MUMC+

Folder

Diagnostiek- en Behandelcentrum (D&BC) Kortdurende behandeling

Deze folder geeft informatie over het kortdurende behandelprogramma van het Diagnostiek- en Behandelcentrum. De afkorting van dit centrum is D&BC. 
U vindt D&BC op de verpleegafdeling Psychiatrie en Psychologie, afdeling B1 van het MUMC+.  Volg 9 – 1 blauw (www.mumcplattegrond.nl/#map/d0_d80)

 

Verwijzing naar het D&BC

U bent verwezen naar het D&BC.
U gaat een kortdurend, intensief behandeltraject doen.

U bent verwezen: 

 • omdat u kort geleden was opgenomen op onze klinische afdeling psychiatrie en uw behandeling nog niet is afgerond.       
 • of omdat tijdens een consult op de poli Psychiatrie en Psychologie werd vastgesteld dat u een intensieve behandeling nodig heeft. En een opname is niet nodig.  

 

Behandeling bij het D&BC

Wat gaat er gebeuren?

 • U krijgt een vaste behandelaar die u persoonlijk begeleidt. Dit is een gezondheidszorg-psycholoog of een verpleegkundig specialist.
 • Deze behandelaar maakt samen met u een behandelplan. In dit plan staan de behandeldoelen,  interventies en programma-onderdelen.
 • Meestal werkt er ook een psychiater mee.
 • U doet mee aan een programma. Dit programma kan bestaan uit:
  • persoonlijke gesprekstherapie
  • praatgroepen 
  • vaktherapie: psychomotore therapie of dramatherapie
  • beweging: zwemmen of fitness
  • activiteitentherapie
 • We spreken met u af op welke dagdelen u zal meedoen aan het behandelprogramma. Zo weet u van tevoren hoe uw week is ingedeeld en wanneer u hier wordt verwacht. `s Avonds, `s nachts en in het weekend bent u gewoon thuis.
 • Afhankelijk van het programma kunt u in overleg een lunch krijgen.

Belangrijke afspraken:

 • De behandeling duurt maximaal 3 maanden.
 • Iedere 3 weken bespreken we de behandeling.
 • We maken samen een behandelplan. We werken in de behandeling alleen aan de behandeldoelen die we met u hebben opgeschreven.
 • Lichamelijke klachten die niets te maken hebben met de behandeling bij het D&BC bespreekt u met uw huisarts.
 • Mogelijk krijgt u medicijnen op recept. Deze medicijnen beheert u zelf. 
 • Na het afsluiten van de behandeling gaat u terug naar uw verwijzer of huisarts. 

Huisregels

Om alles goed te laten verlopen bij het D&BC, gelden de volgende regels:

 • U bent aanwezig bij al uw afspraken. 
 • Gebeurt er iets bijzonders waardoor het echt niet mogelijk is om aanwezig te zijn? Meldt u zich dan af rond 9.00 uur ’s ochtends. Doe dit via het telefoonnummer van D&BC: 043  387 41 20.
 • U gebruikt geen alcohol, drugs of geweld binnen D&BC. Doet u dit toch, dan wordt u ontslagen.
 • Roken is verboden. Dit geldt ook voor de e-sigaret. Het Mumc+ en het terrein eromheen is helemaal rookvrij. Er zijn geen rookruimtes. 
 • Het D&BC is niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van waardevolle spullen. U kunt uw spullen opbergen in een kastje met slot. U betaalt een bedrag voor de sleutel. Wanneer u de sleutel inlevert, krijgt u dit bedrag terug. 
 • Tijdens de behandeling zet u uw mobiele telefoon uit.
 • We vragen u netjes om te gaan met informatie die u hoort en ziet van medepatiënten. Deel deze informatie niet met anderen. Het D&BC moet voor iedereen een veilige plek zijn. 

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vragen dan aan uw behandelaar bij D&BC.

Het secretariaat van D&BC is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur op telefoonnummer: 043 387 41 20

Websites

Laatst bijgewerkt op 15 mei 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1052