MUMC+

Folder

Uw neurostimulator

Handleiding instellen en/of aflezen

U hebt een neurostimulator die u door middel van een programmeerapparaat zelf kunt aflezen en instellen. De neurostimulator is geïmplanteerd in uw buik of op de borst. Het programmeerapparaat is een afstandsbediening die u hieronder ziet weergegeven. Op dit blad leest u hoe u de neurostimulator kan aflezen en zelfstandig beperkte aanpassingen kan doen.

Inschakelen en uitlezen van het programmeerapparaat (afstandsbediening)

 • Druk op de kleine witte knop rechts onderaan (A) om het programmeerapparaat aan te zetten. Zet vervolgens het programmeerapparaat op de huid waar de neurostimulator geïmplanteerd is, of steek de bijgeleverde antenne in het programmeerapparaat (aan de rechter zijkant) en leg de daaraan vastzittende pad op uw neurostimulator. U hoeft uw kleding daarbij niet te verwijderen.
programmeer apparaat neurostimulator
Uw programmeer apparaat
 • Druk nu op de oranjeknop rechts bovenaan met het V teken (B) om contact te maken met uw geïmplanteerde neurostimulator. U ziet nu een beginscherm zoals hierboven afgebeeld.

Op het beginscherm ziet u nu 2 of 3 rijen tekst en tekens:

 • Bovenin ziet u hier op het schermpje het “On” icoon. Dit geeft aan dat de geïmplanteerde neurostimulator aan of uit (“OFF”) staat.
 • “OK” icoon.
  Dit geeft aan of de batterij die in het programmeerapparaat goed is. Let op, dit is niet de status van de batterij in uw neurostimulator! Indien er geen OK staat dient u de batterijen (standaard AA penlite batterij) te vervangen aan de achterzijde van het programmeerapparaat.
 • In de 3e regel staan rechts en links de ingestelde waardes (voltages) van uw neurostimulator. In dit voorbeeld ziet u dat de rechterlichaamshelft (rechts op scherm) ingesteld staat op 2.6 volt. Het ingestelde voltage van de linker lichaamshelft (links op het scherm) staat hier op 2.4 volt.
 • Uw programmeerapparaat zet u uit door de kleine witte knop (A) in te drukken. NB Gebruik hiervoor NIET de grote grijze knop linksboven (C), hiermee zet u namelijk uw neurostimulator uit!

Het controleren van de batterij van uw neurostimulator

Het controleren van het voltage van de batterij van uw neurostimulator gaat als volgt:

 • Op het beginscherm ziet u een rechthoekig kader om het actieve vak staan. Dit kunt u verplaatsen door de grote zwarte knop (D) onderaan op het programmeerapparaat met de pijltjes naar boven of naar beneden de verplaatsen.
 • Om het voltage van de batterij van uw neurostimulator te zien, verplaatst u het kader naar de 2e regel rond het icoon “OK” of “ERI”.
 • Nu drukt u op het rechterpijltje van de grote zwarte knop (D) en krijgt u de voltage van uw geïmplanteerde neurostimulator te zien. Het voltage kan er als volgt uit zien (in dit geval 2.93V).
 • Indien er ERI op de 2e regel staat weergegeven betekent dit dat u contact moet opnemen met het ziekenhuis (casemanager functionele neurochirurgie) om een afspraak in te plannen voor vervanging van de neurostimulator. De neurostimulator gaat nog even mee. De batterij geeft ERI aan wanneer het voltage onder de 2.6V is, er is dan nog voldoende reserve capaciteit om niet plotseling uit te gaan. Wel is het verstandig om alvast een afspraak in te plannen voor vervanging. Indien er een tekentje verschijnt met een telefoon en dokter en daaronder EOS is de batterij leeg en geeft geen stimulatie meer.
controleren batterij neurostimulator

Het aan- en uitzetten van uw neurostimulator

Het kan zijn dat u voor bepaalde onderzoeken zoals het maken van een hartfilmpje de neurostimulator tijdelijk uit moet zetten. Het aan- en uitzetten van uw neurostimulator gaat als volgt:

 • Zet het programmeerapparaat aan zoals beschreven bij punt 1. De grote grijze knop (C) is om uw neurostimulator uit te zetten. U ontvangt dan geen stimulatie meer. Dezelfde procedure volgt u om de neurostimulator weer aan te zetten.

Het aanpassen van het voltage van uw neurostimulator

Indien uw behandelaar de neurostimulator heeft ingesteld om zelf aanpassingen te kunnen doen, kunt u via onderstaande stappen met het programmeerapparaat het voltage voor de linker- of rechterlichaamshelft aanpassen.

Als u bijvoorbeeld het voltage voor uw rechter lichaamshelft wil verlagen of verhogen gaat dit als volgt:

 • Zet het programmeerapparaat aan zoals beschreven bij punt 1. U ziet het beginscherm.
 • U gebruikt de grote zwarte knop onderaan (D) om naar beneden de 3e regel te selecteren. Er verschijnt een kader om de 3e regel.
 • U drukt de kleine zwarte knop onder het scherm aan de rechterkant in voor de rechterlichaamshelft (E1).
 • Nu ziet u een mannetje waarvan de rechterlichaamshelft donker is gekleurd.
 • U kunt nu het voltage voor uw rechterlichaamshelft verlagen of verhogen door op dezelfde zwarte knop (E1) (onder de – (verlagen) of onder de + (verhogen) te drukken.
 • Wanneer u klaar bent drukt u op de oranje knop (B) om te bevestigen.
 • Om nu naar uw linker lichaamshelft te gaan, gaat u weer via de grote zwarte knop (D) naar de 3e regel om de zelfde procedure voor links op te starten.
aanpassen voltage neurostimulator

Het wisselen van stimulatie programma’s (geavanceerde optie)

In sommige gevallen kan uw behandelaar u de mogelijkheid geven om verschillende stimulatie programma’s te gebruiken. Hiermee kunt u zelf beoordelen over langere termijn welk programma voor u het beste werkt. Ook kan een bepaald programma u in specifieke situaties beter helpen dan een ander programma. Door zelfstandig te wisselen tussen deze programma’s heeft u de vrijheid om zelf te bepalen hoe u wilt dat de stimulatie wordt toegediend.

 • De programma’s worden ingesteld met een letter. Meestal is dat de letter A. of B.
 • Indien uw behandelaar een programma heeft ingesteld, ziet u in het scherm op de 3e regel een letter A of B naast de ingesteld stimulatie standen staan. Hieronder een voorbeeld waarin het programma A staat ingesteld, met aan de rechterkant 2.3V en aan de linkerkant 2.5V.
 • U kunt van programma wisselen door met de grote zwarte knop (D) het kader op de 3e regel te zetten. Indien u nu op de grote knop het rechter of naar linker pijltje indrukt verschijnen de verschillende programma’s die zijn ingesteld. Vervolgens kunt u wederom met de knop D naar boven naar onderen het kader verplaatsen en het programma instellen door op de oranje knop (B) in te drukken op het gewenste programma. Hierna keert het menu terug naar het beginscherm en ziet u dat het programma is aangepast.
wisselen van stimulatie programma's

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact met ons op:

Casemanager functionele neurochirurgie 043-387 40 54

Website

Laatst bijgewerkt op 9 augustus 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1007