MUMC+

Folder

Autorijden bij een spierziekte

Aanvraag bij het CBR

Het rijbewijs is voor de meeste mensen een groot goed. Het betekent namelijk mobiliteit en vooral zelfstandigheid. Omdat u bekend bent met een spierziekte (neuromusculaire aandoening) vraagt u zich mogelijk af of u nog mag autorijden. Op dit blad informeren wij u over de regelingen hierover.

Autorijden

CBR melding

Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en voor die van anderen. Om te mogen rijden moet u daarom volgens de wet “rijgeschikt” zijn. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Patiënten met gezondheidsproblemen of een beperking of patiënten die medicijnen gebruiken die invloed hebben op de rijvaardigheid mogen niet altijd de weg op. Wat veel mensen niet weten is dat ze het hebben van een spierziekte moeten melden bij het CBR. Weet u niet zeker of u nog wel veilig en verantwoord kunt rijden? Maar gaat u toch de weg op en veroorzaakt u een ongeluk? Dan kunt u in bepaalde gevallen aansprakelijk gesteld worden.
Mensen met een spierziekte kunnen over het algemeen best autorijden, soms met bepaalde aanpassingen in de auto (stuurbekrachtiging, automaat, extra rembekrachtiging). Het CBR bekijkt óf er aanpassingen nodig zijn en test deze indien nodig.

Eigen verklaring

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om bij het CBR te melden dat u een spierziekte heeft, door het invullen van een “Eigen verklaring”. Dit is een formulier met vragen over uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid.
De “Eigen verklaring” is digitaal te koop en in te vullen via de website van het CBR. Een papieren versie is ook verkrijgbaar bij de gemeente in uw woonplaats en bij rijscholen.

Deze bevat 11 vragen over de gezondheidstoestand, die door u met ‘ja’ of ‘nee’ worden beantwoord. Een overzicht van deze vragen met een toelichting is te vinden op de CBR-website.
Wanneer één van de vragen met ‘ja’ is beantwoord, bezoekt u een zelf te kiezen arts.
Bij patiënten met een spierziekte is het raadzaam dit te bespreken met de behandelend neuroloog. De neuroloog plaatst op de “Eigen verklaring” een aantekening waaruit de aard en ernst blijkt van de aandoening die reden was voor het positieve antwoord. De arts vult tevens het rapport “Neuromusculaire aandoeningen” in. Het rapport “Neuromusculaire aandoeningen” hoeft u niet zelf aan te vragen, dit doet de neuroloog.

Melding CBR

De “Eigen verklaring” stuurt u ingevuld met een kopie van uw legitimatiebewijs en het rapport van de neuroloog op naar het CBR. Het CBR beoordeelt vervolgens uw rijgeschiktheid. In een uitzonderlijk geval kan het zijn dat er nog een aanvullende medische keuring geadviseerd wordt van een medisch specialist. Meestal is dat een onafhankelijk neuroloog of revalidatiearts.

Zodra alle medische stukken binnen zijn, stelt het CBR vast wat er nodig is om u veilig aan het verkeer te laten deelnemen. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat één van de deskundigen praktische rijgeschiktheid van het CBR contact met u opneemt om een rijtest af te leggen.

Rijtest

Naast een vervolgonderzoek bij een medisch specialist kan ook een rijtest nodig zijn om uw rijgeschiktheid te beoordelen. Onder toezicht van een deskundige van het CBR legt u deze af in uw eigen voertuig of in een lesauto. Deze test is geen examen. Tijdens de test wordt bekeken of u verantwoord en zelfstandig kunt rijden met een beperking. Wellicht kunt u weer veilig rijden met aanpassingen aan de auto. De rijtest zelf is gratis. U hebt alleen extra kosten als u een lesauto moet huren.

Besluit

Als de medisch adviseur van het CBR u rijgeschikt verklaart, krijgt u een “Verklaring van geschiktheid”. Als er aan uw “Verklaring van geschiktheid” beperkende bepalingen of een beperkte geldigheidsduur verbonden zijn, licht het CBR dat in een brief toe. Eventuele beperkende bepalingen worden in code overgenomen op uw rijbewijs. Uiteraard is het rijbewijs alleen geldig als u in een auto rijdt die voorziet in de beperkende bepalingen.

Goed verzekerd op weg

Stuur de verzekeringsmaatschappij een kopie van uw nieuwe rijbewijs en van de brief met de beperkende bepalingen. Dat zorgt ervoor dat eventuele schadeclaims sneller worden afgehandeld. Vraag de verzekeringsmaatschappij om een schriftelijke reactie op uw brief en bewaar deze bij uw polis.

Kosten

Actuele informatie over de kosten van de “Eigen verklaring” kunt u vinden op de website www.cbr.nl. Een “Eigen verklaring” kost in november 2020 €37,80.
Het invullen van het rapport “Neuromusculaire aandoeningen” kost u niets, indien u deze laat invullen door uw eigen neuroloog. Dit is een service die wij doorgaans graag aan onze patiënten verlenen. De kosten voor een eventuele medische keuring door een onafhankelijk neuroloog of revalidatiearts komen wel voor eigen rekening. Zodra de “Eigen verklaring” is ingestuurd, zijn alle diensten van het CBR voor de beoordeling van de rijgeschiktheid gratis.

Contact

Voor meer informatie over uw persoonlijke situatie kunt u overleggen met uw neuroloog of verpleegkundig specialist. Via de polikliniek neurologie/neurochirurgie kunt u contact opnemen.
Polikliniek neurologie/neurochirurgie: 043-387 65 00

Websites

Laatst bijgewerkt op 26 maart 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-895