_

Folder

Echografie bij kinderen

Onderzoek op de afdeling Beeldvorming

Echografie bij kinderen

Algemeen

Uw kind is door de behandelend arts doorverwezen voor een echografisch onderzoek. In deze folder vindt u als ouder en/of verzorger alle informatie waarmee u uw kind kunt voorbereiden op het onderzoek. Een ouder kind kan deze informatie ook zelf lezen en zo meer te weten komen over het onderzoek.

Een echografie maakt de organen in het lichaam zichtbaar via geluidsgolven. Deze niet-hoorbare geluidsgolven worden omgezet in bewegende beelden die op een monitor te zien zijn. Van deze beelden maakt de radioloog foto’s.

Het echografisch onderzoek wordt op de afdeling Beeldvorming gedaan. Als uw kind in het ziekenhuis is opgenomen kan de radioloog eventueel ook naar de afdeling toekomen met een verrijdbaar echoapparaat. U kunt gedurende het onderzoek bij uw kind blijven.

Voorbereiding

Er bestaan verschillende vormen van echografisch onderzoek. De voorbereiding is verschillend.

Echografie van de bovenbuik (bijvoorbeeld lever, galwegen, alvleesklier, darmen of milt)

Uw kind moet nuchter zijn. Dat betekent dat zuigelingen en kinderen 3 uur van te voren niet meer mogen eten en drinken.

Echografie van de nieren of blaas en echografie inwendige genitalia (baarmoeder en eierstokken)

Om een duidelijke echografie te kunnen maken, moet de blaas vol zijn. Daarom moet uw kind ongeveer een half uur voor het onderzoek, een halve liter water drinken, dat is ongeveer drie glazen. Daarna mag het kind niet meer plassen tot ná het onderzoek. Bij zuigelingen is het voldoende wanneer een half uur tot een uur voor het onderzoek een fles gedronken is.

Overige echografische onderzoeken

Hiervoor zijn geen speciale voorbereidingen nodig.

Het belang van voorbereiden: informatie voor ouders

Door kinderen voor te bereiden op een onderzoek geeft u hun grip op de situatie. Belangrijk is ook dat uw kind weet waarom het een echografie krijgt. Dit kan een kind motiveren. Wanneer een kind op de hoogte is van wat er gaat gebeuren kan dit onzekerheid wegnemen. Onzekerheid geeft spanning en maakt een kind angstig. Een eerlijke voorbereiding is minder beangstigend dan een vaag weten. Daarnaast kunnen fantasieën voorkomen of weggenomen worden.

Door een kind waarheidsgetrouw te informeren, blijft het vertrouwen in de ouders bestaan. Vertel uw kind wanneer iets pijn doet en wanneer niet. Ook mogen ze best even huilen. Belangrijk is het kind hierin te ondersteunen.

Het onderzoek

Op uw afsprakenbrief staat waar u zich moet melden. Wij verzoeken u 10 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn.
De medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige haalt u op in de wachtkamer en geeft uitleg over wat er gaat gebeuren. In het belang van het onderzoek kan gevraagd worden om uw kind bepaalde kledingstukken uit te (laten) trekken.

Tijdens het maken van de echografie ligt uw kind op een onderzoekstafel. Op de huid van het te onderzoeken lichaamsdeel doet de radioloog wat gel. Daardoor kan hij het lichaam makkelijker met een transducer (deze lijkt op een microfoon) aftasten. Op de monitor zijn de beelden direct te zien. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten en is niet pijnlijk. Voor een echografie wordt geen gebruik gemaakt van röntgenstraling.

Kinderen voelen zich rustiger als de ouder rustig is. U hoeft daarom ook niet bij het onderzoek aanwezig te zijn als u zichzelf hierbij niet prettig voelt. Uw kind kan uw spanning overnemen waardoor het bang of angstig wordt. Voelt u zich onrustig, dan kunt u beter even op de gang wachten.

Na het onderzoek

U kunt na het onderzoek meteen met uw kind naar huis of naar de verpleegafdeling, indien uw kind hier is opgenomen. Uw kind mag weer eten of drinken, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.

De uitslag

De uitslag van de echografie krijgt u van de behandelend (huis)arts, nadat de radioloog de foto’s heeft beoordeeld. De afspraak met de behandelend arts dient u zelf te maken.

Contact

Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Beeldvorming. Dan maken wij een andere afspraak met u.

Ook voor vragen kunt u bij ons terecht. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar via 043-387 75 00.

Tijdens het onderzoek zelf kunnen u of uw kind ook nog vragen stellen aan de aanwezige radioloog en/of de medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige.

Laatst bijgewerkt op 7 november 2022