Mumc+ foto online folders

Folder

Longfunctieonderzoek

U heeft samen met uw arts besloten om een longfunctie-onderzoek te laten doen.
Een longfunctieonderzoek kan bestaan uit meer onderzoeken.
In uw afsprakenbrief of email staan de onderzoeken die u krijgt.
U komt hiervoor op de afdeling Longfunctie op niveau 2. Volg route G - groen.  (www.mumcplattegrond.nl/#map/d0_d42)

Kunt u niet naar uw afspraak komen? Bel dan zo snel mogelijk met de afdeling Longfunctie.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

  • Het advies is om voor het onderzoek geen luchtwegverwijdende medicatie te gebruiken. Overleg dit wel met uw huisarts of specialist en stop nooit zelf met deze medicijnen.
  • Uw kunstgebit mag u inhouden.
  • Draag makkelijke, losse kleding.
  • Als u een korset draagt, vertel dit dan voor het onderzoek aan de longfunctieanalist. () De longfunctieanalist is de medewerker die de onderzoeken uitvoert.

Wanneer een van onderstaande op u van toepassing is, bel dan voor het onderzoek met () de afdeling Longfunctie. Telefoonnummer: 043 - 387 72 25

  • Aneurysma
  • Longembolie
  • Kort geleden hartinfarct
  • Kort geleden herseninfarct of hersenbloeding
  • Inspanningsbeperking. U () heeft via een arts te horen gekregen dat u geen zware inspanningen mag doen.

Verschillende onderzoeken

We willen onderzoeken hoe uw longen werken.
Samen met de longfunctie-analist doet u een paar onderzoeken waarbij u moet blazen in een apparaat. Ondertussen meten we een aantal waarden.
Tijdens het onderzoek krijgt u een mondstuk in uw mond en een ‘knijper’ op uw neus. U kunt normaal ademen door het mondstuk.
Goede medewerking van u is nodig voor een goed resultaat van het onderzoek.
Na de onderzoeken kunt u naar huis.

Flowvolume meting

Bij een flowvolume meting meten we uw long-inhoud en of uw luchtwegen mooi open zijn.
U moet zo diep als u kunt inademen en direct erna krachtig en lang uitblazen.
Soms geven we u na de eerste meting een luchtwegverwijdend medicijn. Daarna doen we de meting nog een keer opnieuw.
Het onderzoek duurt 15 tot 30 minuten.

Weerstand in bodybox en thoracaal gasvolume

Bij dit onderzoek meten we de weerstand in de luchtwegen en de totale inhoud van de longen.
U zit hierbij in een gesloten glazen cabine.
Bij dit onderzoek ademt u eerst op een aangegeven sneller tempo. Hierna kunt u rustig op uw eigen tempo verder ademen. Wanneer er een klepje een paar seconden dicht gaat, ademt u gewoon rustig verder. Als het klepje opent, ademt u rustig zo diep mogelijk in, weer uit en nog een keer in.
Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Flow Diffusie
Meting Flowvolume en Diffusiecapaciteit
Bodybox
Bodybox meting
NO-meting

Met deze test kijken we of er zich op dit moment ontstekingen in de luchtwegen bevinden, eventueel ten gevolge van astma (). Dit doen we door de stikstofmonoxide (NO) in de uitgeademde lucht te meten.
Vlak voor het onderzoek mag u geen zware inspanningen doen.
Bij dit onderzoek moet u eerst snel en diep inademen. Daarna moet u rustig en constant uitblazen in een apparaat. 
Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

PI/PE max

We meten de druk van de lucht tijdens een krachtige inademing en uitademing. De uitslag van het onderzoek zegt iets over de kracht van uw ademhalingsspieren. ()
Bij dit onderzoek ademt u rustig helemaal uit, gevolgd door een zo krachtig mogelijke inademing.
Dit doet u ook andersom. U ademt zo diep als u kunt in, gevolgd door een zo krachtig mogelijke uitademing.
Het onderzoek duurt 5 minuten.

Bio-impedantie

Dit onderzoek geeft een indruk van de hoeveelheid spierweefsel in verhouding tot het lichaamsgewicht.
Twee uur voor dit onderzoek mag u niet eten en drinken. Op de dag van het onderzoek mag u ook geen inspanningen doen.
Tijdens dit onderzoek ligt u op een bed. We plakken 2 elektroden op uw hand en 2 elektroden op uw voet. Hierdoor loopt een stroompje. Dit meet de verhoudingen in uw lichaam.
Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten en u voelt er niks van.

NO-meting
NO-meting
Lung Clearance index

Dit onderzoek meet hoe goed de longen de lucht kunnen verversen.
Tijdens de meting ademt u normaal door een mondstuk. Hierbij ademt u alleen zuurstof in waardoor de andere gassen in uw longen verminderen.
U moet één keer volledig uit ademen en dan rustig verder ademen. De test meet hoeveel ademhalingen u nodig heeft om de lucht in uw longen te verversen. 
De test duurt ongeveer 20 tot 30 minuten.

Bio-impedantie
Bio-impedantie
Arteriepunctie

Bij deze punctie nemen we bloed af uit een slagader in de pols. Hierin meten we onder andere het zuurstofgehalte () in uw bloed.

Capillaire bloedgas

Bij een capillaire bloedgas nemen we bloed af door een prik in de vinger. Hierin meten we onder andere het koolzuurgehalte () in uw bloed.

Arteriepunctie
Arteriepunctie
Capillaire bloedgas
Capillaire bloedgas

Soms doen we nog een paar kleine extra onderzoeken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de kracht in uw handen wordt gemeten.
Tijdens het onderzoek zelf kunt u ook nog vragen stellen aan de longfunctieanalist. ()

Na het onderzoek

Als u voor het onderzoek in overleg met uw arts tijdelijk stopte met uw medicatie, mag u nu weer uw (luchtwegverwijdende) medicatie innemen. ()
U kunt na het onderzoek naar huis en zelf met de auto of het openbaar vervoer reizen.

 

Mogelijke complicaties

Een longfunctieonderzoek is in het algemeen een veilig onderzoek.
Overleg wel van tevoren met de afdeling Longfunctie als u geen inspanningen mag doen. Bijvoorbeeld omdat u hartpatiënt bent of andere medische problemen heeft.
Bij vragen kunt u altijd terecht bij uw arts of bij de afdeling Longfunctie.

De uitslag

Bij de eerstvolgende afspraak op de polikliniek krijgt u de uitslag van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. () Bent u doorverwezen door uw huisarts? Dan krijgt u de uitslag via uw huisarts.

Contact

Heeft u vragen over uw doorverwijzing? Bel dan met uw huisarts of specialist.
Heeft u vragen over het onderzoek? Bel dan met de afdeling Longfunctie

Afdeling Longfunctie:
Telefoonnummer: 043 -387 72 25 
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur

Websites

Laatst bijgewerkt op 31 januari 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-978