MUMC+

Patiëntinformatie

Orale glucose tolerantie test voor diagnostiek acromegalie

Test voor het aantonen van acromegalie

Samen met uw behandelend arts heeft u besloten een onderzoek naar de functie van de hypofyse te laten doen. De hypofyse is een klein orgaan dat zich onder de hersenen bevindt en onder andere groeihormoon produceert.

Het onderzoek vindt plaats op de Brugpoli.

Hypofyse
Plaats van de hypofyse

Doel van het onderzoek

Als de glucosespiegel in het bloed stijgt, krijgt de hypofyse een prikkel om minder groeihormoon te produceren. Tijdens het onderzoek krijgt u een glucosedrank te drinken. Normaal reageert het lichaam hierop door de groeihormoonproductie te verlagen. Dit gebeurt echter niet wanneer er sprake is van een verhoogde groeihormoonproductie zoals bij acromegalie.

Voorbereiding

De dag vóór het onderzoek mag u vanaf 22.00 uur niet meer eten of drinken. Overleg met uw arts welke medicijnen u wel of niet mag innemen.

Onderzoek

U meldt zich op de dag van het onderzoek om 08.15 uur op de Brugpoli van het Maastricht UMC+. De Brugpoli bereikt u via Route 3.

  • Komt u via de parkeergarage dan gaat u via de loopbrug richting centrale hal van het Maastricht UMC+. Op de loopbrug neemt u de eerste gang links.
  • Komt u via de hoofdingang van het Maastricht UMC+ dan gaat u in de centrale hal richting parkeergarage. Op de loopbrug gaat u naar rechts.
  • T: 043 - 387 56 69.

Tijdens het onderzoek zit u in een comfortabele stoel. U krijgt een infuusnaald in de arm. Via de infuusnaald wordt bloed bij u afgenomen. U moet dan de glucosedrank drinken. Daarna nemen wij nog viermaal bloed bij u af.

Het onderzoek duurt ongeveer 2,5 uur. 

Tip: Neem iets te lezen mee van thuis.

Afbeelding Brugpoli

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u gewoon weer eten en drinken. Neem daarom uw ontbijt mee van thuis. U mag ook uw medicijnen weer innemen en u kunt zelf met de auto of het openbaar vervoer naar huis.

Bijwerkingen

Het kan zijn dat u misselijk wordt.

De uitslag

Uw behandelend arts informeert u over de uitslag bij de eerstvolgende afspraak op de polikliniek.

Contact

Voor vragen over het onderzoek neemt u contact op met de Brugpoli.

T: 043 – 387 56 69

Laatst bijgewerkt op 26 juli 2021