MUMC+

Patiëntinformatie

Nazorgpoli CVA

Ondersteuning in de chronische fase na een CVA

Enige tijd geleden heeft u een beroerte (CVA) of TIA doorgemaakt. Eenmaal weer thuis, of in het verzorgingshuis, worden de problemen die als gevolg van een CVA of TIA zijn ontstaan, vaak pas echt duidelijk. Het dagelijks leven thuis is immers anders dan in het ziekenhuis of revalidatiecentrum. U en uw naasten kunnen bijvoorbeeld geconfronteerd worden met lichamelijke en emotionele beperkingen. In dit blad krijgt u informatie over de nazorg.
Uit onderzoek blijkt dat veel mensen na een beroerte nog diverse klachten hebben; ook na langere tijd. Bijvoorbeeld op het gebied van emoties, denken, geheugen, zien, praten of handelen.
Om deze lange-termijn-gevolgen in kaart te brengen en u ondersteuning te bieden in de chronische fase na de beroerte, wordt 3 of 6 maanden na het ontslag uit het MUMC+ een afspraak ingepland bij de verpleegkundige CVA-Zorg van de Nazorgpoli CVA in één van de beide stadspolis. Dit om te vragen hoe het met u gaat en eventueel ondersteuning aan te bieden bij klachten.

CVA

Wat doet de verpleegkundige CVA-Zorg?

Het gesprek met de verpleegkundige CVA-Zorg duurt maximaal 45 minuten en gaat over uw dagelijks functioneren en de eventuele veranderingen die u hierin ondervindt na het CVA. Alle vragen die u heeft kunt u hier stellen. Bijvoorbeeld:

 • hoe gaat het met bewegen/verplaatsen(lopen);
 • eten en drinken;
 • dagelijkse bezigheden;
 • werk; sociale leven en relaties;
 • aandacht / concentratie, communicatie et cetera.

Ook als u en uw naasten niet direct een probleem of een vraag hebben, is het toch de moeite waard een bezoek aan de Nazorgpoli CVA te brengen. De verpleegkundige kan door het geven van voorlichting en praktische tips wellicht toch iets voor u betekenen.
Het spreekuur op de Nazorgpoli CVA is zeer nadrukkelijk ook bestemd voor de partner of naasten van een CVA patiënt. Ook zij kunnen bij thuiskomst voor allerlei vragen of problemen komen te staan.

CVA fietsen

Samenwerking met andere deskundigen

Als er problemen zijn, zoekt de verpleegkundige CVA-Zorg samen met u en uw naasten naar een oplossing. De verpleegkundige kan u bijvoorbeeld doorverwijzen naar geschikte hulpverleners of instanties. De verpleegkundige CVA-Zorg werkt nauw samen met een team van verschillende deskundigen zoals:

 • neuroloog
 • verpleegkundige specialist
 • neuropsycholoog
 • revalidatiearts
 • fysiotherapeut
 • ergotherapeut
 • logopedist
 • huisarts
 • thuiszorgcoördinator en transferverpleegkundige
 • meerdere externe patiëntenorganisaties.

Bij complexe problemen kan een beroep worden gedaan op een van deze deskundigen. Als het nodig is, kan een van hen u verder onderzoeken of behandelen.

beroerte alarm

Contact

Behalve een bezoek aan de Nazorgpoli CVA kunt u ook telefonisch om advies vragen.
Heeft u vóór het bezoek aan de nazorgpoli vragen hebben over  uw aandoening, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de CVA-verpleegkundige van het MUMC+.
Tel 043-3877831
Bereikbaar dinsdag en donderdag tussen 8.30 uur en 15.30 uur, woensdag tussen 8.30 uur en 12.00 uur.

Heeft u medische vragen:
Neem dan contact opmet  uw huisarts!

Een vraag via mail kan ook!
De CVA-verpleegkundige en de Nazorgpoli CVA zijn te bereiken op: cvazorg@mumc.nl

Wilt u uw afspraak op de Nazorgpoli CVA  wijzigen, dan kan dit op telefoonnummer: 043-387 56 69
De EASE- medewerker maakt een aantekening, waarna u zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld door de CVA-verpleegkundige van de Nazorgpoli.

Bezoekersadres:
Stadspoli West
Clavecymbelstraat 73A
6217 CS Maastricht
Tel: 043 – 210 01 23

Stadspoli Oost
Vijverdalseweg 2-4
6226 NB Maastricht
Tel: 043 – 210 0221

Laatst bijgewerkt op 17 november 2020