MUMC+

Folder

Diabetesregulatie in de kliniek

Uw diabetes onder controle

U bent opgenomen op een van de verpleegafdelingen van het Maastricht UMC+ in verband met een andere aandoening of uw diabetes mellitus. Voor alle opgenomen patiënten is een goede diabetesregulatie belangrijk. Dit draagt namelijk bij tot minder complicaties en een beter genezingsproces. Mogelijk hoeft u hierdoor korter in het ziekenhuis te liggen. Vandaar dat we in het Maastricht UMC+ extra aandacht besteden aan patiënten met diabetes.

Voorbereiding

Tijdens het opnamegesprek bespreekt de verpleegkundige met u de gang van zaken tijdens uw opname. Uiteraard komt hierbij uw diabetes, hoe het met u gaat en uw medicatie (insuline en/of tabletten) aan de orde. Wilt u daarom bij uw opname het volgende meenemen:

  • Een overzicht van uw huidige medicatie. Uw eigen apotheek kan dit voor u verzorgen.
  • Uw laatste HbA1c waarde (gemiddelde bloedglucosewaarde van de afgelopen 3 maanden) wanneer u voor uw diabetes niet onder behandeling bent in het Maastricht UMC+. Mocht u hier onder behandeling zijn voor uw diabetes, dan zijn deze gegevens voorhanden.
  • Uw eigen bloedglucosemeter als u naast de dagelijkse standaard meettijden ook zelf controles wil uitvoeren.
  • Uw diabetesdagboekje met de door u gemeten bloedglucosewaarden.
  • De naam van de arts en/of diabetesverpleegkundige die u behandelt.

Tijdens de opname

In het ziekenhuis streven we naar bloedglucosewaarden tussen 6-10 mmol/l.
De verpleegkundige van de afdeling meet de bloedglucose bij nuchter zijn, voor de lunch, voor het avondeten en voor het slapen aan. Daarnaast staat het u vrij zelf uw bloedglucose te meten met uw eigen bloedglucosemeter.

Suiker

U blijft zelf de insuline subcutaan injecteren zo lang uw toestand dat toelaat. Mocht u zelf niet in staat zijn insuline bij uzelf te injecteren, dan doet de verpleegkundige dit voor u. Tijdens uw opname verstrekt het ziekenhuis alle benodigde medicatie. Dus ook uw insuline en tabletten. Deze hoeft u niet zelf mee te nemen.

Om uw veiligheid tijdens opname te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat u een keer per dag aan de verpleegkundige van de afdeling doorgeeft hoeveel insuline u daadwerkelijk gespoten heeft. De verpleegkundige noteert dit in uw medisch dossier.

Wij streven ernaar om uw eigen diabetesmedicatie te continueren. Mocht uw bloedglucose te hoog of te laag zijn, dan onderneemt de verpleegkundige actie. Zo nodig passen wij de dosering van tabletten of insuline aan. Dit gebeurt in overleg met de diabetesverpleegkundige, eventueel in overleg met de arts.

Bij een te hoge bloedglucose. Bij waarden boven 10 mmol/l corrigeert de verpleegkundige dit door het subcutaan injecteren van extra kortwerkende insuline. Dit gebeurt ook als u nog geen insuline gebruikt. Tevens vindt extra controle van uw bloedglucose plaats.

Bij een te lage bloedglucose. Bij waarden lager dan 4 mmol/l (hypo) krijgt u op de afdeling een glas limonade of 6 tabletten dextro. Na ongeveer 15 minuten meten wij nogmaals uw bloedglucose. Als deze onvoldoende is gestegen, krijgt u opnieuw een glas limonade of dextro tabletten.
Duurt het langer dan 1 à 1,5 uur voor u een geplande maaltijd gaat nuttigen, dan moet u naast de limonade ook een plakje ontbijtkoek (of 1 stuk fruit, 1 evergreen, enzovoorts) eten. Dit is om te voorkomen dat uw bloedglucose later opnieuw gaat dalen.

Bij een operatie waarvoor u nuchter moet zijn. Afhankelijk van het tijdstip van de operatie, krijgt u de avond voor de operatie of op de dag van de operatie een infuus. Via het infuus krijgt u in de bloedbaan (intraveneus) insuline toegediend. U moet dan zelf geen insuline meer injecteren. Als u na de operatie weer mag eten, streven we ernaar om uw eigen diabetesmedicatie weer zo snel mogelijk te hervatten.

Ontslag

Wanneer u weer naar huis gaat, krijgt u een ontslagbrief mee voor uw huisarts. In de brief staat informatie over uw huidige diabetesbehandeling (tabletten, insuline) en wat de laatst gemeten glucosewaarden zijn. Tevens krijgt u vervolgafspraken mee voor uw verdere diabetesbehandeling. Bent u voor uw diabetes onder behandeling in een ander ziekenhuis, dan ontvangt ook uw behandelend specialist een brief. U maakt in het betreffende ziekenhuis zelf een afspraak voor uw verder diabetesbehandeling.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze dan aan de verpleegkundige of de arts op de verpleegafdeling.

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-935