MUMC+

Folder

Onderzoek op verdenking van dunnevezelneuropathie

Dagopname op de neurodaycare

U wordt één dag opgenomen in het ziekenhuis voor een onderzoek. U krijgt dit onderzoek omdat u klachten heeft. Deze klachten passen bij een ziekte die wij dunnevezelneuropathie noemen. Dit is een ziekte van de dunne zenuwvezels. Dit zijn de eindtakjes van de zenuwen. Deze zitten vlak onder de huid. Doordat deze beschadigd zijn, functioneren zij niet goed. Hierdoor kunt u verschillende klachten krijgen.

neurodaycare wachtkamer
De neurodaycare

De dagopname

U komt op het afgesproken tijdstip naar verpleegafdeling C5 Neurodaycare, op verdieping 5 van het ziekenhuis.

Belangrijk:

 • Neem op de dag van het onderzoek alle medicijnen mee die u op dit moment gebruikt. Neem ook de bijsluiters mee.
 • Draagt u een bril of hoortoestel? Gebruikt u (loop)hulpmiddelen? Neem deze ook mee.
 • U mag één persoon meenemen tijdens de opname. Bijvoorbeeld uw partner of een familielid.

De verpleegkundig specialist of (arts)onderzoeker doet de onderzoeken. Zij werken samen met de neuroloog.
Tijdens het onderzoek nemen wij een stukje huid weg. We noemen dit een huidbiopt.
Andere onderzoeken die u misschien krijgt:

 • Zenuwgeleidingsonderzoek (EMG)
 • Temperatuurdrempelonderzoek
 • Longfoto
 • Bloedprikken
 • Consult bij de ziekenhuispsychiater

Kijk voor meer informatie en uitleg over deze onderzoeken op www.dvnexpertisecentrum.nl. Op deze website staat ook een filmpje. Hierin ziet u hoe het afnemen van het huidbiopt gebeurt.

Huidbiopt

Bij het huidbiopt nemen we een heel klein stukje huid weg. Dat doen we tien centimeter boven de rechter enkel.
Van tevoren krijgt u een verdovingsprik. Deze kunt u voelen. Het wegnemen van het stukje huid voelt u niet. Het plekje kan wel een paar dagen gevoelig blijven. En u krijgt misschien een klein litteken op deze plek.
De kans op een ontsteking van de wond is heel klein.

Bent u allergisch voor lokale verdoving? Of voor pleisters? Vertel ons dit voor het onderzoek.

huidbiopt

Ontslag

U mag naar huis als alle onderzoeken zijn gedaan.
Ongeveer 8 weken na dit onderzoek maken we voor u een telefonische afspraak.
Wij bespreken dan de uitslag met u. U krijgt dan ook advies over wat u verder kunt of moet doen. U bespreekt dit advies daarna met uw neuroloog of huisarts. Zij krijgen hierover allebei een brief.
Maak de afspraak met uw neuroloog 3 weken na de telefonische afspraak. U kunt dan alles nog eens rustig bespreken. En, als dat nodig is, extra testen laten doen.

Aanmelden

Alleen uw neuroloog kan u voor dit onderzoek aanmelden. Wij bekijken of u in aanmerking komt voor dit onderzoek. Als dat zo is, laten wij u weten wanneer en hoe wij een afspraak met u inplannen voor de dagopname in het ziekenhuis.

Contact

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan met één van onderstaande afdelingen:

 • Verpleegafdeling C5 Neurodaycare 
  telefoon: 043-387 45 30
 • Polikliniek Neurologie/Neurochirurgie 
  telefoon: 043-387 65 00

U vindt ook meer informatie op de volgende websites.

Laatst bijgewerkt op 9 november 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-936