MUMC+

Folder

TIA: autorijden na een beroerte of TIA

Aanvraag bij het CBR

Het rijbewijs is voor de meeste mensen een groot goed. Het betekent namelijk mobiliteit en vooral zelfstandigheid. Omdat u een beroerte of TIA hebt (doorgemaakt) vraagt u zich mogelijk af of u nog mag autorijden. Op dit blad informeren wij u over de regelingen hierover.

Autorijden

Autorijden na een beroerte

Na een beroerte mag u in ieder geval 2 weken niet autorijden. Als er dan nog beperkingen zijn die de rijgeschiktheid beïnvloeden mag u in ieder geval 3 maanden niet autorijden. U wordt geadviseerd om een melding te maken aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Autorijden na een TIA

Na een TIA mag u in ieder geval 2 weken niet autorijden. Wanneer u, na deze 2 weken, vindt dat er een verandering in uw gezondheidstoestand is die uw rijgeschiktheid kan beïnvloeden, dan adviseren wij u dit aan het CBR te melden.

CBR melding/Eigen verklaring

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om bij het CBR te melden dat u een beroerte/ TIA heeft gehad, door het invullen van een “Eigen verklaring”. Dit is een formulier met vragen over uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid.
De `Eigen verklaring` is verkrijgbaar bij rijscholen, de gemeente in uw woonplaats en het CBR. Daarin geeft u aan dat u een neurologische aandoening hebt (doorgemaakt). Een arts, bijvoorbeeld uw huisarts, moet op dit formulier een aantekening maken van de datum van de beroerte, de aard en de ernst ervan. De arts vult tevens de `beroertevragenlijst` in.
Deze `Eigen verklaring` stuurt u ingevuld met een kopie van uw legitimatiebewijs en de beroertevragenlijst op naar het CBR.

Het CBR beoordeelt vervolgens uw rijgeschiktheid. Het kan zijn dat zij nog een aanvullende medische keuring adviseren van een medisch specialist. Meestal is dat een onafhankelijke neuroloog of revalidatiearts. De medisch specialist keurt u dan om te kijken of er restverschijnselen zijn die de rijgeschiktheid beïnvloeden en stuurt een keuringsformulier op naar het CBR. Het kan ook zijn dat het CBR nog een aanvullende rijtest adviseert. Deze procedure kan enkele weken in beslag nemen.


Elke persoon is anders. De beoordeling van uw rijgeschiktheid hangt van uw persoonlijke situatie af.

Rijbewijs beroepschauffeur

Na een TIA of beroerte mag u in ieder geval 4 weken niet in een vrachtauto rijden en niet beroepsmatig personen vervoeren (bus/taxi). Als er nog beperkingen zijn die de rijgeschiktheid beïnvloeden, mag u in ieder geval 3 maanden niet rijden. Na deze termijn (4 weken of 3 maanden) moet u een melding doen bij het CBR met een ingevulde `Eigen verklaring` en een ingevulde beroertevragenlijst.

Kosten

Actuele informatie over de kosten van de `Eigen verklaring` kunt u vinden op de website www.cbr.nl. Zodra de `Eigen verklaring` ingestuurd is, zijn alle diensten van het CBR voor de beoordeling van de rijgeschiktheid gratis. De kosten voor een eventuele medische keuring komen wel voor eigen rekening.

Belangrijke informatie

Mag u niet meer autorijden, dan zijn er andere vervoersmogelijkheden.

  • Regionaal VOM (Regionaal Vervoer op Maat): Zoek contact met het WMO-loket of zorgplein van je gemeente. Soms kan men ook aanvraag doen middels een contactformulier op de website van de gemeente.
  • Regiotaxi: duurder particulier tarief, voor diegenen die geen VOM hebben.
    Telefoonnummer: 0900-3321 05 50.
  • Bovenregionaal Valys: vervoer voor reizigers met een mobiliteitsbeperking.
    Telefoonnummer: 0900-9630. (als VOM is toegekend dan verloopt de aanvraag bij Valys makkelijker)

Contact

Voor meer informatie over uw persoonlijke situatie kunt u overleggen met uw neuroloog, verpleegkundig specialist of verpleegkundige CVA-Zorg.

Verpleegkundige CVA-Zorg: 043 – 387 78 31


CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen)
Postbus 3014
2280 GA Rijswijk
Telefoonnummer: 0900-0210
www.cbr.nl

CBR regio Zuid (Noord-Brabant, Limburg en Zeeland)
Hoevenweg 20
Postbus 7936
5605 SH Eindhoven
Telefoonnummer: 0900-0210

Laatst bijgewerkt op 26 maart 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-896