MUMC+

Folder

Het aanleggen van een dialyse shunt

Informatie voor thuis

U bent opgenomen geweest op verpleegafdeling A2 van het Maastricht UMC+ (MUMC+), na een operatie/behandeling. Deze informatie geeft u instructies over de nazorg thuis en wat u moet doen bij lichamelijke klachten. Het kan ook zijn dat de arts andere afspraken met u maakt die afwijken van deze aanwijzingen.

*Arts

De wond

Verandering in de wondgenezing zoals roodheid, verminderde flow van de shunt, pijn, zwelling, het warm of juist koud aanvoelen van de geopereerde arm kunnen complicaties van de operatie zijn.
Het is belangrijk hier alert op te reageren en contact op te nemen met uw vaatchirurg, de Dialyseafdeling of de Spoedeisende Hulp (SEH) van het MUMC+.
Bescherm de wond tegen de zon!

Shunt controle

U krijgt tijdens de opname instructies hoe u zelf de bloeddoorstroming kunt controleren. Deze controle is belangrijk en moet dagelijks gebeuren. Als er verandering in de bloeddoorstroming is moet u direct naar de SEH komen. Veranderingen of het geheel uitblijven van de bloeddoorstroming kan duiden op een obstructie of afsluiting van de shunt.

Hechtingen

De hechtingen worden verwijderd door de arts op de polikliniek of de arts/verpleegkundige van de afdeling Hemodialyse. U krijgt daarvoor een oproep van het Hart & Vaat Centrum thuis gestuurd.

Douchen en baden

U mag douchen met bescherming op de wond zolang er hechtingen in de wond zitten. U mag niet baden. Goede lichaamshygie╠łne is belangrijk en vermindert de kans op infecties.

Werken, sporten, autorijden

Het kan zijn dat u zich de eerste dagen thuis nog niet zo lekker en fit voelt. Dit komt omdat u narcose of verdoving heeft gehad.

  • De eerste 24 uur na de operatie/behandeling mag u dan ook niet zelf autorijden.
  • Zwaar huishoudelijk werk en tillen moet u, met de arm waar de shunt is aangebracht, vermijden. Hervatten van activiteiten zoals werken of sporten dient u te overleggen met uw arts.
  • U kunt lichte activiteiten uitbreiden zonder te forceren.

Lichaamshouding

De geopereerde arm moet u niet overdadig buigen. De armen niet te lang kruisen, geen strakke kleding, strakke sieraden en dergelijke aan de geopereerde arm. Geen schoudertas of rugzak dragen. Dit alles om afklemming van de bloedvaten te voorkomen en de bloeddoorstroming optimaal te houden. `s Nachts de arm hoog leggen op een kussen.

Problemen

Wanneer u thuis problemen ondervindt, neem dan contact op met uw huisarts of het ziekenhuis. Problemen die thuis kunnen voorkomen zijn:

  • Aanhoudende pijnklachten die niet verdwijnen na het innemen van pijnstillende medicatie.
  • Aanhoudende temperatuur verhoging boven 38 graden.
  • Nabloeding (bloeduitstorting).
  • Roodheid en zwelling van het wondgebied.
  • Verlies van vies geurend wondvocht.

Pijnmedicatie

...................................................................................maal daags..................... tablet(ten)
....................................................................................maal daags..................... tablet(te n)
....................................................................................maal daags..................... tablet(ten)

Regelmatige inname van pijnstilling bevordert het herstel!

Speciale Richtlijnen

...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, dan kunt u deze stellen aan de chirurg tijdens de polikliniek controle.

Hart & Vaat Centrum
043-387 27 27 (tijdens kantooruren)

Spoedeisende Hulp (SEH)
043-387 67 00 (buiten kantooruren en in het weekend)

Hemodialyse afdeling
043-387 40 79

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-811