MUMC+

Folder

Behandeling van zenuwpijn bij suikerziekte

Diabetische polyneuropathie

U heeft suikerziekte. Wanneer uw bloedsuikers te hoog zijn, kunnen uw zenuwen beschadigd raken. Dit zorgt voor zenuwpijn.
U heeft hiervoor een afspraak bij de Brugpoli van het MUMC+.
In deze folder leest u meer over uw bezoek aan de Brugpoli. Ook leest u over de klachten en de behandeling van deze zenuwpijn.

Hoe ontstaat deze zenuwpijn?

De kleinste bloedvaten in uw lichaam zorgen ervoor dat bloed naar uw zenuwen stroomt. Bij suikerziekte is er te veel suiker in uw bloed. Dit zorgt ervoor dat de kleine bloedvaten te weinig zuurstof en voeding krijgen. Hierdoor raken eerst uw bloedvaten en uiteindelijk ook uw zenuwen beschadigd. Deze zenuwschade veroorzaakt zenuwpijn.
Deze pijnlijke zenuwschade noemen we diabetische polyneuropathie.

Iets minder dan de helft van de mensen met suikerziekte krijgt last van zenuwschade. Meestal zijn de langste zenuwen als eerste beschadigd. Dit zijn de zenuwen naar uw voeten. We weten niet precies hoe dit ontstaat. We weten wel dat hoge bloedsuikers belangrijk zijn. Ook roken, alcohol drinken, overgewicht en weinig beweging kunnen hier invloed op hebben.

De klachten

Hoe herkent u zenuwschade?

Als u zenuwschade heeft, kunt u last hebben van:

 • het gevoel alsof u op kussens of watten loopt
 • tintelingen in handen of voeten
 • stekende of brandende pijn in voeten of benen
 • koude voeten of benen
 • pijn bij warmte of kou
 • vermoeidheid door slecht slapen
 • angst: u bent bang om uw voeten te verliezen
 • minder kracht in armen of benen
 • onzeker lopen
 • problemen met uw evenwicht

Hoe bereid u het bezoek voor?

 • Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen?
  Schrijf ze op, en neem ze mee naar uw afspraak bij de dokter of verpleegkundige. 
  Dan kunt u deze vragen tijdens uw bezoek stellen.
 • Wij gaan uw voeten en benen onderzoeken.
  Zorg dat uw voeten schoon zijn.
  Laat strakke steunkousen uit.
 • Neem een lijst mee met de medicijnen die u op dit moment gebruikt.
  Het kan zijn dat wij bij u een nieuw medicijn starten. We willen dan weten of dat kan met de medicijnen die u op dit moment gebruikt.

De onderzoeken

Wij willen weten of uw pijn komt door diabetische polyneuropathie. Daarom stellen wij u een aantal vragen en onderzoeken wij uw voeten en benen.

Wij vragen u om de pijnklachten te omschrijven:

 • Hoe lang is de pijn er?
 • Hoe erg is de pijn?
 • Waar zit de pijn?
 • Wanneer is de pijn er?

Ook vragen we welke medicijnen tegen pijn u heeft gebruikt. En welke medicijnen tegen pijn u nu gebruikt. Verder vragen we naar uw gezondheid op dit moment.

Wij onderzoeken bij u:

 • de huid, de bloedvaten en de zenuwen van uw voeten en benen
 • uw voetgewrichten

Met een puntensysteem berekenen wij hoe erg de zenuwschade is. Daarnaast vragen we u een score te geven voor hoeveel pijn u heeft.

Ondanks de uitgebreide vragen en het lichamelijk onderzoek kan het nodig zijn om extra onderzoeken aan te vragen.

afb1
afb2

De behandeling van de zenuwpijn

De behandeling van pijnlijke diabetische polyneuropathie heeft 2 doelen:

 • zorgen dat de hoeveelheid suiker in uw bloed stabiel is tussen de 4 en 8 mmol/l
 • het verminderen van uw pijn

We behandelen de pijn vooral met medicijnen. Zenuwpijn is geen ‘normale’ pijn. Daarom werken gewone pijnstillers zoals paracetamol vaak niet genoeg. Er zijn andere medicijnen die goed kunnen werken. Dit zijn onder andere medicijnen voor depressie en epilepsie, zoals:

 • antidepressiva (duloxetine, amitriptyline)
 • anti-epileptica (pregabaline)
 • opioïden (tramadol)

Deze medicijnen zorgen sneller voor bijwerkingen dan gewone pijnstillers. Bijwerkingen die mensen vaak hebben bij deze medicijnen zijn:

 • misselijkheid
 • slaperigheid of sufheid
 • droge mond
 • gejaagdheid
 • duizeligheid of hoofdpijn
 • het vasthouden van vocht

Om te zorgen dat u geen bijwerkingen krijgt, begint u met een lage hoeveelheid. Daarna gaat u langzaam meer medicijnen innemen, tot u uw pijnklachten goed kunt hebben.

Contact

Heeft u vragen over deze folder of over uw afspraak?
Dan kunt u bellen met de Brugpoli: 043 – 387 56 69.

Laatst bijgewerkt op 16 januari 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-929