MUMC+

Patiëntinformatie

Medicijnen bij te snel werkende schildklier

Wat te doen bij koorts en/of keelpijn?

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten een medicijn te gebruiken voor een te snel werkende schildklier. Dit zijn ‘thyreostatica’. Het kan daarbij gaan om:

  • thiamazol (Strumazol)
  • carbimazol (Basolest)
  • propylthiouracil (PTU)

Mocht u – na het gebruik van een van deze medicijnen – koorts en/of keelpijn krijgen, dan leest u op dit informatieblad wat u dan moet doen.

Te snel werkende schildklier

Wanneer uw schildklier te snel werkt, heeft u een teveel aan schildklierhormoon in uw bloed. U kunt last hebben van een of meer van de volgende verschijnselen: hartkloppingen, versnelde polsslag, nervositeit, transpireren, gewichtsverlies, spierpijn en diarree.

De medicijnen die hierboven genoemd zijn, remmen de werking van de schildklier. De schildklier geeft dan minder schildklierhormoon af aan het bloed. En u ervaart minder van de genoemde verschijnselen.

Schildklier
Schildklier in de hals

Bijwerkingen

Aan genoemde medicijnen zijn bijwerkingen verbonden. De meest ernstige bijwerking is een verstoring van de aanmaak van witte bloedcellen in het beenmerg. Deze witte bloedcellen zijn nodig voor de afweer tegen infecties. Verminderde aanmaak van witte bloedcellen kan dus leiden tot verminderde afweer tegen infecties. Deze bijwerking komt bij 1 op 1.000 patiënten voor en kan van de ene op de andere dag ontstaan. Regelmatige controle van het bloed vormt daarom geen garantie voor het op tijd vaststellen van deze verminderde aanmaak van witte bloedcellen en is dus niet zinvol.


De belangrijkste verschijnselen van een verminderde afweer zijn koorts (temperatuur boven 38,5°C) en/of keelpijn. Heeft u dus koorts en/of keelpijn, staak dan onmiddellijk uw medicijn en neem meteen contact op met uw behandelend arts. Deze zorgt er dan voor dat dezelfde dag uw bloed onderzocht wordt. Zo nodig wordt het gebruik van het geneesmiddel definitief gestaakt. Hierna treedt vrijwel altijd volledig herstel van de aanmaak van witte bloedcellen op. Het niet op tijd vaststellen van deze bijwerking, kan ernstige gevolgen hebben.

Contact

Neem bij koorts en/of keelpijn altijd contact op met uw behandelend arts via de polikliniek Interne Geneeskunde. Buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Maastricht UMC+ en vraagt u naar de dienstdoende internist.
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze dan aan uw behandelend arts of de verpleegkundige endocrinologie.

Polikliniek Interne Geneeskunde tijdens kantooruren
T: 043 - 387 51 00

Spoedeisende hulp (SEH) buiten kantooruren
T: 043 - 387 67 00

Websites

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021