Mumc+ foto online folders

Patiëntinformatie

Longfunctieonderzoek

Na overleg met uw behandelend arts is besloten tot een longfunctieonderzoek dat uit meerdere onderzoeken kan bestaan. Deze vinden allen plaats op de afdeling Longfunctie op niveau 2. Volg route G - groen. 
De onderzoeken die u zult ondergaan, zijn aangekruist of staan vermeld in de afsprakenbrief/-email.

Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Longfunctie.

Voorbereiding

Het is verstandig om vooraf geen luchtwegverwijdende medicatie te gebruiken. Stop echter nooit op eigen initiatief met uw medicatie, raadpleeg altijd uw huisarts of specialist. Mocht u een kunstgebit hebben, dan mag u dit gewoon inhouden. Draag het liefst comfortabele kleding die niet te strak zit. Als u een korset draagt, maak dit dan voorafgaand aan het onderzoek kenbaar aan de longfunctieanalist.

Wanneer een van onderstaande op u van toepassing is, neem dan voor het onderzoek contact op met de afdeling Longfunctie. T: 043 - 387 72 25

  • Aneurysma
  • Longembolie
  • Recent hartinfarct
  • Recent herseninfarct/ hersenbloeding
  • Inspanningsbeperking

Onderzoek

Samen met een longfunctieanalist gaat u een aantal ademhalingsoefeningen doen. Het functioneren van uw ademhalingssysteem wordt zo in kaart gebracht. Op deze manier worden een aantal waarden gemeten. Tijdens het onderzoek krijgt u een mondstuk in uw mond en een ‘knijper’ op uw neus. U kunt gewoon rustig ademen door het mondstuk. Goede medewerking van u is noodzakelijk voor een optimaal resultaat van het onderzoek.
U kunt na de achtereenvolgende onderzoeken naar huis.

Flowvolume meting

Hier wordt uw longinhoud en de doorgankelijkheid van uw luchtwegen gemeten. Het kan zijn dat de oefening wordt herhaald, nadat u een luchtwegverwijdend medicijn heeft gekregen. Het onderzoek duurt vijftien tot dertig minuten.

Bij dit onderzoek moet u zo diep als u kunt inademen waarna u gelijk krachtig en lang uitblaast.

1: onderzoek in de glazen cabine
1: onderzoek in de glazen cabine
Diffusiecapaciteit

Tijdens deze test ademt u een ongevaarlijk gasmengsel in. Onderzocht wordt hoe de zuurstofoverdracht vanuit de longen naar het bloed verloopt. Middels een vingerprik wordt het hemoglobine-gehalte in uw bloed bepaald. Dit onderzoek duurt ongeveer tien minuten.

Bij dit onderzoek ademt u rustig zo ver als u kunt uit, hierna ademt u zo diep mogelijk in en moet de adem ongeveer tien seconden worden vast gehouden. Na deze tien seconden blaast u in het apparaat weer uit.

Weerstand in bodybox en thoracaal gasvolume

Bij dit onderzoek wordt de luchtwegweerstand en de totale longinhoud gemeten. U neemt plaats in een gesloten glazen cabine en doet vervolgens op verzoek enkele ademhalingsoefeningen. Het onderzoek duurt ongeveer tien minuten.

Bij dit onderzoek ademt u eerst op een aangegeven sneller tempo. Hierna kunt u rustig op u eigen tempo verder ademen. Nu moet u blijven ademen wanneer er een klepje enkele seconden dicht gaat. Gaat het klepje open dan ademt u rustig zo diep mogelijk in, weer uit en nogmaals in.

NO-meting

Het doel van deze test is om astmatische activiteit vast te stellen. Het is beter om u vlak voor het onderzoek niet te zwaar in te spannen. De uitgeademde hoeveelheid NO (stikstofmonoxide) is een maat voor astmatische activiteit in uw luchtwegen. Het onderzoek duurt ongeveer tien minuten.

Bij dit onderzoek moet u eerst snel en diep inademen en daarna rustig en constant uitblazen in een apparaat.

PI/PE max

Met behulp van een monddrukmeter wordt de druk van de lucht tijdens een krachtige in- en uitademing gemeten. De uitslag van het onderzoek zegt iets over de kracht van uw ademhalingsspieren. Het onderzoek duurt vijf minuten.

Bij dit onderzoek ademt u rustig volledig uit gevolgd door een zo krachtig mogelijke inademing. Dit wordt ook andersom uitgevoerd. U ademt zo diep als u kunt in gevolgd door een zo krachtig mogelijke uitademing.

Bio-impedantie

Twee uur voorafgaand aan dit onderzoek mag u niet eten en drinken. Ook moet u op de dag van het onderzoek inspanningen vermijden. Het onderzoek geeft een indruk van de hoeveelheid spierweefsel in verhouding tot het lichaamsgewicht. U gaat op een bed liggen en krijgt twee elektroden op uw hand en twee elektroden op uw voet geplakt. Hierdoor gaat nu een stroompje lopen, wat deze verhoudingen in uw licaam kan meten. Het onderzoek duurt ongeveer tien minuten en u voelt er niks van.

Arteriepunctie

Bij deze punctie wordt bloed afgenomen uit een slagader in de pols. Met dit bloed wordt onder meer het zuurstofgehalte in uw bloed bepaald.

Capillaire bloedgas

Bij een capillaire bloedgas wordt er bloed afgenomen door middel van een prik in de vinger.
Met dit bloed wordt onder andere het koolzuurgehalte in uw bloed bepaald.
Tijdens het onderzoek zelf kunt u ook nog vragen stellen aan de longfunctieanalist.

Lung Clearance index

Deze test geeft informatie over het vermogen van de longen om lucht te verversen, terwijl de flowvolume meting zich meer richt op (blaas)techniek en spierkracht.

Tijdens de meting wordt gevraagd rustig adem te halen door een mondstuk. Hierbij adem je alleen zuurstof in en nemen de hoeveelheid andere gassen in je longen af. Er wordt gevraagd één keer volledig uit te ademen en rustig verder te ademen. De test meet hierbij hoeveel ademhalingen nodig zijn om de lucht in de longen te verversen.  

Tussen de metingen moet vanwege inademing van een ongevaarlijke hoeveelheid test gas wat langer worden gewacht. De test duurt hierdoor, afhankelijk van het verloop, 20 tot 30 minuten.

Het kan zijn dat er buiten de bovenstaande genoemde onderzoeken, nog één of enkele andere kleine onderzoekjes plaats vinden. Deze onderzoeken zijn kort en niet ingrijpend. Een voorbeeld is het meten van de handknijpkracht.

Na het onderzoek

Wanneer u voor het onderzoek in overleg met uw arts tijdelijk met uw medicatie bent gestopt, mag u nu weer uw (luchtwegverwijdende) medicatie innemen. U kunt na het onderzoek weer naar huis en zelf met de auto of het openbaar vervoer reizen.

Mogelijke complicaties

Het gaat in het algemeen om een veilig onderzoek. Overleg wel van tevoren met de afdeling Longfunctie als u het advies heeft gekregen om inspanningen te vermijden. Bijvoorbeeld omdat u hartpatiënt bent of andere medische problemen heeft.
Bij vragen kunt u altijd terecht bij uw arts of de afdeling Longfunctie.

De uitslag

De arts informeert u over de uitslag bij de eerstvolgende afspraak op de polikliniek. Bent u doorverwezen door uw huisarts, dan krijgt u de uitslag via uw huisarts.

Contact

Heeft u vragen met betrekking tot uw doorverwijzing, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts of specialist.

Heeft u vragen over het onderzoek, neem dan contact met ons op.

Afdeling Longfunctie
T: 043 -387 72 25
maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 17:00 uur

Laatst bijgewerkt op 1 november 2021