Maastricht UMC+

Folder

Hartrevalidatie: Informatiebijeenkomst

U bent na een opname vanwege een hartaandoening of door uw cardioloog op de polikliniek aangemeld voor hartrevalidatie. 

Wat is hartrevalidatie?

Hartrevalidatie ondersteunt u bij het herstellen van en omgaan met een hartziekte. Ook krijgt u tijdens hartrevalidatie antwoord op eventuele vragen over uw leefpatroon, seksualiteit, stoppen met roken en werkhervatting.

Waarom hartrevalidatie?


Patiënten die aan een hartrevalidatieprogramma hebben deelgenomen:

  • voelen zich sneller beter
  • functioneren beter op lichamelijk, geestelijk en of sociaal gebied;
  • weten meer over hoe ze gezond kunnen leven;  
  • kunnen sneller hun dagelijkse bezigheden weer hervatten.  
Hartrevalidatie

Hoe ziet het programma eruit?

Uw hartrevalidatie traject start met een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats op de polikliniek Hart+Vaat Centrum.  Tijdens de bijeenkomst krijgt u praktische informatie voor thuis en bespreken we de inhoud van het hartrevalidatietraject. 

De verschillende onderdelen kunnen zijn: 

  • Fysiotherapie;
  • Groepsbijeenkomsten om beter psychisch en sociaal te functioneren en of om te leren gaan met stress;

Een afspraak met een:

  • leefstijl coach;
  • maatschappelijk werker;
  • diëtist.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de verschillende onderdelen kijk dan op onze onze website (https://hartenvaatcentrum.mumc.nl/behandelingen/hartrevalidatie


Voor een snelle toegang tot de informatie op onze website, scan de QR code hiernaast met de camera van uw mobiele telefoon. 

QR code

Contactgegevens en vragen

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog inhoudelijke vragen?
Schrijf u vragen op en stel ze tijdens de bijeenkomst of stuur een e-mail naar:

Laatst bijgewerkt op 28 februari 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-86