MUC+

Patiëntinformatie

Behandeling met bisfosfonaten

alendroninezuur, risedroninezuur, zoledroninezuur

Samen met uw behandelend arts hebt u besloten te starten met een bisfosfonaat als behandeling van botontkalking (osteoporose). De bedoeling is verdere achteruitgang van de botsterkte tegen te gaan en het bot weer sterker te maken. Op dit blad krijgt u informatie over de toediening en de bijwerkingen van dit medicijn.

Bisfosfonaten

Bisfosfonaten worden gebruikt bij botontkalking (osteoporose), met als doel botbreuken te voorkomen. Soms worden bisfosfonaten voorgeschreven aan patiënten die geen osteoporose hebben maar wel een verhoogd risico op osteoporose hebben. Een voorbeeld hiervan zijn patiënten die prednison gebruiken. Ook bij bepaalde ziekten, zoals de ziekte van Paget, kunnen bisfosfonaten voorgeschreven worden.

Hoe werken bisfosfonaten?

Bisfosfonaten zijn medicijnen die aan botweefsel hechten en hierdoor de botafbraak remmen en het bot sterker maken.

Hoe wordt een bisfofonaat toegediend?

U neemt het bisfosfonaat één maal per week in tabletvorm in.

 • Kies één dag van de week waarop u de tablet inneemt.
 • Neem de tablet `s ochtends nuchter in met een glas (200 milliliter) kraanwater, terwijl u rechtop staat of zit.
 • Kauw of zuig niet op de tablet. Wacht minstens 30 minuten na het innemen van de tablet met eten en drinken of het gebruik van andere geneesmiddelen. Het bisfosfonaat is alleen effectief als u het op een lege maag inneemt.
 • Ga niet liggen na het innemen van de tablet (wacht minimaal 30 minuten) en ga daarna alleen weer liggen als u gegeten heeft.
 • Neem de tablet niet in vóór het slapen gaan of vóór het opstaan.
 • Als slikken moeilijk of pijnlijk wordt, als u last krijgt van zuurbranden of als dit erger wordt, neem dan contact op met de osteoporose-verpleegkundige.

Per infuus één maal per jaar
U krijgt het infuus toegediend op de Dagbehandeling van het MUMC+. Als u hiervoor in aanmerking komt informeert de osteroporose-vepleegkundige u hierover.

Mogelijke bijwerkingen

Bisfosfonaten kunnen bijwerkingen veroorzaken. Deze komen slechts weinig voor. Deze bijwerkingen kunnen zijn:

 1. Buikpijn
 2. Onprettig gevoel in de maag
 3. Zuurbranden
 4. Misselijkheid
 5. Diarree
 6. Obstipatie
 7. Een zweer in uw slokdarm
 8. Bot-, spier- en/of gewrichtspijn

 

Bij infuustoediening: griepachtige klachten op de dag van het infuus en de dagen erna.
Dit komt vooral voor bij de eerste keer dat u het medicijn krijgt. U kunt de kans hierop verkleinen door direct na toediening van dit medicijn paracetamol in te nemen. Daarnaast kunt u ook last krijgen van maag- en darmklachten zoals 1 t/m 7, bot-spier- en/of gewrichtspijn zoals vermeld onder het kopje mogelijke bijwerkingen.

Zeer zeldzaam
Problemen met het bot van de onderkaak met als gevolg pijn, zwelling, plaatselijke infectie en breuk van de kaak. Risicofactoren zijn:

 • Slechte mondhygiëne  Mond en kaakchirurgie
 • Loszittende kiezen/tanden  Roken.
 • Plaatsen van implantaten

Neem contact op met uw (huis)arts bij nieuwe of ongewone pijn in de heup, lies of dijbeen.

Mondhygiëne tijdens het gebruik van een bisfosfonaat

 • Informeer uw tandarts dat een u bisfosfonaat gebruikt.
 • Laat uw gebit regelmatige controleren.
 • Zorg voor een goede mondhygiëne (poetsen-flossen).
 • Bij tandheelkundige ingrepen zoals het trekken van kiezen of het plaatsen van implantaten kan de tandarts/kaakchirurg overleggen met uw behandelend arts.

Controle

Controle kan gebeuren via de huisarts of specialist in het ziekenhuis.
Na vijf jaar behandeling zal opnieuw een DEXA-scan gemaakt worden om het effect van de behandeling te meten.
Voor u is dit in ............................................................................
U maakt hiervoor zelf een afspraak bij de huisarts of specialist.

Contact

Als u nog vragen heeft of u hebt last van bijwerkingen neem dan contact met ons op.

De osteoporose-verpleegkundige
043-387 65 02 / 043-387 45 74 (behalve woensdagmiddag)

Polikliniek Interne Geneeskunde
043-387 30 11

Brugpoli
043-387 56 69

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021