omstandigheden zijn waardoor een spreekuur uitloopt.
   

Belangrijk

 • Als u niet naar uw afspraak kunt komen, vragen wij u dit minimaal 24 uur van te voren te melden bij ons. Dan kunnen wij een andere patiënt oproepen
 • Wanneer u niet tevreden bent over de gang van zaken op onze polikliniek, willen wij dat graag van u horen en met u bespreken.
 • Door het invullen van een patiënten enquête draagt u bij aan het tevredenheidsonderzoek dat enkele malen per jaar plaats vindt binnen onze polikliniek.
 • Soms vragen wij u om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. U krijgt hierover eerst uitgebreide informatie en u mag altijd weigeren.

Contact

 • Polikliniek Neurologie-Neurochirurgie       
 • 043 - 387 65 00     (tijdens kantoor uren)
 • E-mail: polikliniek.neurologie@mumc.nl

Website

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021