Mumc+ foto online folders

Folder

Polikliniek Neurologie & Neurochirurgie

U bent door uw huisarts of specialist verwezen naar het ziekenhuis. U moet naar de polikliniek Neurologie-Neurochirurgie. In deze folder leggen we uit wat er op deze polikliniek gebeurt.

poli
Polikliniek Neurologie-Neurochirurgie

Wat gaat er gebeuren

Een specialist beoordeelt uw verwijzing. Hij bepaalt bij wie en wanneer u een afspraak krijgt. Als ziekenhuis leiden wij artsen en specialisten op. Het is mogelijk dat een coassistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding tot neuroloog) u onderzoekt. Uw eerste bezoek aan de polikliniek duurt ongeveer één uur. U hoeft niet nuchter te zijn en geen andere maatregelen te nemen.

De arts stelt u een aantal vragen en onderzoekt u. Daarna bepalen de arts-assistent en de specialist of verder onderzoek nodig is. Afhankelijk van de uitkomst en het behandelplan blijft u bij hen onder controle. Het is ook mogelijk dat verdere controle in de polikliniek niet nodig is. Dan gaat u weer terug naar uw huisarts of naar de specialist die u verwezen heeft. De huisarts of specialist krijgen van ons de uitkomsten van het onderzoek. Blijft u voor verdere behandeling bij de polikliniek? Dan doen wij ons best om ervoor te zorgen dat u altijd bij dezelfde arts komt. Dat lukt alleen niet altijd.

Uw bezoek

  • U meldt zich op de afgesproken tijd bij de aanmeldzuil op het poliplein. U vindt deze op niveau 1, blauw (route 6).
  • Houd uw patiëntenkaartje bij de hand. Heeft u nog geen kaartje? Laat dit dan vooraf maken bij Bureau Patiëntenregistratie (www.mumcplattegrond.nl/#map/d0_d6).
  • Zijn er belangrijke zaken die uw arts moet weten, bijvoorbeeld over eerdere behandelingen? Of bent u overgevoelig voor bepaalde medicijnen? Zeg dit dan tegen de arts.
  • Neem een lijst mee van de medicijnen die u gebruikt. Deze kunt u aanvragen bij uw apotheek.
  • We doen ons best om de wachttijd kort te houden. Er kan echter altijd iets onverwachts gebeuren. Hierdoor kan het spreekuur uitlopen.  

 

Belangrijk

Belangrijk

  • Kunt u niet naar uw afspraak komen? Laat dit dan minimaal 24 uur voor uw afspraak aan ons weten. Wij kunnen dan een andere patiënt uitnodigen.
  • Bent u niet tevreden over hoe het gaat op onze polikliniek? Vertel ons dit. Wij praten hier graag over met u.
  • Wij vragen u een vragenlijst in te vullen. Hiermee onderzoeken wij of patiënten tevreden zijn over onze polikliniek. En wat we misschien wel beter kunnen doen.
  • Soms vragen wij u om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek. U krijgt hierover eerst uitgebreide informatie. U hoeft hier niet aan mee te doen. U mag ook weigeren.

Contact

Heeft u vragen? Wilt u iets doorgeven? U kunt ons bellen en mailen.

Polikliniek Neurologie-Neurochirurgie: 
Telefoon: 043 - 387 65 00 (tijdens kantooruren)
E-mail: polikliniek.neurologie@mumc.nl of  polikliniek.neurochirurgie@mumc.nl

Website

Laatst bijgewerkt op 20 maart 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-805