MUMC+

Folder

ACTH-stimulatietest

Onderzoek naar de functie van de hypofyse en de bijnieren

Samen met uw behandelend arts heeft u besloten een onderzoek naar de functie van de hypofyse (een hormoonklier onder de hersenen) en van de bijnieren te laten doen. De hypofyse produceert het hormoon ACTH (adrenocorticotroop hormoon). Dit hormoon stimuleert de bijnieren om het hormoon cortisol aan te maken. Een tekort aan cortisol kan ontstaan door:

  • een aandoening van de bijnier
  • een aandoening van de hypofyse

Het onderzoek vindt plaats op de Brugpoli.

Hypofyse
Plaats van de hypofyse

Doel van het onderzoek

Het doel van de ACTH-stimulatietest is te onderzoeken of de bijnieren nog in staat zijn om cortisol aan te maken. Cortisol is een belangrijk hormoon dat een rol speelt bij het kunnen doorstaan van lichamelijk stress zoals ziekte (bijvoorbeeld koorts en griep). Een tekort aan cortisol kan daarom gevaarlijk zijn.

Voorbereiding

De dag vóór het onderzoek mag u vanaf 22.00 uur niet meer eten of drinken. Overleg met uw arts welke medicijnen u wel of niet mag innemen.

Onderzoek

U meldt zich op de dag van het onderzoek om 08.30 uur op de Brugpoli van het Maastricht UMC+. De Brugpoli bereikt u via Route 3.

  • Komt u via de parkeergarage dan gaat u via de loopbrug richting centrale hal van het Maastricht UMC+. Op de loopbrug neemt u de eerste gang links.
  • Komt u via de hoofdingang van het Maastricht UMC+ dan gaat u in de centrale hal richting parkeergarage. Op de loopbrug gaat u naar rechts.
  • T: 043 - 387 56 69.

Tijdens het onderzoek zit u in een comfortabele stoel. U krijgt een infuusnaald in de arm. Via de infuusnaald wordt bloed bij u afgenomen en krijgt u een medicijn ingespoten. Dit medicijn is nodig voor het onderzoek. Daarna nemen wij nog eenmaal bloed bij u af.

Het onderzoek duurt ongeveer 1,5 uur. 

Tip: Neem iets te lezen mee van thuis.

Afbeelding Brugpoli

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u gewoon weer eten en drinken. Neem daarom uw ontbijt mee van thuis. U mag ook uw medicijnen weer innemen en u kunt zelf met de auto of het openbaar vervoer naar huis.

Bijwerkingen

Er zijn van dit onderzoek geen bijwerkingen bekend.

De uitslag

Uw behandelend arts informeert u over de uitslag bij de eerstvolgende afspraak op de polikliniek.

Contact

Voor vragen over het onderzoek neemt u contact op met de Brugpoli.

T: 043 – 387 56 69

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021