MUMC+

Patiëntinformatie

BRMO-positief in het ziekenhuis en thuis

Wat betekent dat voor u

Afb1

Na laboratoriumonderzoek is gebleken dat u een BRMO-bacterie bij u draagt. Op dit informatieblad leest u wat dit voor u betekent.

Wat is een BRMO?

Iedereen draagt vele soorten bacteriën met zich mee, bijvoorbeeld in de neus, de darmen en op de huid. Meestal zijn deze bacteriën nuttig. Ze kunnen ons bijvoorbeeld beschermen tegen andere bacteriën die ziekmakend zijn.

Een BRMO-bacterie is een gewone bacterie die iedereen bij zich kan dragen. BRMO is de afkorting van Bijzonder Resistent Micro Organisme. Een micro-organisme is een andere naam voor een bacterie.

Het bijzondere aan een resistente bacterie is niet de bacterie zelf, maar dat de bacterie ongevoelig is voor een of meerdere veel gebruikte antibiotica.
Als u door een ziekte of door uw leeftijd wat verzwakt bent, kunt u een infectie krijgen met een bacterie. Dan kan het nodig zijn om u met antibiotica te behandelen. Doordat een BRMO-bacterie ongevoelig is voor de gangbare antibiotica, moet de infectie met andere middelen behandeld worden.

U kunt de BRMO-bacterie spontaan kwijtraken of de bacterie verdwijnt door het gebruik van antibiotica. Bent u drager van de bacterie zonder dat u daar last van heeft, dan wordt in de meeste gevallen aangenomen dat u na één jaar de BRMO-bacterie niet meer bij u heeft. Soms is aanvullend onderzoek middels een kweekafname nodig. Als dit zo is, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Infectie tijdens uw opname

De kans dat u een infectie oploopt in het ziekenhuis, is veel groter dan thuis. Dat komt omdat er in het ziekenhuis veel mensen met een verminderde weerstand dicht bij elkaar zijn.

Omdat bij u een BRMO-bacterie is aangetroffen, is het mogelijk dat er tijdens uw verblijf in het ziekenhuis extra maatregelen genomen worden, om verspreiding van de bacterie naar andere patiënten in het ziekenhuis te voorkomen.

Tijdens een opname in het ziekenhuis betekent dit voor u het volgende:

  • U verblijft mogelijk op een aparte kamer.
  • U ziet dat ziekenhuismedewerkers bij de verzorging en onderzoek handschoenen en mogelijk een neusmondmasker en een schort dragen.
  • Ook voor onderzoek op een andere afdeling worden voorzorgmaatregelen genomen om verspreiding van de BRMO-bacterie te voorkomen.

Bezoek

Als u in het ziekenhuis opgenomen wordt, mogen uw familie en vrienden gewoon bij u op bezoek komen. Zij hoeven geen schort, neusmondmasker of handschoenen te dragen. Bij binnenkomst en het verlaten van de kamer moeten zij wel de handen wassen of desinfecteren met handenalcohol.

Weer thuis

Voor uw huisgenoten of mensen die thuis bij u op bezoek komen, zijn geen maatregelen nodig. U kunt zonder beperkingen uw dagelijkse gang van zaken voortzetten. U kunt gewoon boodschappen doen, visite ontvangen, naar school of werk en naar een verjaardag gaan. Thuis gaat u om met uw huisgenoten zoals u gewend bent. Uw familie en vrienden omhelzen, kussen en knuffelen, is geen enkel probleem.

Wordt u thuis behandeld door bijvoorbeeld een fysiotherapeut of een wijkverpleegkundige. Dan moet u hen tijdig melden dat u drager bent van een BRMO-bacterie. Er zullen dan zo nodig voorzorgsmaatregelen genomen worden.

Contact

Heeft u na het lezen van deze tekst nog vragen dan kunt u deze altijd stellen aan uw behandelend arts. Ook kunt u contact opnemen met een deskundige Infectiepreventie via telefoonnummer 043 - 387 71 35 of infectiepreventie@mumc.nl.

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021