MUMC+

Folder

Als ik ziek ben, ga ik toch naar school!

Uw kind is opgenomen in het Maastricht UMC+. Dit kan een grote impact hebben op uw kind, u als ouder, de leerkracht en de klas van het kind. De consulent (leerkracht) van de Educatieve Voorziening kan ondersteuning bieden.

Consulenten

De consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen werken bij de Educatieve Voorziening van het Maastricht UMC+. De consulenten hebben ervaring met onderwijsondersteuning aan zieke kinderen / jongeren van het basis- en voortgezet onderwijs. Ze hebben een onderwijsbevoegdheid.
De consulenten nemen ook contact op met de school van uw kind om afspraken te maken over het werk dat gedaan kan worden. Er wordt zo goed mogelijk met u, uw kind, de arts en de school afgestemd welke onderwijsbehoeftes het belangrijkste zijn gedurende de opname.
Wij adviseren u, om bij langere opname in het ziekenhuis, lesmateriaal van uw kind alvast mee te nemen.

In samenwerking met de school van uw kind kunnen er ook toetsen, proefwerken en examens worden afgenomen. Uiteraard wordt er altijd gekeken naar de medische situatie van uw kind.

Ondersteuning leerling

Kinderen en jongeren die opgenomen zijn in het Maastricht UMC+ kunnen onderwijs en ondersteuning op maat krijgen als:

 • zij worden opgenomen in het MUMC+;
 • zij een (chronische) ziekte hebben waardoor regelmatige opname nodig is;
 • zij langere tijd geen onderwijs hebben gehad.

Ondersteuning ouders

De Educatieve Voorziening adviseert en/of ondersteunt ouders bij vragen als:

 • Wat zijn de gevolgen voor het onderwijs van mijn kind bij opname in het ziekenhuis?
 • Hoe moet het met toetsen en examens?
 • Welke (nieuwe) school is geschikt voor mijn kind?

Ondersteuning leerkracht

 • Coördinatie en afstemming van het onderwijs en de begeleiding van de leerling in ziekenhuis, thuis en op school.
 • Informeren over het omgaan met de zieke leerling in de klas en op school.
 • Informeren over de gevolgen van de ziekte en/of de behandeling voor het onderwijsleerproces.
 • Aanbieden van specifieke kennis, informatie en literatuur.

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de consulenten van de Educatieve Voorziening Maastricht UMC+.

Telefoonnummer: 043-387 79 68

Websites

 • www.mumc.nl (odin.mumc.nl/iProva/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=80a81736-9d4f-4894-9d0d-4c9a7e5b3399)
 • www.kinderwebsite.mumc.nl (odin.mumc.nl/iProva/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=f1f2aa02-f941-46c4-813c-d6f23be8b7cb)
 • www.gezondidee.mumc.nl (odin.mumc.nl/iProva/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=538afaaa-6be8-4c18-a28d-e82aee7ff89a)
 • www.ziezon.nl (odin.mumc.nl/iProva/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=4f7cfa5c-8a31-4766-830b-5022f1a69236)

 

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-968