_

Patiëntinformatie

CT-scan van het hart

Onderzoek op de afdeling Beeldvorming

Algemeen

U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar de afdeling Beeldvorming voor een CT-scan van uw hart. In dit blad vindt u alle informatie die voor u van belangrijk is bij de voorbereiding en het onderzoek.

CT is een afkorting van Computed Tomography. Met röntgenstralen en een computer worden beelden gemaakt van uw hart en kransslagaders. Deze beelden worden achteraf beoordeeld door de radioloog en de cardioloog.

Tijdens het onderzoek ligt u stil op een onderzoekstafel die een aantal malen heen en weer schuift door een ruime ring. In deze ring zit een röntgenbuis waarmee de beelden worden gemaakt.

Kijk op uw afsprakenbrief

Het onderzoek kan op diverse locaties in het ziekenhuis uitgevoerd worden.

Het hart

Voorbereiding

Voor een CT-scan van het hart is het belangrijk dat uw hart rustig klopt. Om uw hartslag rustiger te maken kreeg u op recept van de cardioloog een tablet van 50 milligram metoprolol. U moet de tablet metoprolol ongeveer twee uur vóór het onderzoek in nemen. Ontving u van uw specialist geen recept hiervoor, dan hoeft u dit ook niet te doen. Gebruikt u zelf al betablokkers gebruikt, dan mag u die gewoon innemen voor het onderzoek.

Voor de CT-scan van het hart hoeft u niet nuchter te zijn.
Laat sieraden en waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis. De afdeling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of vermissing van spullen die in de kleedkamer moeten achterblijven.

Wat u altijd moet melden

 • Bent u zwanger of denkt u dit te zijn? Neem dan contact op met uw arts vóór het onderzoek.
 • Bent u overgevoelig voor jodiumhoudende contrastmiddelen? Geef dit dan vóór het onderzoek door aan uw behandelend arts.
 • Bent u overgevoelig voor ontsmettende jodium op de huid? Dan bent u niet automatisch allergisch voor het jodium in een contrastmiddel, maar u moet u dit wel melden aan de medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB’er).
 • Heeft u last van allergieën (bijvoorbeeld hooikoorts), astma of eczeem? Graag melden aan de medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige .
 • Heeft u een nieraandoening? Meld dit dan meteen aan uw behandelend arts, zodat hij tijdig voorzorgsmaatregelen kan nemen of voor een alternatief onderzoek kan kiezen.
 • Bent u diabetespatiënt (suikerpatiënt)? Meld dit dan vóór het onderzoek, aan uw behandelend arts.

Medicijnen

Uw gebruikelijke medicijnen kunt u op de normale wijze blijven innemen. Uitzonderingen zijn

 • De inname van diuretica (plasmedicijnen) moet, indien mogelijk, 24 uur vóór het onderzoek gestopt worden maar alleen in overleg met uw behandelend arts.
 • Als u NSAID’s (ontstekingsremmende pijnstillers) slikt, dan stopt u hier zo mogelijk tijdelijk mee, 24 uur voor het onderzoek.
 • Gebruikt u medicatie voor uw diabetes mellitus (suikerziekte) die formine bevat en heeft u een verminderde nierfunctie? Stop dan alleen in overleg met uw behandelend arts met het innemen van deze tabletten op de dag van het onderzoek. Als het stoppen met deze tabletten problemen veroorzaakt, neem dan contact op met uw arts voor een eventueel vervangend medicijn. Twee tot vijf dagen na het onderzoek neemt de aanvragend arts bloed bij u af om de nierfunctie te controleren. Uw behandelend arts geeft de bloeduitslagen aan u door en maakt nieuwe afspraken met u over het weer starten van de met formine bevattende medicatie.

Jodiumhoudend contrastmiddel

Als u contrastmiddel krijgt ingespoten, kunt u tijdens de injectie een metaalsmaak proeven en een warm gevoel krijgen door het hele lichaam.
Het is bekend dat jodiumhoudende contrastmiddelen soms allergische reacties veroorzaken. Deze treden dan meestal al snel na het onderzoek op.

 • De reacties kunnen licht zijn in de vorm van jeuk, galbultjes, misselijkheid, bleekheid, zweten of duizeligheid.
 • In zeldzame gevallen kan de reactie iets heviger zijn met meer galbultjes of de neiging tot flauwvallen.
 • Nog zeldzamer komt een ernstige reactie voor, zoals een shock.
 • Heel zeldzaam zijn late reacties, meestal in de vorm van jeuk of huidreacties. Meldt u zich in dat geval bij uw behandelend arts.

Als vooraf bekend is dat u allergisch reageert op jodiumhoudend contrastmiddel, dan krijgt u afhankelijk van de ernst van de reactie, vóór het onderzoek hiertegen medicijnen. Deze medicijnen hebben invloed op de rijvaardigheid. U mag dan na het onderzoek niet autorijden.

Als u jodiumhoudend contrastmiddel moet krijgen, wordt er naar uw nierfunctie gekeken. Het zou kunnen, dat op basis van een slechte nierfunctie het onderzoek niet kan doorgaan of bepaalde voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen, zoals vochttoediening via een infuus voor en na het onderzoek. Dit gebeurt volgens een bepaald protocol. Uw behandelend arts geeft hierover verdere toelichting als dit bij u van toepassing is.

Het Onderzoek

Het onderzoek kan op diverse locaties in het ziekenhuis uitgevoerd worden. Kijk op uw afsprakenbrief waar u moet zijn. Wij verzoeken u 10 minuten vóór de afgesproken tijd aanwezig te zijn.

De medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige haalt u op in de wachtkamer en geeft u uitleg over wat er gaat gebeuren. In het belang van het onderzoek kan aan u worden gevraagd om bepaalde kledingstukken, sieraden of protheses uit te doen.

Vervolgens gaat u liggen op een onderzoekstafel. U krijgt ECG-plakkers op uw borstkas geplakt en een manchet om de bovenarm om uw hartslag en bloeddruk te meten. Ook krijgt u een infuus ingebracht voor het inspuiten van contrastmiddel en eventueel ook voor medicijnen die het hart rustiger maken.

Tijdens het onderzoek is het nodig om uw adem ongeveer 10 seconden in te houden. Dit zal vooraf met u geoefend worden. Hierna krijgt u een spray onder de tong om de vaten duidelijker zichtbaar te maken op de CT-scan. (dit is nitroglycerine spray; u kunt hier hoofdpijn van krijgen.)

Eerst maakt de medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige een scan om de positie van de apparatuur precies in te stellen. Daarna volgen de scans van het hart. Tijdens deze scans ligt u stil en wordt u met de onderzoekstafel in en uit de CT-scanner geschoven.

In de scanner ligt u met uw armen boven het hoofd. Het is belangrijk dat u tijdens de scan zo ontspannen en stil mogelijk blijft liggen. Bewegingen storen de opnamen. Wij vragen u om niet te ademen. Het draaien van de röntgenbuis veroorzaakt een beetje lawaai, maar u ziet en voelt er niets van. Het onderzoek is pijnloos en duurt ongeveer 20 minuten.

De medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige
bedient de CT-scanner vanuit de bedieningsruimte
naast de onderzoekskamer. U kunt met hem/haar spreken via een intercom. Tijdens het hele onderzoek kan de medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige u zien en horen. U kunt de beeldvormings- en bestralingsdeskundige in geval van nood altijd waarschuwen.

Het onderzoek

Na het onderzoek

Na de scan vragen wij u om nog 15 minuten ter observatie in de wachtkamer plaats te nemen. Als u last heeft van allergieën (bijvoorbeeld hooikoorts), astma of eczeem, vragen wij u 30 minuten ter observatie plaats te nemen. Hierna mag u naar huis of terug naar de verpleegafdeling. Als u bedlegerig bent, haalt een verpleegkundige u op.

U mag weer eten en drinken, tenzij hierover andere afspraken met u zijn gemaakt. Wij adviseren u om na het onderzoek extra veel water te drinken (een of twee liter). Zo verdwijnt het contrastmiddel via de urine weer snel uit het lichaam. Als u zich om medische redenen aan een vochtbeperking moet houden of als u vochttoediening via een infuus kreeg voor en na het onderzoek, hoeft u deze extra hoeveelheid niet te drinken.

Vanwege de combinatie van contrastmiddel en medicijnen die u krijgt toegediend, adviseren wij u om tot drie uur na het onderzoek geen voertuigen te besturen of met machines te werken.

De uitslag

U krijgt de uitslag niet direct te horen. Het verslag wordt later gemaakt door de radioloog. In een vervolgafspraak bespreekt uw cardioloog de uitslag met u. Deze afspraak moet u zelf maken.

Contact

Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Beeldvorming. Dan maken wij een nieuwe afspraak met u. Ook voor vragen kunt u bij ons terecht.

De afdeling Beeldvorming
Telefoon: 043-387 75 00
(op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur)

Polikliniek Hart+Vaat Centrum
Telefoon: 043-387 27 27
(op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur) 

Tijdens het onderzoek zelf kunt u ook nog vragen stellen aan de aanwezige radioloog en/of en/of medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige

Laatst bijgewerkt op 2 november 2021