Medisch Maatschappelijk Werk

Folder

Medisch Maatschappelijk Werk

Ondersteuning voor u en uw familie

Ondersteuning voor u en uw familie

Ziek zijn: het overkomt u. Een ziekte, een behandeling en/of opname kan voor u en uw familie zorgen of spanningen met zich meebrengen. De afdeling Medisch Maatschappelijk Werk biedt ondersteuning en begeleiding voor u en/of uw familie. De afdeling Medisch Maatschappelijk Werk vindt u op niveau 2. Volg route H.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

In een of meerdere gesprekken met de medisch maatschappelijk werker bespreekt u, alleen of samen met uw familie, de problemen waar u tegenaan loopt. Bijvoorbeeld: 

  • Ik wil graag mijn verhaal kwijt, iemand die naar mij luistert en met wie ik over mijn gedachten en gevoelens rondom mijn ziekte kan praten;
  • Wat kunnen de gevolgen zijn voor mijn werk?;
  • Kan ik nog wel zelfstandig blijven wonen?;
  • Ik heb financiĆ«le problemen als gevolg van mijn ziekte, hoe krijg ik hier grip op?;
  • Mijn relatie is sinds mijn ziekte veranderd, hoe kunnen mijn partner en ik hiermee omgaan?;
  • De kinderen maken zich zorgen;
  • Ik wil graag in contact komen met lotgenoten, ik weet niet hoe ik dat moet aanpakken.

Bescherming persoonsgegevens

Alles wat u met de medisch maatschappelijk werker bespreekt, valt onder de geheimhoudingsplicht. We werken samen met andere hulpverleners die bij uw behandeling betrokken zijn.

Contact

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de afdeling Medisch Maatschappelijk Werk. U kunt ook uw behandelend arts of de verpleegkundige vragen contact met ons op te nemen.

De afdeling is bereikbaar via het secretariaat van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. Als de secretaresse afwezig is, kunt u het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Laatst bijgewerkt op 25 maart 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-89