Mumc+ foto online folders

Folder

Uw bezoek aan de Poli Nierfalen

Patiënteninformatie

U bent door uw huisarts of behandelend specialist naar de Poli Nierfalen verwezen, omdat u een verminderde nierfunctie heeft.

Op de polikliniek komt u in contact met een verpleegkundige, nefroloog en een arts in opleiding tot nefroloog. Een nefroloog is een arts die gespecialiseerd is in nierziekten en verminderde nierfunctie.

Op dit blad informeren wij u hoe u zich kunt
voorbereiden op een polikliniek bezoek en wat u kunt verwachten.

 Poli Nierfalen

Functie van de nieren

De meeste mensen hebben twee nieren, deze hebben twee belangrijke functies namelijk het uitscheiden van vocht (in de vorm van urine) en het bloed zuiveren van afvalstoffen. Andere functies zijn het reguleren van de bloeddruk, de aanmaak van rode bloedcellen en het reguleren van het calcium- en vitamine D-gehalte in het lichaam.

Als de functie van de nieren minder wordt, kunnen vocht en afvalstoffen zich ophopen in het bloed en kunt u daar klachten van ondervinden. Het controleren van de nierfunctie gebeurt door middel van bloed- en urineonderzoek. Dit moet voor elk polikliniekbezoek gebeuren.

Doordat u goed onder controle blijft bij de Poli Nierfalen, proberen wij samen met u uw nierfunctie zolang mogelijk te behouden.

Voorbereiding

Een week vóór de polikliniek afspraak
U laat bloed prikken en levert urine in bij de Centrale Bloedafname van het ziekenhuis. De formulieren voor de bloedafname en urineonderzoek krijgt u van de verpleegkundige van de Poli Nierfalen. Ook de urine bokaal en of potje krijgt u van de verpleegkundige.

Komt u voor de eerste keer bij de polikliniek, dan hoeft u geen urine te verzamelen. De briefjes voor het bloedonderzoek krijgt toegestuurd samen met de afspraak.

Neem een overzicht mee van de medicijnen die u gebruikt
Wij vragen u om bij elk polikliniekbezoek een actueel medicatieoverzicht mee te nemen; dit kunt u opvragen bij uw apotheek.
Dit is belangrijk omdat u bepaalde medicijnen niet mag innemen bij een verminderde nierfunctie. Ook moet u veranderingen in uw medicijngebruik zo snel mogelijk aan de nefroloog melden, bij voorkeur tijdens het eerstvolgende polikliniekbezoek.

Neem een begeleider mee
Tijdens de poliklinische bezoeken ontvangt u veel informatie over uw gezondheidstoestand. Het is dan prettig om een begeleider mee te nemen. Bijvoorbeeld een familielid of een kennis.

Noteer uw vragen voordat u naar de polikliniekafspraak komt
Op deze manier is de kans kleiner dat u bepaalde zaken vergeet te bespreken. Ook is het handig om een schrift of boekje mee te nemen om aantekeningen te maken.

Bezoek Poli Nierfalen

De Poli Nierfalen vindt u op niveau nul (volg route A-0 paars) bij de Dialyse afdeling. U meldt zich op het afgesproken tijdstip aan de balie van de Poli Nierfalen. U kunt gebruik maken van de parkeerplaats voor de deur. (volg de bordjes Dialyse)

Zolang u onder controle blijft bij de nefroloog, bespreekt deze met u welke behandeling voor u het beste is. Wij vragen u dit advies op te volgen. Als blijkt dat de behandeling aangepast moet worden, wordt dit ook gedaan. De nefroloog doet regelmatig lichamelijk onderzoek, meet uw bloeddruk en vraagt of u lichamelijke klachten heeft. Ook bespreekt deze met u de uitslagen van het bloed- en urineonderzoek.

Soms krijgt u aanvullende onderzoeken (bijvoorbeeld een echo of scan van de nieren). Deze uitslagen bespreekt de nefroloog met u. Hebt u vragen, bijvoorbeeld over de medicijnen die u moet gebruiken of is iets is niet duidelijk, stel deze gerust. Voor een juiste behandeling van uw nierziekte is het erg belangrijk dat u onduidelijkheden bespreekt met de nefroloog. Het is niet erg als u sommige vragen meer keren stelt. Het kan ook voorkomen dat u een telefonische afspraak krijgt in plaats van een polikliniekbezoek. U hoeft dan niet naar het ziekenhuis te komen.

Voorlichting nierfunctievervangende therapie

Bij een eventuele verslechtering van de nierfunctie kan het zijn dat u afhankelijk wordt van nierfunctievervangende therapie (dialyse of transplantatie). U krijgt informatiegesprekken over de verschillende vormen van nierfunctievervangende therapie. Samen met het behandelteam maakt u een keuze voor een juiste behandeling, die het beste bij u past.

Contact

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, neem dan contact op met de Dialyse afdeling en vraag naar een van de verpleegkundigen van de Poli Nierfalen.
Als u om welke reden dan ook, uw polikliniek afspraak niet kunt nakomen, geef dit dan zo spoedig mogelijk door. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u. Zonder afmelden niet op een poliklinische controle komen, kan nadelige gevolgen voor uw gezondheid opleveren.

Dialyse afdeling
043-387 40 79

Verpleegkundigen Poli Nierfalen
Danielle Lieben, Patricia Savelberg en Gonny Meuwissen

Nefrologen Poli Nierfalen
Drs. E. Litjens en Drs E. Öztürk

 

Laatst bijgewerkt op 25 juli 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-831