MUMC+

Folder

TIA: onderzoek bij doorgemaakte TIA of herseninfarct op jonge leeftijd

Dagopname op de Neurodaycare

Bij u is vast gesteld dat u een TIA (transient ischaemic attack) of een herseninfarct hebt doorgemaakt. Het is belangrijk dat wij u snel onderzoeken. Daarom komt u voor één dag naar Maastricht UMC+. Het doel van de onderzoeken is om de eventuele oorzaak te achterhalen en zo mogelijk een behandeling te starten.
De behandeling van een TIA of herseninfarct is bedoeld om de kans op een herseninfarct met blijvende gevolgen te verminderen. Speciaal voor u is een programma samengesteld waarbij verschillende onderzoeken op één dag plaatsvinden. Op dit blad informeren wij u over de dagopname.

neurodaycare wachtkamer
Neurodaycare-wachtkamer

De dagopname

U meldt zich om 08.00 uur op de afgesproken dag op verpleegafdeling C5 Neurodaycare, niveau 5 route C-5 (geel). U moet nuchter zijn (niet meer eten, drinken of roken vanaf 00.00 uur). U krijgt ontbijt op de afdeling nadat er bloed is afgenomen en `s middags een lunch. Wij vragen u de medicatie die u thuis gebruikt mee te nemen naar het ziekenhuis. U mag iemand meenemen tijdens de dagopname. Omdat niet alle onderzoeken aansluitend plaatsvinden, is het aan te raden iets te lezen mee te nemen.
De verpleegkundig specialist of arts-assistent, met wie u een opname gesprek heeft en die het lichamelijk onderzoek verricht, werkt nauw samen met de neuroloog.

Onderzoek

De volgende onderzoeken vinden plaats:

 • Bloed prikken.
 • Half uur automatische bloeddrukmeting.
 • Hartfilmpje (ECG).
 • MRI-scan en MRA (bloedvatenscan).
 • Duplex van de hals- en hersenvaten (ECD en TCD)
 • Echo van het hart en 24 uurs ECG registratie
 • Consult revalidatiearts.

Informatie over deze onderzoeken vindt u op onderstaande links:

Uitslag en vervolg

Wanneer alle onderzoeken zijn afgerond, volgt dezelfde dag een eindgesprek. Dit vindt rond 16.00 uur plaats.

 • De verpleegkundig specialist of arts bespreekt de voorlopige uitslagen met u.
 • Indien nodig volgen er poliklinische onderzoeken.
 • In de meeste gevallen volgt een poliklinische controle over 2 weken.
 • Daarnaast volgt een poliklinisch bezoek bij de cardioloog voor het bespreken van de resultaten van de echo van het hart en 24-uurs ECG registratie.
 • Uw huisarts krijgt schriftelijk bericht van de bevindingen.

Contact

Als u na het lezen van dit informatie blad nog vragen hebt, kunt u contact opnemen via onderstaand telefoonnummer.
Verpleegafdeling C5 
043-387 45 30
Verpleegkundig specialist vasculaire neurologie
 043-387 29 02

Laatst bijgewerkt op 13 oktober 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-928