_

Patiëntinformatie

Mammapunctie en/of biopsie

Onderzoek op de afdeling Beeldvorming

Algemeen

Naar aanleiding van de beeldvorming van de borsten wordt het nodig geacht om aanvullend een punctie en/of biopsie te doen.

Wat is een punctie en wat is een biopsie?

Een punctie is het afnemen van een aantal cellen. Een biopsie is het afnemen van een of meerdere stukjes weefsel. De cellen en/of het weefsel welke bij u zijn afgenomen worden voor onbepaalde tijd bewaard en opgeslagen in het Maastricht UMC+ (MUMC+). Dit materiaal is en blijft uw eigendom. In het MUMC+ zijn afspraken hierover die uw privacy waarborgen.

Voorbereiding

  • Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig.
  • Laat sieraden en waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis. De afdeling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of vermissing van spullen die in de kleedkamer moeten achterblijven.

    Tijdens het onderzoek zelf kunt u ook nog vragen stellen aan de aanwezige radioloog en/of Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige.

Wat u altijd moet melden

  • Heeft u last van allergieën? Meld dit dan voor het onderzoek aan de Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige.
  • Als u een antistollingsmiddel (bloedverdunner) gebruikt, zoals Sintrom, Marcoumar, Ascal of Aspirine, dan moet u dit melden aan de Medisch Beeldvormings- en Bestralings- deskundige.
  • Als u een ziekte heeft waarbij de stolling van uw bloed gestoord is, meld dit dan aan uw Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige.

Het onderzoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip aan de balie van locatie Beeldvorming 3. Volg hiervoor route H-3 / lift H - niveau 3 (rood).

De Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige haalt u op in de wachtkamer en legt uit wat er gaat gebeuren. De radioloog of arts–assistent (radioloog in opleiding) verricht de punctie/biopsie. De arts-assistent staat altijd onder supervisie van de radioloog.

Punctie

Bij een punctie wordt met een dunne naald cellen afgenomen. Hierbij maakt de radioloog gebruik van echografie. Zo kan de radioloog goed de plaats bepalen waar hij/zij moet puncteren. Dit onderzoek wordt doorgaans niet verdoofd, omdat de prik van de verdoving met dezelfde naald zou worden uitgevoerd als de punctie.

Tijdens het onderzoek kunt u vragen stellen aan de radioloog en/of de Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige. De cellen worden onderzocht in het laboratorium. De uitslag duurt circa 5 werkdagen.

Biopsie

De biopsie kan op drie manieren gebeuren. Dit ligt aan de bevindingen van de beeldvorming. 

  • Echografisch
  • Stereotactisch
  • MRI geleid

Biopsie echografisch

Bij deze biopsie wordt gebruik gemaakt van echografie. Zo kan de radioloog goed de plaats bepalen waar hij/zij moet puncteren. Dit gebeurt altijd onder plaatselijke verdoving. Met een holle naald worden enkele weefselpijpjes (meestal 3) afgenomen. Na het biopteren wordt eventueel een “marker” (dit is een klein staafje of ringetje van chirurgisch staal) ingebracht, zodat men altijd weet waar gebiopteerd is. Dit gebeurt via een dunne holle naald.

Het onderzoek duurt 15 tot 45 minuten, afhankelijk van de plek(ken) die in de borst onderzocht moet(en) worden. Het weefsel word onderzocht in het laboratorium. De uitslag duurt circa 5 werkdagen.

Biopsie stereotactisch

Bij deze biopsie wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen. Met behulp van een doorzichtig plaatje word de borst aangedrukt en vastgeklemd (zoals bij het maken van een mammografie). Er worden verschillende opnames gemaakt die nodig zijn voor de plaatsbepaling van het te biopteren plekje in de borst. Het is van belang dat u gedurende het onderzoek stil blijft zitten. U krijgt een plaatselijke verdoving en vervolgens worden met een holle naald weefselpijpjes genomen (minimaal 6 bij deze procedure). Na het biopteren wordt via dezelfde naald een “marker” (een klein staafje of ringetje van chirurgisch staal) ingebracht, zodat altijd te achterhalen is waar de biopten genomen zijn.

Het onderzoek duurt 30 tot 60 minuten, afhankelijk van de plek(ken) die in de borst onderzocht moet(en) worden. Het weefsel wordt onderzocht in het laboratorium. De uitslag duurt circa 5 werkdagen.

Biopsie MRI geleid

Bij deze biopsie wordt gebruik gemaakt van een MRI-scanner. U ligt op uw buik op tafel met uw armen naar boven. Met behulp van de MRI-scanner worden er opnames gemaakt die nodig zijn voor de plaatsbepaling van het te biopteren plekje in de borst. Het is van belang dat u gedurende het onderzoek stil blijft liggen. U krijgt een plaatselijke verdoving en vervolgens worden met een holle naald weefselpijpjes genomen (meestal 10 bij deze procedure). Na het biopteren wordt via dezelfde naald een “marker” (een klein staafje of ringetje van chirurgisch staal) ingebracht zodat altijd te achterhalen is waar de biopten genomen zijn.

Het onderzoek duurt 30 tot 60 minuten, afhankelijk van de plek(ken) die in de borst onderzocht moet(en) worden. Het weefsel wordt onderzocht in het laboratorium. De uitslag duurt circa 5 werkdagen.

Na het onderzoek

Na het onderzoek krijgt u een begeleidingsformulier met advies hoe te handelen na een biopsie. Houd er rekening mee dat u de eerste twee dagen geen zwaar lichamelijk werk mag doen.

Mogelijke complicaties

Ernstige complicaties doen zich vrijwel nooit voor. Een mogelijke complicatie is een nabloeding. In het begeleidingsformulier staat hoe te handelen.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet onmiddellijk bekend, dit duurt circa 5 werkdagen. De uitslag gaat naar uw behandelend specialist. In een vervolgafspraak bespreekt uw behandelend specialist de uitslag met u. Deze afspraak dient u zelf te maken.

Contact

Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Beeldvorming. Dan maken wij een nieuwe afspraak met u.

Ook voor vragen kunt u bij ons terecht. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer
043 - 387 75 00.

 

Laatst bijgewerkt op 2 november 2021