MUMC+

Folder

TIA: onderzoek bij een doorgemaakte TIA

Dagopname op de Neurodaycare

Mogelijk heeft u een TIA (transient ischaemic attack) doorgemaakt. Het is belangrijk dat wij dit snel onderzoeken. Het doel van de onderzoeken is om de eventuele oorzaak te achterhalen en zo mogelijk een behandeling te starten. De behandeling van een TIA is bedoeld om de kans op een nieuwe TIA of een herseninfarct met blijvende gevolgen te verminderen.
Speciaal voor u is een programma samengesteld waarbij verschillende onderzoeken op één dag plaatsvinden. In dit informatieblad informeren wij u over deze dagopname in het Maastricht UMC+ (MUMC+).

De dagopname

U meldt zich om 8.00 uur op de afgesproken dag op verpleegafdeling C5 Neurodaycare, niveau 5, route C-5 (geel).
U moet nuchter zijn (niet meer eten, drinken of roken vanaf 00.00 uur). U krijgt ontbijt op de afdeling nadat er bloed is afgenomen en `s middags krijgt u een lunch.
Wij vragen u de medicatie die u thuis gebruikt mee te nemen naar het ziekenhuis.
U mag iemand meenemen tijdens de dagopname. Omdat niet alle onderzoeken aansluitend plaatsvinden en u regelmatig moet wachten, is het aan te raden iets te lezen mee te nemen.
De verpleegkundig specialist of neuroloog in opleiding, met wie u een opname gesprek heeft en die het lichamelijk onderzoek verricht, werkt nauw samen met de neuroloog.

neurodaycare wachtkamer

Onderzoek

De volgende onderzoeken vinden plaats:

  • bloed prikken
  • half uur automatische bloeddrukmeting
  • hartfilmpje (ECG)
  • CT-scan of MRI-scan van de hersenen
  • Duplex van de hals-en hersenvaten.

Bezoek voor meer informatie over de onderzoeken onze website: hersen + zenuw centrum. (hersenenzenuwcentrum.mumc.nl/)

Uitslag en vervolg

Wanneer alle onderzoeken zijn afgerond, volgt dezelfde dag een eindgesprek. Dit vindt meestal plaats tussen 13.00 -15.00 uur.

  • De verpleegkundig specialist of arts bespreekt de uitslagen met u.
  • Indien nodig volgen er nog poliklinische onderzoeken.
  • Indien nodig krijgt u medicatie voorgeschreven.
  • In de meeste gevallen volgt een poliklinische controle over ongeveer 6 weken.
  • Uw huisarts krijgt schriftelijk bericht van de bevindingen.
beroerte alarm

Contact

Als u na het lezen van dit informatie blad nog vragen hebt, kunt u contact opnemen via onderstaande telefoonnummers:
Verpleegafdeling C5
 043-387 45 30
Verpleegkundig specialist Vasculaire Neurologie
043-387 29 02

Laatst bijgewerkt op 13 oktober 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-931