Mumc+ foto online folders

Folder

Niertransplantatie- 10. Sociale voorzieningen

Een patiëntenvereniging die voor u van belang kan zijn is de Nierpatiënten Vereniging Maastricht (NVM).
Deze vereniging komt op voor de belangen van (pre)dialyserenden en getransplanteerden.
Via de NVM is het mogelijk om in contact te komen met lotgenoten, met wie u kunt praten.

Zij kunnen u immers vanuit hun eigen ervaring informeren. Ook bemiddelt de NVM bij meningsverschillen over voorzieningen door bijvoorbeeld zorgverzekeraars (ziekenfonds/particuliere verzekering) of gemeenten en het GAK.

De NVM heeft als doel om “Samen Sterk” te staan in het gesprek met de overheid die allerhande bezuinigingen wil doorvoeren ten nadele van u en uw lotgenoten (de dialyse- en transplantatiepatiënt).

Daarnaast zijn er nog drie landelijke organisaties die voor u van belang kunnen zijn:

Nierstichting Nederland
Postbus 2020
1400 DA Bussum
Tel.: 035-697 80 00 
www.nierstichting.nl

Nierpatiëntenvereniging (NVN)
Postbus 284
1400 AG Bussum
Tel.: 035-691 21 28

Nierpatiëntenvereniging Maastricht (NVM)

Pijnsweg 14
6419 CL Heerlen
Tel.: 045-5751315
www.nierpatientenverenigingmaastricht.nl

 

Andere interessante websites

Laatst bijgewerkt op 25 juli 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-823