_

Patiëntinformatie

CT-scan

Onderzoek op de afdeling Beeldvorming

Algemeen

U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar de afdeling Beeldvorming voor een CT-scan. Hier vindt u alle informatie die voor u van belang is bij de voorbereiding en het onderzoek.

CT is een afkorting van Computed Tomography. Met röntgenstralen en een computer worden beelden gemaakt van bepaalde delen van uw lichaam. Deze beelden worden achteraf beoordeeld door de radioloog.

Tijdens het onderzoek ligt u stil op een onderzoekstafel die in een open ring schuift. De ring is ongeveer 50 centimeter diep. In deze ring zit een röntgenbuis waarmee de beelden worden gemaakt.

CT-scanner
CT-scanner

Voorbereiding algemeen

Voor een CT-scan van het hoofd, de hals, de longen of het skelet is geen specifieke voorbereiding noodzakelijk. Komt u voor een CT-scan van de buikorganen, dan moet u aanvullend rekening houden met onderstaande voorbereiding.

Voor bepaalde CT-scans is het gebruik van een jodiumhoudend contrastmiddel noodzakelijk. Of contrastmiddel nodig is, is niet altijd van tevoren bekend. De radioloog kan ook nog tijdens het onderzoek besluiten om contrastmiddel toe te dienen.

Laat sieraden en waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis. De afdeling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of vermissing van spullen die in de kleedkamer moeten achterblijven.

Voorbereiding bij een CT-scan van de buik

Om de buikorganen goed zichtbaar te maken op de scan, moeten uw maag en darmen goed gevuld zijn met water. Daarom is het nodig dat u een half uur voor het onderzoek start met het drinken van een halve liter water (drie goed gevulde glazen). Uw maag en darmen raken zo gevuld met water, waardoor ze goed onderscheiden kunnen worden van de andere organen. Uw blaas hoeft niet gevuld te zijn, u mag gerust naar het toilet.

Wat u altijd moet melden

 • Bent u zwanger of denkt u dit te zijn? Neem dan contact op met uw arts vóór het onderzoek.
 • Bent u overgevoelig voor jodiumhoudende contrastmiddelen? Geef dit dan vóór het onderzoek door aan uw behandelend arts.
 • Bent u overgevoelig voor ontsmettende jodium op de huid? Dan bent u niet automatisch allergisch voor het jodium in een contrastmiddel, maar dit moet u wel melden aan de medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige.
 • Heeft u last van allergieën? Graag voor het onderzoek melden.
 • Heeft u een nieraandoening? Meld dit dan meteen aan uw behandelend arts, zodat hij tijdig voorzorgsmaatregelen kan nemen of voor een alternatief onderzoek kan kiezen.
 • Bent u diabetespatiënt (suikerpatiënt)? Meld dit dan vóór het onderzoek, aan uw behandelend arts.

Medicijnen

Uw gebruikelijke medicijnen kunt u op de normale wijze blijven innemen. Uitzonderingen zijn:

 • De inname van diuretica (plasmedicijnen) moet u, indien mogelijk, 24 uur vóór het onderzoek stoppen maar alleen in overleg met uw behandelend arts.
 • Als u NSAID’s (ontstekingsremmende pijnstillers) slikt, dan stopt u zo mogelijk tijdelijk hiermee, 24 uur voor het onderzoek.
 • Gebruikt u metformine bevattende medicatie voor uw diabetes mellitus (suikerziekte) en heeft u een verminderde nierfunctie? Stop dan alleen in overleg met uw behandelend arts met het innemen van deze tabletten op de dag van het onderzoek. Als het stoppen met deze tabletten problemen veroorzaakt, neem dan contact op met uw arts voor een eventueel vervangend medicijn. Twee tot vijf dagen na het onderzoek moet de aanvragend arts bloed bij u af te nemen om de nierfunctie te controleren. Uw behandelend arts geeft de bloeduitslagen aan u door en maakt nieuwe afspraken met u over het weer starten met de metformine bevattende medicatie.

Als vooraf bekend is dat u allergisch reageert op jodiumhoudend contrastmiddel, krijgt u afhankelijk van de ernst van de reactie, vóór het onderzoek hiertegen medicijnen. Deze medicijnen hebben invloed op de rijvaardigheid. U mag dan na het onderzoek niet autorijden.

Als u jodiumhoudend contrastmiddel moet krijgen, wordt er naar uw nierfunctie gekeken. Het zou kunnen dat op basis van een slechte nierfunctie het onderzoek niet kan doorgaan, of bepaalde voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen, zoals vochttoediening via een infuus voor en na het onderzoek. Dit gebeurt volgens een bepaald protocol. Uw behandelend arts geeft hierover verdere toelichting als dit bij u van toepassing is.

Jodiumhoudend contrastmiddel

Als u contrastmiddel krijgt ingespoten, kunt u tijdens de injectie een metaalsmaak proeven en een warm gevoel krijgen door het hele lichaam. Het is bekend dat jodiumhoudende contrastmiddelen soms allergische reacties veroorzaken. Deze treden dan meestal al snel na het onderzoek op.

 • De reacties kunnen licht zijn in de vorm van jeuk, galbultjes, misselijkheid, bleekheid, zweten of duizeligheid.
 • In zeldzame gevallen kan de reactie iets heviger zijn met meer galbultjes of de neiging tot flauwvallen.
 • Nog zeldzamer kan een ernstige reactie zoals een shock optreden.
 • Heel zeldzaam zijn late reacties, meestal in de vorm van jeuk of huidreacties. Meldt u zich in dat geval bij uw behandelend arts.

Het onderzoek

De CT-scan wordt gemaakt op diverse locaties in het ziekenhuis. Kijk op uw afsprakenbrief waar u moet zijn. Wij verzoeken u 10 minuten vóór de afgesproken tijd aanwezig te zijn.

De medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige haalt u op in de wachtkamer en geeft u uitleg over wat er gaat gebeuren. In het belang van het onderzoek kan aan u worden gevraagd om bepaalde kledingstukken, sieraden of protheses uit te doen. Vervolgens gaat u liggen op een onderzoekstafel. Als u jodiumhoudend contrastmiddel krijgt toegediend, wordt eerst een infuus geprikt.

In de scanner ligt u meestal met uw armen boven het hoofd. Het is belangrijk dat u tijdens de scan zo ontspannen en stil mogelijk blijft liggen. Bewegingen storen de opnamen.

Het is mogelijk dat aan u wordt gevraagd om even niet te ademen (max. 20 sec.). Het draaien van de röntgenbuis veroorzaakt een beetje lawaai, maar u ziet en voelt er niets van. Het onderzoek is pijnloos en duurt tussen de 5 en 15 minuten, dit is afhankelijk van het soort scan.

De medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige bedient de CT-scanner vanuit de bedieningsruimte naast de onderzoekskamer. U kunt met de medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige spreken via een intercom. Tijdens het hele onderzoek kan de medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige u zien en horen. U kunt de hem/haar in geval van nood altijd waarschuwen.

Tijdens het onderzoek zelf kunt u ook nog vragen stellen aan de aanwezige radioloog en/of medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige.

Als u contrastmiddel ingespoten kreeg, adviseren wij u om na het onderzoek extra veel water te drinken (één à twee liter). Zo verdwijnt het contrastmiddel via de urine weer snel uit het lichaam. Als u zich om medische redenen aan een vochtbeperking moet houden, of als u vocht krijgt toegediend via een infuus voor en na het onderzoek, hoeft u deze extra hoeveelheid niet te drinken.

Na het onderzoek

Als u een CT-scan zónder contrastmiddel heeft gehad, kunt u direct na het onderzoek naar huis of terug naar de verpleegafdeling. Kreeg u contrastmiddel toegediend via een injectie, dan vragen wij u om na de scan nog 15 minuten ter observatie in de wachtkamer plaats te nemen. Hebt u last van allergieën (bijvoorbeeld hooikoorts), astma of eczeem, dan vragen wij u 30 minuten ter observatie plaats te nemen. Hierna mag u naar huis of terug naar de verpleegafdeling. Als u bedlegerig bent, haalt een verpleegkundige u op. U mag weer eten en drinken, tenzij hierover andere afspraken met u zijn gemaakt.

De uitslag

U krijgt de uitslag niet direct te horen. Het verslag wordt later gemaakt door de radioloog. In een vervolgafspraak bespreekt uw behandelend specialist de uitslag met u. Deze afspraak moet u zelf maken.

Contact

Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Beeldvorming. Dan maken wij een nieuwe afspraak met u. Ook voor vragen kunt u bij ons terecht.

Afdeling Beeldvorming
043 - 387 75 00 maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur

Laatst bijgewerkt op 27 september 2022