balie radiologie

Folder

CT–myelografie

Onderzoek op de afdeling Beeldvorming

CT-scanner
CT-scanner

Algemeen

U bent door uw behandelende arts verwezen naar de afdeling Beeldvorming van het Maastricht UMC+ voor een myelografie en/of lumbaal punctie.

Een myelografie is een onderzoek om te achterhalen wat de oorzaak van bepaalde rugklachten, eventueel met uitstraling naar je armen en/of benen, is. Ook kan achterhaald worden of bepaalde zenuwwortels in uw nek contact maken met het ruggenmerg. Als er geen contact is, kunt u de spieren in uw hand of arm niet meer goed aansturen. Op dit blad krijgt u meer informatie over dit onderzoek.

Voorbereiding

  • U mag zes uur van te voren niet eten en drinken.
  • Tot twee uur van tevoren is wel het drinken van heldere dranken toegestaan. (geen melk of melkproducten, eventueel beperkt gebruik melkpoeder in de koffie is toegestaan)
  • Vanaf twee uur van tevoren mag u helemaal niets meer drinken.
  • Met het innemen van antistollingsmedicatie (bloedverdunners), waarvoor u bij de Trombosedienst onder controle bent, moet u drie dagen of langer van te voren stoppen. Dit eventueel in overleg met uw arts.

Wat u altijd moet melden

  • Bent u zwanger of denkt u dit te zijn? Neem dan vóór het onderzoek contact op met uw arts.
  • Heeft u last van allergieën? Vermeld dit voor het onderzoek aan de medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB'er).

Onderzoek

Voor dit onderzoek moet u worden opgenomen. U ontvangt hierover meer informatie van Bureau Opname. U wordt met uw bed van de verpleegafdeling naar de afdeling Beeldvorming gebracht. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog en MBB’er. Tijdens het onderzoek zelf kunt u ook nog vragen stellen aan de aanwezige radioloog en/MBB’er.

De ruggenprik

De prikplaats van de ruggenprik is ongeveer vijftien centimeter boven de bilnaad. De prikplaats wordt ontsmet, voorzien van een steriele doek en u krijgt lokale verdoving. Voor de ruggenprik vraagt de radioloog u te gaan zitten of op de linkerzij te gaan liggen. Maak uw rug zo krom (lees bol) mogelijk. Door goed krom te zitten/liggen wordt het prikken gemakkelijker. U kunt een elektrisch schokje ervaren als de naald het wervelkanaal heeft bereikt.
Vervolgens laat de radioloog het ruggenmergsvocht, dat via de naald uit uw rug komt, in een buisje druppelen. Dit vocht wordt meegegeven naar de verpleegafdeling voor nader onderzoek.


Contrastvloeistof

Afhankelijk van de reden van het onderzoek worden er aansluitend nog enkele foto’s gemaakt en daarvoor krijgt u contrastvloeistof ingespoten in het wervelkanaal.
Nadat de radioloog heeft gecontroleerd of de contrastvloeistof goed over het wervelkanaal is verdeeld, gaat u terug in uw bed en wordt u naar de ruimte gebracht waar de CT-scanner staat.
Tijdens de CT-scan ligt u op een onderzoekstafel die langzaam in een tunnel schuift. De tunnel is ongeveer 50 centimeter diep. In deze tunnel zit een röntgenbuis waarmee foto’s worden gemaakt. Deze röntgenbuis draait om u heen en stuurt röntgenstralen door uw lichaam. Deze stralen worden vervolgens opgevangen en omgezet in elektrische signalen. De computer verwerkt deze signalen tot een röntgenfoto. Het draaien van de röntgenbuis veroorzaakt een beetje lawaai, maar u ziet en merkt niets. Het maken van de scans duurt ongeveer vijf tot tien minuten. Vervolgens gaat u in uw bed terug naar de verpleegafdeling.

Nazorg op de verpleegafdeling

De eerste zes uur na het onderzoek hebt u volledige bedrust. Hiervan moet u de eerste twee uur rechtop in bed zitten. Drink veel, zo verdwijnt de contrastvloeistof sneller via de urine uit het lichaam. Na zes uur mag u naar huis. Na het onderzoek kunt u het beste een paar dagen rustig aan doen. Dit betekent dat u geen zware lichamelijke inspanning moet verrichten en niet te veel moet bukken en/of tillen.

Mogelijke complicaties

Complicaties doen zich zelden voor maar bij sommige mensen komt hoofdpijn en/of misselijkheid voor die, als u gaat liggen, vanzelf verdwijnt. Bij hoofdpijn kunt u zo nodig een paracetamol innemen. Neem contact op met uw behandelend specialist als de klachten blijven aanhouden of als u koorts krijgt.

De uitslag

U krijgt de uitslag een vervolgafspraak met uw behandelend specialist. Deze afspraak maakt u zelf.

Contact

Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Beeldvorming. Dan maken wij een nieuwe afspraak met u.
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met onze medewerkers.

Beeldvorming
043 - 387 75 00 van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur

Laatst bijgewerkt op 23 januari 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-837