MUMC+

Folder

Nazorgpoli CVA/hersenletsel

Ondersteuning in de chronische fase na een CVA/hersenletsel

U heeft onlangs een CVA (beroerte/herseninfarct/hersenbloeding/TIA) doorgemaakt, of u heeft hersenletsel doorgemaakt als gevolg van een ongeval van het hoofd. Bij de meeste mensen met een CVA of hersenletsel treedt herstel op, maar veel mensen houden op langere termijn toch nog diverse klachten en beperkingen. Bijvoorbeeld op het gebied van emoties, denken, concentratie, geheugen, zien, praten of bij dagelijkse activiteiten. Deze gevolgen worden vaak pas duidelijk als men weer enige tijd thuis is.

Hoe nu verder?

Om deze lange-termijn-gevolgen in kaart te brengen en u, indien nodig, ondersteuning te bieden in de chronische fase na de beroerte of ongeval, wordt enkele maanden na het ontslag uit het MUMC+ een afspraak ingepland bij een zorgverlener van de Nazorgpoli CVA/hersenletsel in één van de beide stadspolis in Maastricht. Dit om te vragen hoe het met u gaat en eventueel ondersteuning aan te bieden bij klachten en problemen in het dagelijks leven. Uw partner of andere naaste is daarbij van harte welkom.

Wat doet de zorgverlener van Nazorgpoli CVA/hersenletsel?

De zorgverlener is een verpleegkundige met kennis van de gevolgen van een beroerte of van een hersenletsel als gevolg van een ongeval. Het gesprek met de zorgverlener duurt maximaal 30 minuten en gaat over uw dagelijks functioneren en de eventuele veranderingen die u hierin ondervindt na de beroerte of het ongeval.

Alle vragen die u heeft kunt u hier stellen. Bijvoorbeeld:

 • hoe gaat het met bewegen/verplaatsen(lopen/fietsen);
 • eten en drinken;
 • dagelijkse bezigheden;
 • werk;
 • sociale leven en relaties;
 • aandacht / concentratie, communicatie enz.

Ook als u en uw naasten niet direct een probleem of een vraag hebben, is het toch de moeite waard een bezoek aan de Nazorgpoli CVA/hersenletsel te brengen. De zorgverlener kan door het geven van voorlichting en praktische tips wellicht toch iets voor u betekenen. Het spreekuur op de Nazorgpoli CVA/hersenletsel is zeer nadrukkelijk ook bestemd voor de partner of naasten van de patiënt. Ook zij kunnen bij thuiskomst voor allerlei vragen of problemen komen te staan.

Samenwerking met andere deskundigen

Als er problemen zijn, zoekt de zorgverlener samen met u en uw naasten naar een oplossing. De verpleegkundige kan u bijvoorbeeld doorverwijzen naar geschikte hulpverleners of instanties. De zorgverlener werkt nauw samen met een team van verschillende deskundigen zoals:

 • neuroloog;
 • verpleegkundige specialist;
 • huisarts; 
 • revalidatiearts;
 • thuiszorgcoördinator en transferverpleegkundige;
 • fysiotherapeut;
 • ergotherapeut;
 • logopedist;
 • neuropsycholoog;
 • meerdere externe patiëntenorganisaties.

Bij complexe problemen kan een beroep worden gedaan op een van deze deskundigen. Als het nodig is, kan een van hen u verder onderzoeken of behandelen en/of u en uw naasten ondersteunen.

beroerte alarm

Contact

Patiënten met een CVA kunnen bij vragen telefonisch contact opnemen met de CVA-verpleegkundige van het MUMC+. Tel 043-3877831. Dit kan: dinsdag en donderdag tussen 8.30 uur en 15.30 uur woensdag tussen 8.30 uur en 12.00 uur.

Een vraag via mail kan ook! De CVA-verpleegkundige is te bereiken op: cvazorg@mumc.nl

Patiënten met ander hersenletsel kunnen bij vragen contact opnemen met de huisarts of neuroloog.

Heeft u medische vragen: contacteer dan uw huisarts of neuroloog.

Wanneer u uw afspraak op de Nazorgpoli CVA/hersenletsel wenst te wijzigen, dan kan dit op telefoonnummer: 043-3875669. De medewerker zal hiervan een aantekening maken, waarna u zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld door de zorgverlener van de Nazorgpoli.

Bezoekersadres:
Stadspoli West
Clavecymbelstraat 73A
6217 CS Maastricht
Tel: 043 – 210 01 23

Stadspoli Oost
Vijverdalseweg 2-4
6226 NB Maastricht
Tel: 043 – 210 0221

Laatst bijgewerkt op 9 november 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-926