MUMC+

Folder

Neurocare (MCC5)

Informatie voor patiënt en familie

Op de Neurocare (Medium Care Neurologie/ Neurochirurgie) worden patiënten opgenomen met een neurologische/neurochirurgische aandoening die extra zorg en bewaking noodzakelijk maken.
Op deze afdeling bevindt zich ook de Epilepsie Monitoring Unit (EMU): deze wordt gebruikt om een preoperatieve screening te doen voor epilepsiechirurgie.
Het Maastricht UMC+ is onder meer gespecialiseerd in de acute behandeling van een herseninfarct middels een veneuze of intra-arteriële interventie. Daarnaast verblijven hier ook patiënten voor en na een neurochirurgische ingreep zoals een Deep Brain Stimulation (diepe hersenstimulatie), epilepsiechirurgie en de chirurgische behandeling van subarachnoïdale bloedingen.
Op deze afdeling ligt u aan de monitor voor bewaking van uw hartritme, bloeddruk en ademhaling. Vaak wordt hierbij nog andere apparatuur ingezet zoals infuuspompen.

MCC5

Zorg op de afdeling

Een team van verpleegkundigen en artsen staat voor u klaar om u de juiste zorg te geven. Het verpleegkundig team bestaat uit verpleegkundigen die specifiek zijn opgeleid u te bewaken na een beroerte of een andere neurologische aandoening. De medische verantwoordelijkheid ligt bij de neuroloog en de zaalarts. Deze bepalen dagelijks het beleid aan de hand van uw gezondheidstoestand. Er is iedere dienst een verantwoordelijke verpleegkundige die de zorg rondom u coördineert en is het eerste aanspreekpunt voor u en uw familie.
De visite vindt dagelijks plaats tussen 9.30 en 10.30 uur.

Afspraken binnen de afdeling

  • Normaliter mag een patiënt die op de medium care ligt de afdeling niet verlaten. Overleg met de verpleegkundige over de mogelijkheden.
  • Op kamers 1, 2, 3, 8 en de EMU hangen camera’s zodat de verpleegkundigen via een beeldscherm de patiënt voortdurend kunnen zien. Enkel de beelden op de EMU worden, indien medisch noodzakelijk, in uw medisch dossier bewaard.
  • In verband met de hygiëne is het niet toegestaan om bloemen te krijgen.
  • De bezoekersingang van de Neurocare bevindt zich aan de linker zijde van verpleegafdeling C5. De deuren zijn te bedienen via de drukknop aan de muur.

Bezoekregeling

Vanwege de rust en privacy voor de patiënten zijn niet meer dan twee bezoekers tegelijk op bezoek toegestaan. Bent u met meer mensen, dan dient het andere bezoek buiten de afdeling te wachten. U kunt even plaatsnemen in de familiewachtruimte die zich vlakbij de afdeling bevindt.
Bezoektijden: tussen 10.30 - 11.30 uur en 18.30 - 19.30 uur .

Graag even melden bij de verpleging voordat u naar uw familielid gaat.

Let op: gedurende de hele dag (tussen 09.00 en 17.00 uur) kunt u opgeroepen worden voor een onderzoek of behandeling. Dit is niet altijd ruim van tevoren bekend. Het kan dus zijn dat u niet op uw kamer bent als er bezoek komt.

Vertrek van de afdeling

Als geen 24 uurs bewaking meer noodzakelijk is gaat u naar een andere verpleegafdeling. De zaalarts of de verpleegkundige informeert u en uw familie hierover. Via het elektronisch dossier zijn al uw gegevens direct beschikbaar op de nieuwe verpleegafdeling.
Als u met ontslag naar huis gaat, zal u een enveloppe met informatie over uw ontslag op maat aangeboden worden.

Contact

Elke patiënt wordt gevraagd een contactpersoon aan te geven. Deze contactpersoon mag op elk tijdstip (ook ’s nachts) bellen met de afdeling om te vragen hoe het met de patiënt gaat. Om de privacy tijdens de dagelijkse verzorging te borgen vragen wij u tussen 7 en 9 uur dit te beperken tot enkel zeer dringende zaken!
Telefoon Neurocare C5: 043 - 387 65 35

Het team wordt aangestuurd door een teamleider. Bij vragen, onduidelijkheden en/of klachten kunt u altijd bij de verpleegkundigen of de teamleider terecht.

Laatst bijgewerkt op 20 maart 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-892