Mumc+ foto online folders

Folder

Puncties bij longonderzoek

Pleurapunctie/klierpunctie

Na overleg met uw arts is besloten dat u een of meer longpuncties krijgt. Deze vinden plaats op de afdeling Longfunctie op niveau 2. Volg route G – groen.

Geef zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Longfunctie als u verhinderd bent voor uw afspraak.

Voorbereiding

U kunt gewoon eten voor het onderzoek. Overleg wel (voor het onderzoek) met uw arts of u uw medicatie (denk met name aan bloedverdunners) voor het onderzoek kunt blijven gebruiken.
We vragen u 15 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn.

Het onderzoek

Bij de onderzoeken, maken wij gebruik van een echo om de plaats van de punctie te bepalen. Tijdens alle onderzoeken kunt u ook nog vragen stellen aan de longfunctieanalist.
De puncties die bij u worden uitgevoerd, kruisen we voor u aan of staat vermeld op de afsprakenbrief/-email. Na de meeste onderzoeken kunt u weer naar huis.

 1: Pleurapunctie: afnemen overtollig vocht in de longen via de rugzijde
1: Pleurapunctie: afnemen overtollig vocht in de longen via de rugzijde
(   ) Pleurapunctie diagnostisch

U zit tijdens de punctie op de onderzoekstafel. Het doel van deze punctie is om vocht af te nemen voor laboratoriumonderzoek. Tijdens deze punctie wordt een dunne naald tussen uw ribben gebracht (aan de rugzijde van het lichaam) naar de plaats waar het vocht zich bevindt. Vervolgens wordt een hoeveelheid vocht opgezogen. Verdoven is bij deze ingreep niet nodig. Dit omdat een verdoving even gevoelig kan zijn als het inbrengen van de dunne punctienaald.
Dit onderzoek duurt ongeveer twintig minuten.

(   ) Pleurapunctie therapeutisch

U zit tijdens de punctie op de onderzoekstafel.
Een therapeutische pleurapunctie wordt uitgevoerd als de longarts heeft vastgesteld dat er een grote hoeveelheid vocht zit rondom de longen. Met deze ingreep wordt het vocht weggehaald. Dit gebeurt onder meer om klachten zoals pijn of kortademigheid te verminderen. Als eerste krijgt u een plaatselijke verdoving van de arts. Hierna plaatst de arts een slangetje tussen de ribben en de longen om het overtollige vocht af te zuigen. Dit slangetje wordt na het onderzoek weer verwijderd.
Dit onderzoek duurt ongeveer dertig minuten.

(   ) Klierpunctie

De longfunctieanalist vertelt u hoe u op de onderzoekstafel mag plaats nemen.
Via een dunne naald wordt uit de opgezette klier een kleine hoeveelheid vocht of klierweefsel opgezogen. Voor deze ingreep krijgt u geen verdoving. De punctie kan wel even pijn doen. Het onderzoek duurt ongeveer vijf minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kan de arts eventueel besluiten een longfoto te laten maken. Wanneer u zich goed voelt en er verder geen bijzonderheden zijn, mag u naar huis.

Mogelijke complicaties

Na een diagnostische – of therapeutische pleurapunctie komen zelden complicaties voor. Hetzelfde geldt voor klierpuncties. Wanneer er zich na het onderzoek toch bijzonderheden voordoen, neem dan contact op met de afdeling Longfunctie. Vraag naar de dienstdoende longarts.
Doe dit met name als u na het onderzoek een of meer van de volgende klachten heeft.

  • Plotselinge kortademigheid.
  • Bloed opgeven.

De uitslag

 Uw behandelend arts informeert u over de uitslag bij de eerstvolgende afspraak op de polikliniek longziekten.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

Afdeling Longfunctie
043 - 387 72 25 tijdens kantooruren

Spoedeisende Hulp (SEH)
043 - 387 67 00 buiten kantooruren en in het weekend en vraag naar de dienstdoende longarts

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-989