MUMC+

Folder

Pomptherapie

Toedienen van insuline via een insulinepomp

Samen met uw behandelend arts heeft u besproken om via pomptherapie insuline toegediend te krijgen. Bij pomptherapie krijgt u de insuline niet langer ingespoten, maar via een insulinepomp continu toegediend. Hiermee wordt de natuurlijke insulineafgifte van uw alvleesklier nagebootst. Anders dan bij intensieve insulinetherapie wordt er bij insulinepomptherapie maar één soort insuline gebruikt: kortwerkende insuline. Deze dient als basale en bolusinsuline en krijgt u met behulp van een insulinepomp toegediend.

Pomptherapie

Wat is een insulinepomp?

Een insulinepomp is een klein apparaat ter grootte van een mobiele telefoon waarmee u continu een bepaalde, van tevoren geprogrammeerde, hoeveelheid kortwerkende insuline krijgt toegediend.

Via een dun slangetje en een onderhuids naaldje wordt vanuit het reservoir van de pomp voortdurend kortwerkende insuline (basale insuline dosering afgegeven aan het lichaam. De hoeveelheid insuline die wordt afgegeven kan per uur variëren en is onafhankelijk van de maaltijd. Daarnaast wordt een extra hoeveelheid insuline (bolus), die nodig is bij een maaltijd, afgegeven door een toets in te drukken. Dit is om eventuele hoge glucosewaarden op te vangen. Op deze manier proberen wij de natuurlijke afgifte van insuline door uw eigen alvleesklier na te bootsen. De pomp draagt u bijvoorbeeld aan uw broekriem. De naald wordt, zoals bij de insuline-pen onderhuids ingebracht. Meest gebruikte plaatsen hiervoor zijn uw buik of bovenarmen.

Voor wie is pomptherapie bedoeld?

U komt in aanmerking als voor u een of meer van de volgende zaken van toepassing zijn:

 • Slecht gereguleerde type 1 of type 2 diabetes mellitus
 • Type 2 diabetes mellitus met ernstige insuline resistentie
 • Hypo-unawareness: het niet tijdig voelen aankomen van lage glucosewaarden
 • Maagontledigingsstoornissen
 • Dawn fenomeen: typische stijging van de bloedglucosewaarde in de ochtenduren
 • Zwangerschapswens, zwangerschap
 • Sociale (thuissituatie) en maatschappelijke redenen (werk)
 • Frequente nachtelijke lage glucosewaarden
Voordelen
 • Stabielere glucosewaarden, gericht op het verbeteren van het HbA1c of Time-In-Range
 • Een flexibelere levensstijl
 • Periodes van stress, onregelmatig eet- en leefpatroon zijn beter op te vangen
 • Geen injectie met een insulinepen

Nadelen
 • Een intensieve dagelijkse zelfcontrole, minstens één keer ’s ochtends en één keer `s avonds voor het slapen gaan
 • Minimaal één maal per week bijhouden van een 8-punts dagcurve en één maal per week een 4-punts dagcurve zodra een stabiele instelling is bereikt
 • Grotere kans op verzuring van het bloed (keto-acidose) bij type 1 diabetes mellitus
 • Het naaldje en het slangetje moet u om de drie dagen verwisselen
 • Het dag en nacht dragen van de pomp

Voorwaarden

U dient bereid te zijn tot het volgen van een intensief voorbereidings- en vervolgtraject voorafgaande aan de start van pomptherapie. Het gaat daarbij om de volgende voorwaarden:

Voorbereidingstraject
 • U hebt voldoende inzicht in uw ziekte
 • U bent bereid tot het opvolgen van adviezen
 • Er vinden meerdere consulten plaats bij de diëtiste
 • Er vindt een consult plaats bij de oogarts
 • Minimaal vier consulten bij de diabetesverpleegkundige voor de start van de pomptherapie
Vervolgtraject
 • Vanaf start tot stabiele instelling (geen grote schommelingen), maakt u dagelijks een 7-punts dagcurve.
 • Hebt u dagelijks contact met de diabetesverpleegkundige
 • U hebt een polikliniek afspraak met de diabetesverpleegkundige één week, vier weken en drie maanden na starten
 • Er is een verplichte jaarcontrole bij de diabetesverpleegkundige

Vergoeding door de zorgverzekering

De insulinepomp, die ongeveer 3800 euro (eenmalige aanschaf) kost, wordt vergoed door de zorgverzekering. De disposables dat wil zeggen naalden, reservoirs en infusiesets kosten ongeveer 35 euro per drie dagen en worden ook vergoed.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met uw diabetesverpleegkundige. Op werkdagen is deze bereikbaar via telefoonnummer 043 - 387 56 69.

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-933