wacht bevo2

Folder

Bijniermergscintigrafie (I-123 MIBG)

Onderzoek op locatie Beeldvorming 2 (Nucleaire Geneeskunde)

I-123 MIBG

U bent door uw behandelend arts verwezen naar de afdeling Beeldvorming (Nucleaire Geneeskunde) voor een Bijniermergscintigrafie. Op dit blad informeren wij u over dit onderzoek.

Het onderzoek vindt plaats op locatie Beeldvorming 2 (Nucleaire Geneeskunde) niveau 0. Volg A – 0 – paars. Wij verzoeken u 10 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn.

Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling, minimaal een dag voor het onderzoek. De licht radioactieve stof welke wij inspuiten wordt speciaal voor u besteld en gemaakt.

Wat is een bijniermergscintigrafie?

Met behulp van een bijniermergscintigrafie, waarbij gebruik wordt gemaakt van de licht radioactieve stof I-123 MIBG, wordt de werking van het bijniermerg in beeld gebracht.

Door u vooraf te injecteren met deze stof kunnen we met speciale camera’s bepaalde  tumoren in het lichaam en/of afwijkingen van het sympathisch zenuwstelsel opsporen. De stof zal namelijk door deze tumoren en afwijkende cellen worden opgenomen en zo de nucleair geneeskundige de benodigde informatie verschaffen.

Voorbereiding

  • Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig. Wel dient u de informatie onder het kopje medicijnen aandachtig te lezen.
  • Tijdens de scan kunt u uw kleren aanhouden. Wij adviseren u om gemakkelijke kleding te dragen. (bv T-shirt / joggingbroek, let op geen metalen voorwerpen op het lichaam, of aan de kleding)
  • Laat sieraden en waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis. De afdeling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of vermissing van spullen die in de kleedkamer moeten achterblijven.

Wat u altijd moet melden

  • Bent u zwanger of denkt u dit te zijn? Neem dan contact op met uw arts vóór het onderzoek.
  • Als u borstvoeding geeft, kan het zijn dat u na toediening van het radiofarmacon enkele voedingen moet overslaan. Als u hierover vragen heeft, neem dan voor het onderzoek contact op met onze afdeling.

Medicijnen

Indien u medicatie gebruikt moet u, in overleg met uw behandelend specialist, stoppen met de volgende medicijnen:

Reserpine / Cocaïne / Tricyclische anti-depressiva / Calcium blokkers / Labetolon / Tranquillizers (in het bijzonder de fenothizines)

Er zijn echter nog andere medicamenten die mogelijk een invloed hebben op het onderzoek waarmee rekening gehouden moet worden. Neemt u bij twijfel contact op met uw behandelend specialist. Uw overige gebruikelijke medicijnen kunt u op de normale wijze blijven innemen.

Het onderzoek

Voordat we de scan kunnen maken krijgt u eerst een injectie met natriumperchloraat middels een infuus in uw arm in de bloedbaan toegedient. Deze stof zorgt ervoor dat de schildklier het licht radioactieve jodium, dat u later krijgt toegediend, niet opneemt. Na 15 minuten krijgt u middels hetzelfde infuus de licht radioactieve stof ingespoten. Het lichaam neemt deze vloeistof op. Dit heeft echter 4 uur de tijd nodig. U hoeft tijdens deze inwerktijd niet op de afdeling te blijven. Na deze inwerktijd kan de scan gemaakt worden.

Voor het onderzoek ligt u op uw rug op de onderzoekstafel. Twee camera’s worden heel dichtbij, boven en onder uw lichaam gepositioneerd, maar raken u niet aan. Deze camera’s bewegen gedurende het onderzoek, dat ongeveer 20 minuten duurt, over uw lichaam heen, zodat uiteindelijk uw gehele lichaam goed in beeld gebracht wordt. U hoort en voelt hier niets van. Het is heel belangrijk dat u gedurende de scan zo stil mogelijk blijft liggen.

Vervolgens beoordeelt de nucleair geneekundige (i.o.) de scan en beslist of eventueel nog aanvullend een SPECT-CT scan moet worden verricht, waarbij de camera’s eerst stapsgewijs rondom een gedeelte van uw lichaam draaien en aansluitend een korte CT scan gemaakt wordt. Deze opname duurt ongeveer 20 minuten.

24 uur en eventueel 48 uur na de injectie wordt de scan herhaald, met eventueel weer aanvullend een SPECT-CT scan.

Voorafgaand aan het onderzoek kunt u nog vragen stellen aan de aanwezige nucleair geneeskundige en/of Medisch Beeldvormings- en Bestralings-deskundige.

Na het onderzoek

Wanneer het onderzoek technisch gelukt is mag u naar huis of terug naar de verpleegafdeling als u bent opgenomen. Als u bedlegerig bent, haalt een verpleegkundige u op.

U hoeft geen specifieke maatregelen te treffen na het onderzoek.

Risico’s en bijwerkingen

De gebruikte licht radioactieve stof is ongevaarlijk voor u en uw omgeving en heeft geen bijwerkingen.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet onmiddellijk bekend, dit duurt 3 tot 5 werkdagen. De afdeling Beeldvorming stuurt het verslag van het onderzoek naar uw behandelend specialist. In een vervolgafspraak bespreekt uw behandelend specialist de uitslag met u. Deze afspraak moet u zelf maken.

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

Beeldvorming (Nucleair Geneeskunde)
043 – 387 67 47 op werkdagen
van 08.00 uur tot 16.30 uur

Laatst bijgewerkt op 28 juni 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1075