MUC+

Patiëntinformatie

Polikliniek Interne Geneeskunde

Uw eerste bezoek

U hebt een afspraak bij de Polikliniek Interne Geneeskunde.
De polikliniek heeft verschillende aandachtsgebieden. Deze zijn:

 • Algemene Interne Geneeskunde.
 • Endocrinologie; richt zich op ziekten van de hormoonhuishouding bijvoorbeeld schildklierziekten), stofwisselingsziekten bijvoorbeeld suikerziekten en gezwellen van klieren.
 • Geriatrie; specifieke aandoeningen op oudere leeftijd.
 • Immunologie/allergologie; aandoeningen van het afweersysteem / allergieën.
 • Infectieziekten.
 • Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL); maag-/darm-/leveraandoeningen en Alvleesklieraandoeningen.
 • Nefrologie; aandoeningen van de nieren.
 • Reumatologie; ziekten van het bewegingsapparaat.

Aanmeldzuil
Aanmeldzuil

Aanmelden

U meldt u zich met uw afsprakenbrief of patiëntenpasje uiterlijk 15 minuten voor het afgesproken tijdstip bij de Meldzuil op het Poliplein. Na aanmelding wordt een routebriefje uitgeprint waarop staat in welke wachtruimte u moet wachten. Uw behandelaar roept u vervolgens naar binnen.

U vindt de Polikliniek Interne Geneeskunde en de verschillende wachtruimtes op niveau 1. Houd uw patiëntenpasje bij de hand.
Heeft u er nog geen, dan kunt u dit voor uw afspraak laten maken bij het Patiëntenregistratie op het Poliplein.

Werkwijze

Uw verwijsbrief is door een specialist beoordeeld. Deze bekijkt bij wie en wanneer u het beste een afspraak krijgt. Een van de taken van het academisch ziekenhuis is het opleiden van artsen en specialisten.

Het is dus mogelijk dat een coassistent (student geneeskunde) of een arts-assistent (arts in opleiding) u onderzoekt. Dit gebeurt altijd onder toezicht en verantwoordelijkheid van een specialist.


Voor uw eerste bezoek reserveren wij een half uur tot maximaal anderhalf uur. De arts vraagt naar uw klachten en onderzoekt u. Afhankelijk van uw diagnose en uw verdere behandeling blijft u wel of niet onder controle.
Hoeft u niet meer voor controle terug te komen, gaat u voor verdere behandeling naar uw huisarts of verwijzend specialist. Deze ontvangt van ons schriftelijk bericht van het onderzoek en de bevindingen.

Het streven is om de wachttijd beperkt te houden. Toch kan het spreekuur door onvoorziene omstandigheden uitlopen.

Afspraakbalie Interne Geneeskunde

Aansluitend aan uw afspraak met de arts, meldt u zich bij de Afsprakenbalie op de polikliniek Interne Geneeskunde. Hier kunt u ook terecht voor het afhalen van uw recepten, labformulieren en een vervolgafspraak maken.
Ook als geen vervolgafspraak nodig is, meldt u zich toch af bij de Afsprakenbalie.

Belangrijk

 • Soms vragen wij u om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. U heeft het recht dit te weigeren zonder dat dit gevolgen heeft voor uw verdere behandeling.
 • Door het invullen van een patiënte enquête draagt u bij aan het tevredenheidsonderzoek dat één maal per jaar plaats vindt op onze polikliniek.
 • Wanneer u niet tevreden bent over de gang van zaken op onze polikliniek, willen wij dat graag van u horen en met u bespreken.
 • Als u niet naar uw afspraak kunt komen, vragen wij u dit minimaal 24 uur van te voren te melden bij ons. Dan kunnen wij een andere patiënt oproepen.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

Polikliniek Interne geneeskunde
043-387 51 00 (tijdens kantooruren)

Spoedeisende Hulp (SEH)
043-387 67 00 (buiten kantooruren) `s avonds of in het weekend vraag naar de dienstdoende internist.

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021