Mumc+ foto online folders

Folder

Niertransplantatie - 5. Uw behandelteam

Het Maastricht UMC+ is een opleidingsziekenhuis. Naast de internist- nefroloog zijn ook arts- assistenten, een zaalarts en andere zorgverleners bij uw behandeling betrokken. Gedurende uw opname krijgt u dus te maken met verschillende artsen en medewerkers. Wij zetten ze hier voor u de mensen waar u het meeste in contact mee komt op een rijtje.

De internist-nefroloog is een medisch specialist op het gebied van onder andere niertransplantatie. Zolang u bij ons onder behandeling bent, is een nefroloog uw hoofdbehandelaar en daarmee ook altijd eindverantwoordelijk. Wilt u met uw hoofdbehandelaar spreken, laat het dan uw behandelend arts of de verpleging weten of maak rechtstreeks een afspraak met uw hoofdbehandelaar.

De naam van mijn internist- nefroloog is ................................................................................................

De arts- assistent is een arts in opleiding tot internist- nefroloog. Uw behandelend arts is vaak een arts- assistent en u ziet hem of haar op de polikliniek van de interne geneeskunde/nefrologie. De arts- assistent werkt altijd onder eindverantwoordelijkheid van uw medisch specialist. Omdat de arts- assistent tijdens de opleiding vaak van opleidingsplaats wisselt, kan het zijn dat u gedurende uw opname met verschillende arts- assistenten te maken krijgt.

De naam van de arts-assistent is .................................................................................................................

De zaalarts is een behandelend arts- assistent die voorafgaande aan transplantatie en de dagen na niertransplantatie instaat voor de dagelijkse medische zorg op de afdeling en informeert hoe het herstel ervaart. U kunt bij de zaalarts terecht met uw dagelijkse vragen. Als u contact wilt met een andere specialist, dan kunt u dit kenbaar maken aan de zaalarts of verpleegkundigen. Zij zorgen er dan voor dat er zo spoedig mogelijk een afspraak wordt gemaakt. Natuurlijk kunt u ook vragen stellen aan de zaalartsen die bij u aan het bed komen.

De naam van mijn zaalarts is .....................................................................................................................

De verpleegkundig specialist bespreekt voor de opname, indien er sprake is van geplande transplantatie met levende donor, poliklinisch wat er met u gaat gebeuren, wat u kunt verwachten en wat u moet regelen voor thuiskomst. Bij beoordeling of niertransplantatie mogelijk is, zorgt de verpleegkundig specialist poliklinisch tevens voor de voorlichting rondom transplantatie.

De naam van mijn verpleegkundig specialist is .......................................................................................

De anesthesioloog is de arts die bij u de narcose zal toedienen tijdens de operatie. Voorafgaand aan uw opname of vlak voor niertransplantatie bespreekt u samen met een anesthesioloog de wijze van narcose, uw algemene gezondheid en uw medicijngebruik.

De verpleegkundigen zorgen voor de dagelijkse verpleegkundige zorg op de afdeling voor en na de transplantatie. Zij werken in verschillende diensten. U zult dus dagelijks wisselende gezichten zien.

De medisch maatschappelijk werker is degene die u kan helpen indien er problemen ontstaan als u in het ziekenhuis bent opgenomen of op de polikliniek behandeld wordt. Dit kan moeilijkheden met zich meebrengen of vragen oproepen. Er kunnen factoren zijn die uw ziekte of aandoening negatief beïnvloeden of herstel in de weg staan. Een ziekte of aandoening kan vragen oproepen over uzelf, uw relatie, gezin, huishouding, werk, studie, hobby’s of over de financiële gevolgen van het ziek zijn. Maatschappelijk werk kan u hulp of advies geven bij vragen en problemen waar u mee zit.

De naam van mijn medisch maatschappelijk werker is............................................................................

De dietist(e) is een specialist op het gebied van voeding in relatie tot ziekte. Een diëtist behandelt patiënten met een op maat gemaakt voedings- of dieetadvies. Hij of zij kan door het behandelen met een bepaald eetpatroon (dieet) de lichamelijke gezondheid bevorderen. Daarnaast heeft een diëtist(e) kennis van gedrag rondom de voeding en kan hij/zij de patiënt/cliënt begeleiden en motiveren bij het volgen van het dieet.

De naam van mijn dietiste is: ........................................................................................................................

Het operatieteam bestaat uit:

De vaatchirurg
........................................................................................................................................
De vaatchirurg in opleiding
......................................................................................................................................... 
De anesthesioloog
........................................................................................................................................

Laatst bijgewerkt op 25 juli 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-824