_

Folder

CT-scan van het hart

Onderzoek op de afdeling Beeldvorming

Uw arts verwees u naar de afdeling Beeldvorming voor een CT-scan van uw hart.
In deze folder leest u informatie over het onderzoek en de voorbereiding. 

CT is een afkorting van Computer Tomografie. Met röntgenstralen maken we een scan van uw hart en kransslagaders. De radioloog en de cardioloog beoordelen deze beelden achteraf.

Tijdens het onderzoek ligt u stil op een onderzoekstafel. De tafel schuift in een open ring van ongeveer 80 centimeter. 

In de afsprakenbrief staat de locatie en de routebeschrijving.

Het hart

Voorbereiding

Voor de CT-scan van het hart hoeft u niet nuchter te zijn. Drink 2 uur voor het onderzoek geen cafeïne houdende dranken zoals koffie, thee, chocomel of cola.

Laat sieraden en waardevolle spullen thuis. De afdeling kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het kwijtraken van spullen die in de kleedkamer moeten achterblijven.

Voor een CT-scan van het hart is het belangrijk dat u een lage hartslag heeft. Mogelijk heeft u al medicijnen (bètablokkers) om uw hartslag rustiger te maken. Als dat niet zo is, krijgt u van uw arts een recept voor een tablet Metoprolol. Deze tablet neemt u 2 uur vóór het onderzoek in.

Wat u altijd moet melden

  • Bent u zwanger of denkt u dit te zijn? Vertel dit vóór het onderzoek aan uw arts én aan de laborant.
  • Bent u allergisch voor jodiumhoudende contrastmiddelen? Vertel dit vóór het onderzoek aan uw arts én aan de laborant.
  • Bent u allergisch voor ontsmettende jodium op de huid? Dan kan het zijn dat u niet allergisch bent voor het jodium in een contrastmiddel. Maar u moet dit wel melden aan de laborant.
  • Heeft u een nieraandoening? Vertel dit dan aan uw arts, zodat hij hier op tijd rekening mee kan houden of voor een ander onderzoek kan kiezen.
  • Heeft u diabetes (suikerziekte)? Vertel dit vóór het onderzoek aan uw arts.

Medicijnen

De meeste medicijnen kunt u op de normale manier blijven innemen. Maar met de volgende medicijnen moet u wel iets anders doen:

  • Stop met diuretica (plasmedicijnen) vanaf 24 uur vóór het onderzoek . Vraag dit na bij uw arts.
  • Stop tijdelijk met NSAID’s (een soort pijnstiller zoals diclofenac, ibuprofen of naproxen) vanaf 24 uur vóór het onderzoek als dat mogelijk is voor u.
  • Gebruikt u medicatie voor uw diabetes (suikerziekte) waarin metformine zit en heeft u een verminderde nierfunctie? Stop met deze tabletten op de dag van het onderzoek. Vraag dit na bij uw arts.                                                                                                                                                   

Is vooraf bekend dat u allergisch bent voor contrastmiddel met jodium? Dan krijgt u soms vóór het onderzoek medicijnen hiertegen. Of u dat krijgt, hangt af van de ernst van de allergie. Deze medicijnen hebben invloed op het autorijden. U mag dan na het onderzoek niet rijden.

Jodiumhoudend contrastmiddel

Moet u een contrastmiddel met jodium krijgen? Dan bekijken we eerst uw nierfunctie. Soms kan het onderzoek niet doorgaan vanwege een slechte nierfunctie. Maar meestal geven we bij een slechte nierfunctie een infuus met extra vocht. Dit infuus krijgt u 1 uur voor de CT en 6 uur erna.
U wordt hiervoor een dag opgenomen in het ziekenhuis. U wordt opgeroepen door het bureau opname en 1 of 2 dagen voor de CT gebeld door een medewerker van de contrastpoli.

Als u contrastmiddel via een infuus krijgt ingespoten, kunt u een metaalsmaak proeven en een warm gevoel krijgen door het hele lichaam.
Het is bekend dat jodiumhoudende contrastmiddelen soms allergische reacties geven. Deze ontstaan dan meestal al snel na het onderzoek. Een allergische reactie kan heel licht zijn zoals jeuk, galbultjes, misselijk zijn, bleek zien, zweten of duizelig zijn.

In zeldzame gevallen kan de reactie heviger zijn, met meer galbultjes of de neiging tot flauwvallen. Soms merkt u pas thuis op dat u jeuk krijgt of huidreacties heeft. Meldt u zich in dat geval bij uw huisarts.

Het Onderzoek

De laborant haalt u op in de wachtkamer en geeft u uitleg over wat er gaat gebeuren. Soms moet u bepaalde kledingstukken, sieraden of protheses uitdoen. Deze materialen verstoren de scan.

Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op de onderzoekstafel. U krijgt ECG-plakkers op uw borstkas geplakt en een band om de bovenarm om uw bloeddruk te meten.

 

 

Ook krijgt u een infuus voor het toedienen van contrastmiddel en eventueel medicijnen om het hart rustiger te maken. Ook krijgt u een spray onder de tong om de vaten duidelijker zichtbaar te maken op de CT-scan. Dit is nitroglycerine spray. U kunt hier hoofdpijn van krijgen.

Tijdens de scan wordt u met de onderzoekstafel in en uit de CT-scanner geschoven.

In de scanner ligt u met uw armen boven het hoofd. Het is belangrijk dat u tijdens de scan zo ontspannen en stil mogelijk blijft liggen, anders is er een kans dat de scan mislukt. Het is mogelijk dat we u een paar keer vragen om niet te ademen, dit duurt ongeveer 10 seconden. Het draaien van de röntgenbuis maakt een beetje lawaai.  De voorbereiding en de scan samen duren ongeveer 30 minuten.

De laborant bedient de CT-scanner vanuit de ruimte naast de onderzoekskamer. U kunt met hem of haar spreken via een intercom. Tijdens het hele onderzoek kan de laborant u zien en horen. U kunt hem of haar in geval van nood altijd waarschuwen.

Het onderzoek

Na het onderzoek

Na de scan vragen wij u om nog 15 minuten in de wachtkamer plaats te nemen. Als u na die tijd geen klachten heeft, mag u naar huis of terug naar de verpleegafdeling.
Heeft u wel klachten? Meld dit dan aan de laborant.

Krijgt u naast het contrastmiddel andere medicijnen? Dan mag u tot 3 uur na het onderzoek niet zelf autorijden of met machines werken. Neem dus altijd iemand mee die u naar huis kan brengen.

Drink na het onderzoek extra veel water (1 of 2 liter). Het contrastmiddel verdwijnt dan snel via de urine uit het lichaam. 

Heeft u een vochtbeperking, dan drinkt u niet extra maar houdt u zich aan de hoeveelheid die u wel mag drinken per dag. 

De uitslag

U krijgt de uitslag niet direct te horen. De radioloog gaat het verslag maken. In een vervolgafspraak bespreekt uw cardioloog de uitslag met u. Deze afspraak moet u zelf maken.

Contact

Kunt u niet komen of heeft u vragen? Bel dan met onze afdeling.

De afdeling Beeldvorming
Telefoon: 043-387 75 00
(op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur)

Polikliniek Hart+Vaat Centrum
Telefoon: 043-387 27 27
(op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur) 

 

Websites

Laatst bijgewerkt op 9 april 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-839