MUC+

Folder

Behandeling met bisfosfonaten

alendroninezuur, risedroninezuur, zoledroninezuur

Samen met uw arts heeft u besloten om een bisfosfonaat te gaan gebruiken, om botontkalking te behandelen. Botontkalking noemen we ook wel osteoporose. Het doel van dit medicijn is dat het bot minimaal even sterk blijft als nu, of juist weer sterker wordt. Zo kunnen botbreuken worden voorkomen. In deze folder leest u hoe u dit medicijn krijgt en welke bijwerkingen het kan hebben.

Bisfosfonaten

Voor wie?

Bisfosfonaten worden gebruikt bij botontkalking. Soms worden deze medicijnen gebruikt bij patiënten die geen osteoporose hebben, maar wel een hoger risico op osteoporose. Bijvoorbeeld patiënten die prednison gebruiken. Ook bij sommige ziekten, zoals de ziekte van Paget, kan de arts bisfosfonaten voorschrijven.

Hoe werken bisfosfonaten?

Bisfosfonaten maken zich vast aan botweefsel, remmen de botafbraak en maken het bot sterker.

Hoe krijgt u een bisfosfonaat?

Tablet

U neemt 1 keer per week 1 tablet met bisfosfonaat in.

 • Kies 1 dag van de week waarop u de tablet inneemt. Doe dit elke week op dezelfde dag.
 • Neem de tablet niet in vóór het opstaan of vóór het slapen gaan.
 • Neem de tablet ’s ochtends in voordat u heeft gegeten of gedronken met een glas (200 milliliter) kraanwater, terwijl u rechtop staat of zit.
 • Kauw of zuig niet op de tablet
 • Wacht na het innemen minstens 30 minuten met eten, drinken of het gebruik van andere medicijnen. Het bisfosfonaat werkt alleen als u het op een lege maag inneemt.
 • Ga na het innemen niet liggen. Wacht minimaal 30 minuten voordat u gaat liggen en ga alleen liggen nadat u heeft gegeten.
 • Gaat slikken moeilijk of doet het pijn? Krijgt u last van brandend maagzuur? Neem dan contact op met de osteoporose-verpleegkundige.
Infuus

U krijgt 1 keer per jaar een infuus met bisfosfonaat.

Als het voor u mogelijk is om 1 keer per jaar een infuus met bisfosfonaat te krijgen, dan hoort u dit van de osteoporose-verpleegkundige. U krijgt het infuus dan op de Dagbehandeling van het MUMC+.

Mogelijke bijwerkingen

Bisfosfonaten kunnen zorgen voor bijwerkingen. Deze bijwerkingen kunnen zijn:

 1. Buikpijn
 2. Onprettig gevoel in de maag
 3. Zuurbranden of brandend maagzuur
 4. Misselijkheid
 5. Diarree
 6. Obstipatie
 7. Een zweer in uw slokdarm
 8. Botpijn, spierpijn of pijn in de gewrichten

Krijgt u het medicijn via een infuus? Dan kunt u griepachtige klachten krijgen op de dag van het infuus en de dagen erna. Als u meteen na het infuus paracetamol inneemt, is de kans op deze klachten kleiner. Ook kunt u last krijgen van de klachten die staan genoemd onder het kopje ‘Mogelijke bijwerkingen’.

Zeer zeldzame bijwerking

Heel soms ontstaan problemen met het bot van de onderkaak. Met als gevolg pijn, zwelling, plaatselijke ontsteking en breuk van de kaak. Het risico hierop is groter bij:

Heeft u vragen over deze zeldzaam voorkomende bijwerking? Bespreek dit dan met uw behandeld specialist of osteoporose verpleegkundige.
Heeft u nieuwe of vreemde pijn in de heup, lies of dijbeen? Neem dan contact op met uw (huis)arts.

Mondhygiëne tijdens het gebruik van een bisfosfonaat

 • Vertel uw tandarts dat u een bisfosfonaat gebruikt.
 • Laat uw gebit om de 6 maanden controleren.
 • Zorg voor een goede mondhygiëne door te poetsen en te flossen. ()
 • Bij behandelingen zoals het trekken van kiezen of het plaatsen van implantaten kan de tandarts of kaakchirurg overleggen met uw arts.

Controle

Controle gebeurt via de huisarts of de specialist in het ziekenhuis.

Na 5 jaar behandeling krijgt u weer een DEXA-scan om te meten hoe goed de behandeling werkt.

Voor u is dit in ............................................................................ ()

U maakt hiervoor zelf een afspraak bij de huisarts. Uw huisarts kan u opnieuw verwijzen naar de specialist.

Contact

Heeft u vragen of last van bijwerkingen? Neem dan contact met ons op.

Polikliniek Interne Geneeskunde
043-387 51 00

Brugpoli
043-387 56 69

Websites

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-899