_

Folder

Colon-Marker-Studie

Passagesnelheid van de ontlasting in de dikke darm

Algemeen

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een Markerstudie naar de snelheid waarmee uw ontlasting door uw dikke darm gaat. (passagesnelheid van de ontlasting in uw dikke darm). De röntgenfoto die bij dit onderzoek hoort wordt op de afdeling Beeldvorming van het MUMC+ gemaakt. In deze folder krijgt u informatie over dit onderzoek.

Kijk goed op uw afsprakenbrief

Het onderzoek kan op diverse locaties in het ziekenhuis uitgevoerd worden. Kijk op uw afspraakbrief waar u moet zijn.

Marker studie

Wat is een Markerstudie ?

Met een markerstudie kan een vertraagde passage of versnelde passage van de ontlasting worden opgespoord. Hierbij wordt gebruik gemaakt van “markers”. Markers zijn kleine kunststof ringetjes (of andere vorm) in een capsule die u van tevoren moet slikken. De capsule lost op en de ringetjes vermengen zich met het voedsel en later met de ontlasting. Doordat de ringetjes klein zijn ziet u er niets van terug in de ontlasting. Nadat u deze markers heeft geslikt, maken wij op de afdeling Beeldvorming een röntgenfoto van uw buik (buikoverzicht). De ringetjes zijn dan op deze foto te zien.

Voorbereiding

Innemen van de capsule

Vanaf zes dagen voor uw afspraakdatum start u dagelijks met het innemen van een capsule (conform de nummering op de strip). Dit doet u 's ochtends, alle dagen op hetzelfde tijdstip. Op de zevende dag hoeft u geen capsule meer in te nemen, maar maken wij de röntgenfoto van uw buik (rond tijdstip van inname).

U krijgt de capsules mee bij het maken van de afspraak. U hoeft niet nuchter te zijn voor het onderzoek.

Laxantia

Bij de start van het markeronderzoek (dag 1) moeten alle laxantia en laxeermethoden gestopt worden (bijv. ook rectaal spoelen).

Na het maken van de buikoverzichtsfoto op het einde van de studie (dag 7) mogen laxantia en laxeermethoden weer hervat worden

Zwanger

Als u zwanger bent, kan het onderzoek niet doorgaan. U moet dit ook doorgeven aan uw behandelend arts.

Capsules
Kleding

Draag kleding die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken. Tijdens het maken van de foto kunt u alleen uw onderbroek, panty’s of sokken aanhouden.

Het onderzoek

U meldt zich aan de balie van de afdeling Beeldvorming. Zie uw afsprakenbrief voor de juiste locatie. U neemt plaats in de wachtruimte waar de medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige u ophaalt. In de röntgenkamer gaat u met uw rug op de onderzoektafel liggen. De medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige zorgt ervoor dat u goed ligt voor de opname. Als de foto gelukt is kunt u zich weer aankleden, en bent u klaar op de afdeling Beeldvorming.

Mogelijke complicaties

De markers hebben geen bijwerkingen en verlaten uw lichaam via de ontlasting.

De uitslag

De afdeling Beeldvorming stuurt het verslag van uw onderzoek naar uw behandelend arts. Deze bespreekt de uitslag met u in een vervolgafspraak. Deze afspraak dient u zelf te maken.

Afspraak verzetten?

Omdat de röntgenfoto op de zevende dag gemaakt moet worden, kunt u de afspraak niet verzetten. U kunt hooguit iets eerder of later komen. Wel moet u hiervoor eerst contact opnemen met de afdeling Beeldvorming. Wanneer het onderzoek niet kan doorgaan, neemt u dan contact op met uw behandelend arts en de afdeling Beeldvorming.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts.

Afdeling Beeldvorming 043- 387 75 00 (maandag t/m vrijdag van 08.00 – 16.30 uur)

Laatst bijgewerkt op 1 maart 2023