Mumc+ foto online folders

Patiëntinformatie

Samen doen... Huisregels dialyseafdeling

U komt als patiënt regelmatig naar de dialyseafdeling van het Maastricht UMC+ om te dialyseren. Op dit blad krijgt u informatie over de huisregels tijdens uw verblijf op onze afdeling. Wij vragen u deze in acht te nemen.

U dialyseert in een schema. Het kan echter zijn dat hierin geschoven moet worden. Wij vragen uw begrip hiervoor.
U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van taxivergoeding via de zorgverzekeraar. Tijdens de dialyse kunt u uw auto parkeren bij de dialyseafdeling.

Samen doen...

Aanmelden

U neemt plaats in de wachtkamer tot het personeel van de dialyseafdeling u ophaalt. Bouwt u zelf de apparatuur op, (actieve dialyse) dan kunt u doorlopen naar de dialysezaal/dialysekamer. U kunt niet met een scootmobiel de dialysezaal in rijden. De verpleegkundige bepaalt de dialyseplaats. Deze kan dus per dialyse verschillen. U pakt zelf, uit de voorraadkar op de dialysezaal, kussens en een deken naar behoefte.

Tijdens aansluitprocedure

 • er mag geen bezoek aanwezig zijn tijdens het aan- en afsluiten.
 • het nachtkastje/werkblad moet leeg zijn voor het aansluiten van de dialyse.
 • de verpleegkundige van de sector bepaalt de volgorde van aansluiten van de patiënt aan de dialyseapparatuur.
 • tijdens het aan- en afsluiten mag u geen gebruik maken van telefoon/ tablet/computer of andere apparaten.
 • de nefroloog bepaalt het dialysevoorschrift. De verpleegkundige voert dit uit.
 • wijzigingen en/of aanpassingen worden met de nefroloog overlegd.

Tijdens de dialyse

 • op visitedagen komt de nefroloog bij u langs.
 • recepten kunt u alleen op deze visitedagen vragen. Zelf zorgt u ervoor dat het recept bij de apotheek wordt gebracht.
 • tijdens visite worden alleen dialyse gerelateerde zaken met u besproken. Buiten de visitedagen zal de nefroloog alleen in acute situaties bij u komen.
 • medicatiewijzigingen door een andere arts dan nefroloog moet u zo snel mogelijk doorgegeven aan de nefroloog.

Tijdens afsluitprocedure

 • maak uw nachtkastje/werkblad leeg vóór het afsluiten van de dialyse.
 • u moet zelf uw shunt afdrukken met een handschoen aan.
 • de verpleegkundige bekijkt eventuele uitzonderingen.tijdens het afdrukken moet u in de dialysestoel/bed blijven zitten/liggen.
 • bij het verlaten van de afdeling deponeert u uw deken in de daarvoor bestemde zakken en zet u de TV uit.

Bezoektijden

09.00 -11.00 uur en 14.00 -16.00 uur en 19.00 - 21.00 uur.
Er mogen maximaal twee bezoekers per patiënt en kinderen alleen onder begeleiding van een volwassen. Uw bezoek moet zich altijd eerst melden bij de verpleging. Uw bezoek mag zich enkel daar bevinden waar u zich bevindt

Gedragsregels dialyseafdeling Maastricht UMC+

Respect
Iedereen in ons ziekenhuis gedraagt zich respectvol.

Rekening houden
Bezoekers houden rekening met patiënten.

Noodsituaties
Bij een noodsituatie volgt iedereen de aanwijzingen van beveiliging, bedrijfshulpverleners, medewerkers, politie en brandweer op.

Intimidatie
Niemand intimideert een ander met schreeuwen of grof taalgebruik.

Belediging
Niemand kwetst, discrimineert of maakt beledigende of seksueel getinte opmerkingen.

Dreigementen
Medewerkers schakelen de beveiliging in als u een ander bedreigt of lichamelijk geweld gebruikt. Agressie naar hulpverleners of mede patiënten wordt niet geaccepteerd.

Gevaarlijke voorwerpen
Niemand heeft wapens en gevaarlijke voorwerpen bij zich. Gebeurt dat wel, dan wordt de beveiliging ingeschakeld om deze in beslag te nemen.

Strafbare feiten
Niemand pleegt strafbare feiten, zoals agressie, vandalisme, diefstal of fraude. Gebeurt dat wel, dan wordt melding gedaan bij de politie.

Legitimeren
Iedereen moet zich kunnen legitimeren als dat gevraagd wordt. Onze medewerkers legitimeren zich met hun personeelspas met foto.

Alcohol en drugs
Het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs wordt niet getolereerd en kan reden zijn voor ontzegging van de toegang.

Beeld en geluid
Niemand maakt zonder toestemming geluidsopnamen, foto's of filmbeelden.

Met elkaar
Als u vindt dat iemand zich niet aan de regels houdt, meld het bij een van onze medewerkers. Samen werken wij namelijk aan een veilige sfeer.

Contact

Hebt u nog vragen na het lezen van deze informatie neem dan contact met ons op.

Dialyseafdeling
043-387 40 79

Laatst bijgewerkt op 1 december 2020