MUMC+

Folder

Continue Glucose Monitoring

Controle van glucosewaarden met een glucosesensor

In overleg met uw behandelend arts wordt er bij u een continue glucosemeter overwogen. Het is voor mensen met diabetes mellitus belangrijk dat ze zelf hun glucosewaarden stabiel kunnen houden. Dat verkleint namelijk de kans op complicaties. Een Real-Time Continue Glucose Monitoring (RT-CGM), ook wel een glucosesensor, biedt de mogelijkheid om glucosewaarden goed in de gaten te houden.

Het dragen van een RT-CGM systeem
Het dragen van een RT-CGM systeem

Real-Time Continue Glucose Monitoring (RT-CGM)

Continue glucosemonitoring  bestaat uit een sensor, een zender en een ontvanger. De sensor (naald) wordt in het onderhuids vetweefsel ingebracht, en meet elke drie of vijf minuten (afhankelijk van soort sensor) de glucose onder uw huid. Dat is een goede maat voor de hoeveelheid glucose in het bloed. De meting onder de huid loopt ongeveer tien minuten achter op de vingerprik. Sommige sensoren moeten minimaal een à twee keer per dag door uzelf geijkt worden. De zender stuurt de metingen door naar de ontvanger; op de ontvanger ziet u de uitslagen, met trendpijlen en een grafiek. Ook is het mogelijk om alarmen in te stellen.

Het dragen van een RT-CGM systeem
Het dragen van een RT-CGM systeem

Voor wie?

De RT-CGM is slechts voor een beperkte groep mensen met diabetes mellitus een zinvol en noodzakelijk apparaat. Voordat wordt overwogen om de RT-CGM te gaan gebruiken, is het belangrijk dat andere methodes om stabiele glucosewaarden te bereiken optimaal geprobeerd zijn.

Daarnaast moet u al geruime tijd intensief behandeld worden met insuline (in principe met de insulinepomp). Het gebruik van RT-CGM vraagt veel inzet, deskundigheid en motivatie van het behandelteam en vooral van u zelf. RT-CGM wordt overwogen als andere behandelmethodes onvoldoende effect hebben gehad. Dit gebeurt na overleg tussen u en het behandelteam.

Vergoeding door de zorgverzekering

De RT-CGM is een intensieve behandelmethode. De behandeling wordt door de zorgverzekeraar vergoed bij volwassenen met slecht ingestelde diabetes mellitus type 1 of zwangere vrouwen met bestaande diabetes mellitus (type 1 en 2). Daarbij moet u aan één (of meer) van de volgende indicaties voldoen:

  • Kinderen met diabetes type 1
  • Volwassenen met slecht ingesteld diabetes type 1 (ondanks standaard controle blijvend hoog HbA1c >8% of >64 mmol/mol)
  • Patiënten met diabetes type 1, die kampen met herhaalde ernstige hypoglykemieën en/of die ongevoelig zijn om hypoglykemie waar te nemen (‘hypoglycemia unawareness’)
  • Zwangere vrouwen met bestaande diabetes (type 1 en 2)
  • Vrouwen met een zwangerschapswens bij een preconceptionele diabetes (type 1 en type 2)

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met uw diabetesverpleegkundige. Op werkdagen is deze bereikbaar via telefoonnummer 043 - 387  56 69.

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-932