MUC+

Folder

Voetenpoli

Het team en de afspraken

Binnenkort heeft u een afspraak bij de Polikliniek Interne Geneeskunde bij het Voetenteam. Op dit blad krijgt u informatie over het team en de Voetenpoli.
U vindt de Polikliniek Interne Geneeskunde op niveau 1. Volg 7-1 blauw.

De Voetenpoli

De Voetenpoli is voor patiënten met diabetes mellitus (suikerziekte) en daarbij een wond aan de voet hebben. De Voetenpoli is op dinsdagmiddag en op vrijdagochtend. De eerste afspraak krijgt u thuis gestuurd. De vervolgafspraken maakt u via de Polikliniek Interne Geneeskunde. Wanneer u de gemaakte afspraak niet kunt nakomen, vragen wij u dit ruim van tevoren te melden aan de Polikliniek Interne Geneeskunde.

Het Voetenteam

Het Voetenteam bestaat uit verschillende zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en voorkomen van voetwonden en andere voetproblemen bij diabetes mellitus. Tijdens uw bezoek kunt u zowel met artsen, de podotherapeut als verpleegkundig specialist te maken krijgen. De andere teamleden zijn op afroep beschikbaar.

De internist is de hoofdverantwoordelijke voor de zorg van uw behandeling. Uw gegevens worden met hem/haar besproken en zo nodig beoordeelt hij/zij de situatie van uw diabetes mellitus, uw voetwond of er worden, indien nodig, medicijnen voor geschreven.
Daarnaast volgt er berichtgeving aan uw huisarts.

De verpleegkundig specialist is verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg en het team. Hij is diegene die u het eerste benaderd na de verwijzing naar het ziekenhuis. Hij is het eerste aanspreekpunt voor u en uw familie en verzorgt ook de communicatie met wijkverpleging en thuiszorg.

De podotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van voetproblemen.

Verder kunt u te maken krijgen met de volgende teamleden: 

 • Internist in opleiding
 • Vaatchirurg
 • Orthopedisch chirurg
 • Revalidatiearts
 • Orthopedisch schoentechnicus 
 • Gipsverbandmeester

Voorbereiding op uw eerste afspraak

Tijdens het eerste gesprek bespreekt de verpleegkundig specialist met u de gang van zaken tijdens de behandeling. Omdat uw wond in relatie staat met diabetes mellitus en de schoenen die u draagt, moet u het volgende meenemen:

 • Een overzicht van uw huidige medicatie. Uw apotheek kan dit voor u verzorgen.
 • Uw laatst gedragen schoenen of de schoenen waarvan u denkt dat zij de oorzaak zijn van uw huidige wond.
 • Uw laatste HbA1c waarde (gemiddelde glucosewaarde van de afgelopen 2-3 maanden) wanneer u voor uw diabetes mellitus niet onder behandeling bent in het MUMC+. Bent u wel hier onder behandeling voor uw diabetes mellitus, dan zijn deze gegevens bij uw arts bekend.

Uw afspraak op de Voetenpoli

U meldt zich aan bij de balie van de Polikliniek Interne Geneeskunde. Als u voor de eerste keer op de Voetenpoli komt, worden uw voeten en wond(en) onderzocht. Een belangrijke oorzaak van het krijgen van wonden zijn ondeugdelijk schoenen. Hier zal ook de nodige aandacht aan besteed worden. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de doorbloeding van uw benen, de mate van gevoelloosheid van uw voeten en hoe de wond eruit ziet. Deze onderzoeken zijn eenvoudig en pijnloos.

Het onderzoek kan afhankelijk van uw situatie worden uitgebreid met bijv. het maken van röntgenfoto’s, het afnemen van wondkweek, bloedafname of het doen van aanvullend vaatonderzoek. Bij de behandeling van uw voetwonden ligt de nadruk op het voorkomen van druk op de wond, infectiebestrijding, wondbehandeling en, als dit nodig is, herstel van de bloed toevoer in de benen. Voor de wondgenezing is het ook belangrijk dat uw glucosegehalte zo goed mogelijk is ingesteld.

Tot uw voetwond is genezen komt u regelmatig voor controle naar de polikliniek. Afhankelijk van de ernst van de situatie is dit in eerste instantie gemiddeld één maal per twee of drie weken. Verloopt de genezing goed, dan hoeft u minder vaak op controle te komen. Is de wond genezen dan blijft u onder controle bij een podotherapeut of pedicure met diabetes aantekening om nieuwe wonden te voorkomen.

Wanneer moet u contact opnemen met het MUMC+?

Bij onderstaande klachten moet u contact opnemen met de verpleegkundig specialist:

 • koorts zonder griep of verkoudheidsverschijnselen
 • roodheid en/of zwelling van de voet
 • toename van pijn, productie van veel (vies) wondvocht en/of bij een onprettige geur
 • het niet meer goed zitten of vochtig worden van de druk ontlastende materialen
 • bij vragen of onduidelijkheden over de voorgeschreven behandeling

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met de verpleegkundig specialist diabetische voet.

E-mail:
r.sleegers@mumc.nl

Bij klachten zoals hier boven staan vermeld of bij spoed neemt u contact op met:

Binnen kantoortijden
Polikliniek Interne Geneeskunde
Telefoonnummer: 043 - 387 51 00
Vragen naar de verpleegkundig specialist diabetische voet

Buiten kantoortijden
Spoedeisende hulp (SEH)
Telefoonnummer: 043 - 387 67 00
Vragen naar de dienstdoende internist

Websites

Laatst bijgewerkt op 11 januari 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-914