MUMC+

Folder

GHRH-Arginine test

Onderzoek naar de functie van de hypofyse

Samen met uw behandelend arts heeft u besloten een onderzoek naar de functie van de hypofyse te laten doen. GHRH (Groeihormoon Releasing Hormone) is een hormoon dat de afgifte van het groeihormoon in de hypofyse (een hormoonklier onder de hersenen) stimuleert. Arginine is een aminozuur dat de groeihormoonproductie kan verhogen. Het onderzoek vindt plaats op de Brugpoli.

Hypofyse
Plaats van de hypofyse

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek is bedoeld om aan te tonen of uw hypofyse voldoende groeihormoon kan aanmaken. De GHRH-arginine test is een groeihormoon stimulatietest. Groeihormoon wordt door de hypofyse geproduceerd. De hoeveelheid groeihormoon die aan het bloed wordt afgegeven kan sterk wisselen.

Voorbereiding

De dag vóór het onderzoek mag u vanaf 22.00 uur niet meer eten of drinken. Overleg met uw arts welke medicijnen u wel of niet mag innemen.

Onderzoek

U meldt zich op de dag van het onderzoek om 08.15 uur op de Brugpoli van het Maastricht UMC+. De Brugpoli bereikt u via Route 3.

  • Komt u via de parkeergarage dan gaat u via de loopbrug richting centrale hal van het Maastricht UMC+. Op de loopbrug neemt u de eerste gang links.
  • Komt u via de hoofdingang van het Maastricht UMC+ dan gaat u in de centrale hal richting parkeergarage. Op de loopbrug gaat u naar rechts.
  • T: 043 - 387 56 69.

Tijdens het onderzoek zit u in een comfortabele stoel. U krijgt een infuusnaald in de arm. Via de infuusnaald wordt bloed bij u afgenomen en krijgt u GHRH of GHRH en Arginine ingespoten. Daarna nemen wij nog zevenmaal bloed bij u af.

Het onderzoek duurt ongeveer 3 uur. 

Tip: Neem iets te lezen mee van thuis.

Afbeelding Brugpoli

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u gewoon weer eten en drinken. Neem daarom uw ontbijt mee van thuis. U mag ook uw medicijnen weer innemen en u kunt zelf met de auto of het openbaar vervoer naar huis.

Bijwerkingen

Als bijwerking van het onderzoek kunt u kortdurend opvliegers krijgen.

De uitslag

Uw behandelend arts informeert u over de uitslag bij de eerstvolgende afspraak op de polikliniek.

Contact

Voor vragen over het onderzoek neemt u contact op met de Brugpoli.

T: 043 – 387 56 69

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021