Mumc+ foto online folders

Folder

Vervanging neurostimulator

ERI

Als uw neurostimulator ERI (Elective Replacement Indicator) aangeeft, is het tijd dat uw neurostimulator wordt vervangen. U dient dan contact op te nemen met de casemanager neurochirurgie. Hierna wordt gekeken naar de resterende tijd die uw neurostimulator nog heeft en wordt u ingepland voor een vervanging van uw neurostimulator.
In dit blad krijgt u uitleg over het vervangen van uw neurostimulator. Het vervangen van uw neurostimulator vindt plaats bij het Chirurgisch Dagcentrum, en gebeurt onder plaatselijke verdoving.
Op de dag van de vervanging meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij het Chirurgisch Dagcentrum. U bereikt het Chirurgisch Dagcentrum via de lift op het Poliplein. Volg hiervoor route H (groen) naar niveau 2.

De screeningsfase

Voorbereiding

 • Neem s’ochtends voor de ingreep een douche, omdat u de eerste 4 dagen niet mag douchen of baden vanwege het risico op infecties.
 • Neem geen waardevolle zaken mee.
 • U hoeft niet nuchter te zijn.
 • Uw gebruikelijke medicijnen kunt u gewoon innemen. Neem een lijst mee van alle medicatie die u gebruikt.
 • U mag na de operatie niet zelf rijden dus het is wenselijk om iemand mee te nemen ter ondersteuning.
 • Als u allergisch voor antibiotica bent moet u dit vermelden.
 • Als u bloedverdunnende medicatie gebruikt moet dit alvorens de ingreep gestopt zijn in overleg met uw behandelaar.
 • Ook moet zeven dagen voor de ingreep gestopt worden met NSAID’s zoals bijvoorbeeld Ibuprofen, Diclofenac en Naproxen, pijnstillende medicatie die bloed verdunnend is.

De ingreep

Op het Chirurgisch dagcentrum verwisselt u uw kleding voor een operatie hemd. Dit hemd sluit aan de achterzijde. Er wordt een infuus in uw hand of arm geplaatst om antibiotica toe te dienen ter voorkoming van infecties. Dit infuus moet ongeveer een uur inlopen waardoor u in bed moet blijven liggen. U kunt wel nog naar het toilet als dit nodig is.
U wordt met uw bed naar de operatiekamer gereden en vervolgens neemt u in rugligging plaats op de operatietafel. De totale tijd op de operatie kamer met voorbereiding duurt ongeveer 45 minuten.
De plaats waar de neurostimulator zit kan worden gemarkeerd met een stift. Hierna wordt de omgeving van deze plaats ontsmet met een koude, rode vloeistof. Indien u allergisch voor jodium bent wordt er een andere ontsmettingsvloeistof gebruikt.
De neurochirurg dekt met enkele steriele doeken de plaats af om steriel te kunnen werken. Uw hoofd komt onder een soort tent van steriele doeken te liggen waardoor u de chirurg en de operatieplek zelf niet kunt zien. De huid rondom de neurostimulator wordt plaatselijk verdoofd en er wordt een snede gemaakt in het litteken van de oude neurostimulator. Als u pijn ervaart, geef dit dan aan zodat er verdoving bij gegeven kan worden. U voelt wel dat er gemanipuleerd wordt,  maar de scherpe pijn moet weg zijn.
Vervolgens wordt de oude neurostimulator verwijderd en de nieuwe gekoppeld aan de bedrading van uw DBS systeem. Door de verwijdering van de neurostimulator ervaart u tijdelijk geen stimulatie waardoor uw klachten terug kunnen komen. Hierna wordt gecontroleerd of alles goed gekoppeld is door uw DBS systeem door te meten. Daarna wordt de huid weer gesloten en wordt u in uw eigen bed weer naar de afdeling gebracht. Op de afdeling wordt de neurostimulator weer opnieuw aangezet/ingesteld.
U zult gemiddeld een dag opgenomen zijn. Dit wil zeggen in de ochtend opname, en in de namiddag, als alles goed verlopen is en u zich goed voelt, gaat u weer naar huis.

Na de ingreep

 • De eerste vier dagen mag u niet douchen of in bad. Vervolgens , totdat de hechtingen verwijderd zijn (ook als deze oplosbaar zijn), mag u wel kort douchen. Probeer de wond zo droog mogelijk te houden. U mag niet in bad.
 • Als u oplosbare hechtingen heeft mag u de strips die over de wond geplakt zijn niet zelf verwijderen. Deze laten vanzelf los tijdens het douchen.
 • Als u geen oplosbare hechtingen heeft kunnen deze na twee weken worden verwijderd door uw huisarts.
 • Het is normaal dat u wat pijn ervaart na de ingreep als de verdoving is uitgewerkt. Hiervoor mag u zo nodig Paracetamol 500mg gebruiken tot maximaal drie keer 1000mg per dag, en eventueel nog 1000 mg in de nacht.
 • Bij een buikwond is het verstandig om niet zwaar te tillen, reiken en bukken zodat er geen druk/rek op de wond komt te staan.
 • Ongeveer zes weken na de ingreep zal er een nieuwe afspraak met de neurochirurg worden gemaakt om de wondgenezing te controleren.
 • Als er klachten ontstaan aan uw wond zoals roodheid, pijn, zwelling en of koorts dient u direct contact op te nemen. U kunt hierover contact opnemen met mw. S. Verkaart, casemanager neurochirurgie tel: 043-3874054.
 • Buiten kantooruren kunt u voor acute zaken contact opnemen met de dienstdoende neurochirurg via de Spoed Eisende Hulp van het MUMC+ (Tel: 043-3876700).

Mogelijke complicaties

De neurostimulator die bij u wordt ingebracht is voor het lichaam een vreemd voorwerp. De kans op infectie is klein, maar wel aanwezig. Als er klachten zoals roodheid, pijn, zwelling en koorts ontstaan dient u direct contact op te nemen met mw. S. Verkaart, casemanager neurochirurgie tel: 043-3874054.
Buiten kantooruren kunt u voor acute zaken contact opnemen met de dienstdoende neurochirurg via de Spoed Eisende Hulp van het MUMC+ (Tel: 043-3876700).

Contact

Heeft u nog vragen na het lezen van deze informatie? Neemt u dan gerust contact op met de casemanager neurochirurgie of het secretariaat neurochirurgie,
tel: 043-3874054.

Websites

Laatst bijgewerkt op 9 augustus 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-864