MUMC+

Folder

Schildklieroperatie

Gedeeltelijke of totale verwijdering van de schildklier

1. schildklier in de hals
1. Schildklier in de hals

U hebt samen met uw arts besproken dat u wordt opgenomen voor een schildklieroperatie. De schildklier is een vlindervormig orgaan dat in de hals op de luchtpijp is gelegen (zie afbeelding 1.). De schildklier produceert hormonen die belangrijk zijn voor het regelen van de stofwisseling. Redenen voor een schildklieroperatie kunnen zijn:

  • U heeft een knobbel in de schildklier die mogelijk kwaadaardig is (of al bewezen kwaadaardig);
  • U heeft veel knobbels in de schildklier, waardoor deze groter wordt (struma). Hierdoor kan het ademen en slikken moeizaam gaan en het kan cosmetische bezwaren geven;
  • Uw schildklier werkt te hard (‘hyperthyreoïdie’).

De operatie

Er bestaan twee typen schildklieroperaties, namelijk een totale schildklierverwijdering, of het verwijderen van de helft van de schildklier. Beide operaties vinden plaats via een dwarse snede in de hals. Soms, bij een sterk vergrote schildklier, moet ook het borstbeen worden geopend. Het verwijderen van de helft van de schildklier duurt ongeveer anderhalf uur.

Een totale verwijdering van de schildklier duurt ongeveer twee uur. Als van tevoren al duidelijk is dat het kwaadaardig is, dan wordt sowieso de gehele schildklier verwijderd. De meeste mensen verblijven na de operatie één nacht in het ziekenhuis. Soms verblijven ze langer (twee tot drie nachten), dit is afhankelijk van de bloeduitslagen. Als u weer thuis bent, krijgt u bij de controle op de polikliniek de uitslag van het weefselonderzoek.

ogelijk is de uitslag kwaadaardig, er is dan sprake van schildklierkanker. Mocht dit het geval zijn, en bij u is de helft van de schildklier verwijderd, dan wordt binnen drie weken ook de andere helft van de schildklier verwijderd. Bij de diagnose schildklierkanker volgt zes weken na de operatie een behandeling met radioactief jodium.

2: Schildklier van voren gezien
2: Schildklier van voren gezien
3: Schildklier van achteren gezien
3: Schildklier van achteren gezien

Complicaties

Net als bij elke andere operatie kunnen ook bij een schildklieroperatie complicaties optreden zoals trombose, longontsteking, nabloeding of infectie. De kans hierop is echter klein. Specifieke complicaties die kunnen optreden als gevolg van een schildklieroperatie zijn letsel van de stembandzenuw, waardoor heesheid kan ontstaan. Door een eventueel tekort aan het bijschildklierhormoon kan er een laag kalkgehalte ontstaan. Deze complicaties zijn meestal tijdelijk van aard en zijn in minder dan 1% van de gevallen blijvend. De verschijnselen van een laag kalkgehalte zijn krampen en tintelingen. Mocht u dit na de operatie ervaren, moet u contact opnemen met het ziekenhuis.

Weer thuis

De hechtingen zijn zelf oplosbaar. De hechtpleisters die over de wond geplaatst zijn, kunt u het beste zo lang mogelijk laten zitten. U mag er gewoon mee douchen. De controle op de polikliniek volgt na ongeveer 10 dagen. De pleisters worden dan verwijderd en u krijgt de uitslag van het weefselonderzoek. Mogelijk vindt nog bloedonderzoek plaats om de (bij)schildklierfunctie te controleren. Vaak wordt geadviseerd om vloeibaar voedsel te nemen. Koude dranken of ijs vallen meestal prettig.

Wachtlijst

Als van te voren bekend is dat de uitslag kwaadaardig is, dan is de wachttijd minder dan 4 weken. Bij een goedaardige uitslag is de wachttijd minder dan 10 weken.

Contact

Bij vragen of problemen vóór uw behandeling, kunt u zich het beste wenden tot de huisarts of uw behandelend arts in het ziekenhuis. Wanneer zich na de operatie thuis problemen voordoen, neem dan contact op met de polikliniek Chirurgie. ’s Avonds of in het weekend belt u met de Spoed Eisende Hulp van het Maastricht UMC+. Vraagt u naar de dienstdoende chirurg.

  • Polikliniek Chirurgie
    T: 043 - 387 49 00 E: poli.chirurgie@mumc.nl
  • Spoed Eisende Hulp
    T: 043 - 387 67 00

Voor meer informatie over de wachtlijst belt u met het secretariaat Chirurgie: 043 - 387 54 92.

Websites

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-961