Mumc+ foto online folders

Patiëntinformatie

Longfunctieonderzoek

Na overleg met uw behandelend arts is besloten tot een longfunctieonderzoek dat uit meerdere onderzoeken kan bestaan. Deze vinden allen plaats op de afdeling Longfunctie op niveau 2. Volg route G - groen.

U kunt na de achtereenvolgende onderzoeken naar huis. Samen met een longfunctieanalist gaat u een aantal ademhalingsoefeningen doen. Het functioneren van uw ademhalingssysteem wordt zo in kaart gebracht. De onderzoeken die u zult ondergaan, zijn aangekruist of staan vermeld in de afsprakenbrief/-email.

Voorbereiding


Het is verstandig om vooraf geen luchtwegverwijdende medicatie te gebruiken. Stop echter nooit op eigen initiatief met uw medicatie, raadpleeg altijd uw huisarts of specialist. Mocht u een kunstgebit hebben, dan mag u dit gewoon inhouden. Draag het liefst comfortabele kleding die niet te strak zit. Als u een korset draagt, maak dit dan voorafgaand aan het onderzoek kenbaar aan de longfunctieanalist. Wanneer er recent bij u een aandoening zoals aneurysma, longembolie, hartinfarct of hersenbloeding is geconstateerd of als u ‘inspanningsbeperkingen’ heeft, moet u vooraf contact opnemen met de afdeling Longfunctie (043 – 387 72 25).

Onderzoek


Tijdens het onderzoek krijgt u een mondstuk in uw mond en een ‘knijper’ op uw neus. U kunt gewoon rustig ademen door het mondstuk. Samen met de longfunctieanalist doet u een aantal ademhalingsoefeningen. Op deze manier worden een aantal waarden gemeten. Goede medewerking van u is noodzakelijk voor een optimaal resultaat van het onderzoek.

 
Flowvolume meting

Hier wordt uw longinhoud en de doorgankelijkheid van uw luchtwegen gemeten. Het kan zijn dat de oefening wordt herhaald, nadat u een luchtwegverwijdend medicijn heeft gekregen. Het onderzoek duurt vijftien tot dertig minuten.

Bij dit onderzoek moet u zo diep als u kunt inademen waarna u gelijk krachtig en lang uitblaast.

1: onderzoek in de glazen cabine
1: onderzoek in de glazen cabine
Diffusiecapaciteit

Tijdens deze test ademt u een ongevaarlijk gasmengsel in. Onderzocht wordt hoe de zuurstofoverdracht vanuit de longen naar het bloed verloopt. Middels een vingerprik wordt het hemoglobine-gehalte in uw bloed bepaald. Dit onderzoek duurt ongeveer tien minuten.

Bij dit onderzoek ademt u rustig zo ver als u kunt uit, hierna ademt u zo diep mogelijk in en moet de adem ongeveer tien seconden worden vast gehouden. Na deze tien seconden blaast u in het apparaat weer uit.

Weerstand in bodybox en thoracaal gasvolume

Bij dit onderzoek wordt de luchtwegweerstand en de totale longinhoud gemeten. U neemt plaats in een gesloten glazen cabine en doet vervolgens op verzoek enkele ademhalingsoefeningen. Het onderzoek duurt ongeveer tien minuten.

Bij dit onderzoek ademt u eerst op een aangegeven sneller tempo. Hierna kunt u rustig op u eigen tempo verder ademen. Nu moet u blijven ademen wanneer er een klepje enkele seconden dicht gaat. Gaat het klepje open dan ademt u rustig zo diep mogelijk in, weer uit en nogmaals in.

NO-meting

Het doel van deze test is om astmatische activiteit vast te stellen. Het is beter om u vlak voor het onderzoek niet te zwaar in te spannen. De uitgeademde hoeveelheid NO (stikstofmonoxide) is een maat voor astmatische activiteit in uw luchtwegen. Het onderzoek duurt ongeveer tien minuten.

Bij dit onderzoek moet u eerst snel en diep inademen en daarna rustig en constant uitblazen in een apparaat.

Handknijpkracht

Dit onderzoek meet de kracht van de spieren. Dit gebeurt door u zo hard mogelijk te laten knijpen in een handknijpkrachtmeter. Het onderzoek duurt ongeveer vijf minuten.

PI/PE max

Met behulp van een monddrukmeter wordt de druk van de lucht tijdens een krachtige in- en uitademing gemeten. De uitslag van het onderzoek zegt iets over de kracht van uw ademhalingsspieren. Het onderzoek duurt vijf minuten.

Bij dit onderzoek ademt u rustig volledig uit gevolgd door een zo krachtig mogelijke inademing. Dit wordt ook andersom uitgevoerd. U ademt zo diep als u kunt in gevolgd door een zo krachtig mogelijke uitademing.

6 minuten looptest

Bij deze test loopt u gedurende zes minuten in uw eigen tempo in een gang op en neer. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk afstand af te leggen. Voor, tijdens en na de test worden metingen gedaan. Het onderzoek duurt ongeveer vijftien minuten. Voor dit looponderzoek moet u met het volgende rekening houden:

  • U mag een wandelstok of rollator gebruiken.
  • Medicatie die u gebruikt, mag u gewoon door blijven slikken.
  • Twee uur voor de test moet u inspanning vermijden.
  • Gebruik voorafgaand aan de looptest hooguit een lichte maaltijd.
  • Zorg voor geschikte schoenen en kleding.
Bio-impedantie

Twee uur voorafgaand aan dit onderzoek mag u niet eten en drinken. Ook moet u op de dag van het onderzoek inspanningen vermijden. Het onderzoek geeft een indruk van de hoeveelheid spierweefsel in verhouding tot het lichaamsgewicht. U gaat op een bed liggen en krijgt twee elektroden op uw hand en twee elektroden op uw voet geplakt. Hierdoor gaat nu een stroompje lopen, wat deze verhoudingen in uw licaam kan meten. Het onderzoek duurt ongeveer tien minuten en u voelt er niks van.

Residubepaling

Om de totale longinhoud te kunnen meten, ademt u een ongevaarlijk gasmengsel in. Men vraagt u om een aantal ademhalingsoefeningen uit te voeren. Het onderzoek duurt ongeveer tien minuten.

Arteriepunctie

Bij deze punctie wordt bloed afgenomen uit een slagader in de pols. Met dit bloed wordt onder meer het zuurstofgehalte in uw bloed bepaald.

Capillaire bloedgas

Bij een capillaire bloedgas wordt er bloed afgenomen door middel van een prik in de vinger.
Met dit bloed wordt onder andere het koolzuurgehalte in uw bloed bepaald.
Tijdens het onderzoek zelf kunt u ook nog vragen stellen aan de longfunctieanalist.

Lung Clearance index

Deze test geeft informatie over het vermogen van de longen om lucht te verversen, terwijl de flowvolume meting zich meer richt op (blaas)techniek en spierkracht.

Tijdens de meting wordt gevraagd rustig adem te halen door een mondstuk. Hierbij adem je alleen zuurstof in en nemen de hoeveelheid andere gassen in je longen af. Er wordt gevraagd één keer volledig uit te ademen en rustig verder te ademen. De test meet hierbij hoeveel ademhalingen nodig zijn om de lucht in de longen te verversen.  

Tussen de metingen moet vanwege inademing van een ongevaarlijke hoeveelheid test gas wat langer worden gewacht. De test duurt hierdoor, afhankelijk van het verloop, 20 tot 30 minuten.

Na het onderzoek

U mag uw luchtwegverwijdende medicatie weer innemen en u kunt zelf met de auto of het openbaar vervoer naar huis.

Mogelijke complicaties

Het gaat in het algemeen om veilig onderzoek. Overleg wel van tevoren met de afdeling Longfunctie als u het advies heeft gekregen om inspanningen te vermijden, bijvoorbeeld omdat u hartpatiënt bent of andere medische problemen heeft. U kunt als u vragen heeft altijd terecht bij uw arts of op de afdeling (T 043 – 387 72 25).

De uitslag

De arts informeert u over de uitslag bij de eerstvolgende afspraak op de polikliniek. Bent u doorverwezen door uw huisarts, dan krijgt u de uitslag via uw huisarts.

Contact

Heeft u vragen met betrekking tot uw doorverwijzing, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts of specialist.
Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Longfunctie.
Voor vragen zijn wij van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 telefonisch bereikbaar.
Afdeling Longfunctie
043 – 387 72 25

Laatst bijgewerkt op 26 juli 2021