MUC+

Folder

Zweettest

Op de longfunctieafdeling

Uw behandelend arts heeft een zweettest bij u of uw kind aangevraagd. De zweettest is bedoeld om Cystic Fibrosis (CF, taaislijmziekte) uit te sluiten. De test wordt afgenomen op de longfunctie afdeling, niveau 2 route G (groen).

Voorbereiding

Er is geen voorbereiding nodig voor deze test.

De zweettest

Bij een zweettest wordt een beetje zweet van u of uw kind opgevangen voor onderzoek. Dit om de samenstelling van de zweetproductie te meten.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van elektrodes die tien minuten op de arm worden bevestigd. Door deze elektrodes loopt een zwakstroom, waardoor de zweetproductie wordt opgewekt. Het zweet wordt opgevangen in een klein buisje. Er wordt dus niet geprikt. In het laboratorium wordt vervolgens bepaald hoe hoog het gehalte aan chloor en natrium in het zweet is.

  • De test kan in principe bij patiënten van alle leeftijden worden uitgevoerd.
  • De test is niet pijnlijk.
  • De test duurt ongeveer 50 minuten, waarvan 30 minuten wachttijd.
  • Als de test bij een kind wordt uitgevoerd mag een ouder bij het onderzoek aanwezig zijn.
  • Soms lukt het niet om voldoende zweet te verkrijgen en kan het nodig zijn om de test te herhalen. Moet de test herhaald worden, dan krijgt u hiervoor een nieuwe afspraak.
Zweettest
Zweettest

De uitslag

De test wordt meestal gedaan om met name CF uit te sluiten. Dit omdat er maar beperkte aanwijzingen zijn om CF vast te stellen. De uitslag is altijd positief of negatief

Positief als het zout- en chloorgehalte te hoog is. Dit wijst meestal in de richting van Cystic Fibrosis. Als dit zo is, dan zal uw arts hier op korte termijn uitgebreid op terug komen en u meer uitleg geven.

Negatief als het zout en chloorgehalte laag is. Dan heeft u geen Cystic Fibrosis.

De uitslag van de test is binnen één  twee dagen bekend. Uw arts brengt u, via een telefonische afspraak of een poliklinisch consult, hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Contact

Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u contact opnemen met de longfunctieafdeling en vragen naar de CF-verpleegkundige.

Afdeling Longfunctie:
Telefoonnummer: 043 -387 72 25 
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur

Websites

Laatst bijgewerkt op 14 februari 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-993