MUMC+

Patiëntinformatie

Stroke Unit neurologie

De Stroke Unit is een onderdeel van de afdeling neurologie C5.  Deze unit is speciaal gericht op patiënten die een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding) hebben doorgemaakt. U wordt hier opgenomen via de spoedeisende hulp, of via de medium care. In deze acute fase na een beroerte vinden op deze afdeling controles en onderzoeken plaats. In dit blad krijgt u informatie over deze unit.
Uw verblijf op de Stroke Unit duurt meestal enkele dagen. Zodra de nodige onderzoeken verricht zijn, de behandeling in gang gezet is, en de situatie stabiel is, wordt u overgeplaatst naar een andere kamer buiten de Stroke Unit. Soms is zo’n overplaatsing in de avond of nacht. Hoewel wij begrijpen dat dit niet prettig is, vragen we hiervoor uw begrip, omdat we steeds de beste zorg willen geven aan patiënten in de acute fase.

Stroke

Het team

Het verpleegkundig team bestaat uit verpleegkundigen, leerling - verpleegkundigen en zorgassistentes.
Tijdens uw verblijf is er iedere dienst één verpleegkundige verantwoordelijk voor de coördinatie van uw zorg en dient als eerste aanspreekpunt voor u en uw familie. De medische verantwoordelijkheid ligt bij de neuroloog en de neuroloog in opleiding (de zaalarts) die dagelijks bij u langs komen. Het medisch beleid wordt dagelijks bepaald door de zaalarts in samenspraak met de betrokken verpleegkundigen. Wilt u met uw familie graag een gesprek met de neurologie-zaalarts, dan kunt u dat doorgeven aan de verpleegkundige, die vervolgens een gesprek voor u zal regelen.
Op de Stroke Unit werken verschillende zorgverleners samen. U kunt hier zorg en behandeling krijgen van een (assistent)-neuroloog, verpleegkundigen, een revalidatiearts, een fysiotherapeut, een logopedist en een ergotherapeut.

Therapie

Bewegen is belangrijk, het vergroot uw kans op herstel en de kans dat u zelfstandig kunt blijven functioneren. Daarom is het belangrijk dat u na een beroerte al snel weer regelmatig (met hulp) uit bed komt. In een stoel zitten is al heel goed. Bewegen verkleint ook de kans op een longontsteking, blaasontsteking, een trombosebeen, etcetera.
Therapie, zoals logopedie, fysiotherapie en ergotherapie, is bedoeld om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de patiënt in kaart te brengen en weer zo optimaal mogelijk te krijgen. Het is mogelijk dat uw mantelzorger, in overleg, een keer meegaat met u naar de therapie. Welke therapie u krijgt, is afhankelijk van uw toestand. Breng stevige schoenen en gemakkelijke kleding mee. De therapieën zijn niet altijd op de Stroke-Unit.
Veiligheid voorop
Groen polsbandje: Krijgt u een groen polsbandje aan, dan betekent dit dat er problemen met lopen zijn. Ga niet zonder hulp van een verpleegkundige lopen.
Geel polsbandje: Krijgt u een geel polsbandje aan, dan betekent dat dat er slikproblemen zijn. Advies om niet zonder overleg met een verpleegkundige te eten of te drinken.

Ontslag en nazorg

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de diverse therapeuten, de neurologie-zaalarts, revalidatiearts, verpleegkundige en transfer-consulent. Gezamenlijk geven zij advies voor de toekomst. Kunt u naar huis, of is dat nu niet haalbaar? Is er thuis zorg nodig? Is het beter om tijdelijk naar een herstelafdeling of revalidatieafdeling te gaan?
De behandelend arts zal dit beleid op korte termijn met u bespreken. Als er verdere zorg noodzakelijk is, wordt u eerst om toestemming gevraagd, en zullen wij daarna deze zorg in gang zetten. De transfer-consulent neemt hierover dan contact met u op.
Bij ontslag uit het ziekenhuis ontvangt u, afhankelijk van uw ontslagbestemming, een enveloppe met informatie op maat.

Bezoek

  • Bezoekers zijn welkom tussen 10.00 en 20.00 uur. Heeft u behoefte aan een andere bezoekregeling overleg dan met de verpleegkundige of arts.
  • Als het groene lampje boven de deur van uw kamer brandt, wil dit zeggen dat de verpleging bezig is met de verzorging op de kamer. In verband met de privacy van alle patiënten vragen wij het bezoek even op de gang te wachten tot na de verzorging.
  • De hele dag (tussen 09.00 en 17.00 uur) kunnen onderzoeken of behandelingen plaatsvinden. Dit is niet altijd van tevoren bekend, en wij kunnen geen rekening houden met bezoektijden. Het kan dus zijn dat u niet op uw kamer bent als er bezoek komt.
beroerte alarm

Contact

Aan elke patiënt wordt gevraagd om een contactpersoon aan te wijzen. Bij ernstige of acute zaken zullen wij contact opnemen met deze persoon. Deze contactpersoon mag ook zelf op elk tijdstip, ook ’s nachts, bellen met de afdeling om te vragen hoe het met de patiënt gaat.
Gezien de drukte op de afdeling vragen wij om tussen 7 en 9 uur alleen te bellen bij zeer dringende zaken!
Verpleegafdeling C5:
   043 - 387 45 30 of 043-387 65 30

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021